Skip til hoved indholdet
  Hjem Udvikling og projekter Sundhedsforskning

Sundhedsforskning

Aalborg Kommune samarbejder aktivt med forskere om at bidrage til ny viden om forebyggelse og sundhed.

Forebyggelses- og sundhedsindsatser, der bygger på den bedste viden

Sundhedsindsatser skal gerne bygge på den bedste viden. Det er dog ikke altid, den viden findes. Derfor samarbejder vi i Aalborg Kommune med forskere om at skabe ny viden, der kan bruges til at sikre den bedst mulige indsats på forebyggelses- og sundhedsområdet.

Forskningsbaseret viden er desuden ofte svær at finde, fordi der ikke findes et samlet sted, hvorfra den nyeste, relevante viden kan tilgås. Samarbejdet skal derfor også bidrage til formidling af ny viden til ledere og medarbejdere.

Byrådet har afsat 3 millioner kroner årligt til forskningssamarbejdet. Formålet er at bidrage til at skabe mere relevant og anvendelig viden samt formidle ny viden til praksis.

Forskningschef Tine Curtis leder arbejdet med at:

 • Understøtte ledere og medarbejdere i at identificere og formulere behov for ny viden på forebyggelses- og sundhedsområdet.
 • Øge forskeres interesse for - og kendskab til - kommunens indsatser og behov for ny viden.
 • Fungere som indgang for forskere, der er interesserede i at forske i kommunen.
 • Skabe dialog mellem kommunens praksis og forskere om rammerne for konkrete forskningsprojekter.
 • Medfinansiere forskning, der kan skabe relevant og anvendelig viden.
 • Formidle ny viden ved blandt andet at afholde konferencer for kommunale ledere og medarbejdere.

 

Hvis du vil vide mere

 • Projektet skal kunne bidrage med relevant og anvendelig viden for løsning af kommunale sundhedsopgaver.
 • Projektbeskrivelsen skal være godkendt af relevant fagleder i kommunen og af forskningschefen.
 • Der skal foreligge fuld finansieringsplan for projektet.
 • Der skal nedsættes en følgegruppe med deltagelse af relevante fagmedarbejdere og ansvarlige leder fra såvel kommunen som forskningsinstitution; forskningschefen kan ligeledes deltage.
 • Ændringer og tilpasninger af projektet undervejs i forløbet skal godkendes af følgegruppen.
  Der forventes at være et tæt samarbejde mellem forskeren og praksis i kommunen i løbet af projektperioden; eksempelvis at forskeren i en given periode fysisk tilknyttes praksis.
 • Skriftligt materiale om projektet o.lign. rettet mod borgere eller medarbejdere skal til gennemsyn hos relevant leder/kommunikationsmedarbejder i kommunen inden udsendelse.
 • Forskeren skal minimum 1 gang årligt mundtligt formidle erfaringer og foreløbige resultater fra projektet til relevante ledere og medarbejdere i kommunen; aftales i følgegruppen.
 • Forskeren skal deltage i netværksaktiviteter, kommunen afholder for forskere med medfinansiering.
 • Forskeren skal ved tilskudsperiodens afslutning beskrive væsentlige erfaringer og resultater for praksis i lettilgængelig, dansksproget folder eller lignende.

Tine Curtis

Forskningschef
25 20 19 23

Sundhed

tine.curtis@aalborg.dk

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

CAKSA står for Center for Anvendt Kommunal Sundhedsforskning. 

Måske er du også interesseret i

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.