Skip til hoved indholdet
    Hjem Udvikling og projekter Forskningsprojekter om børn og unges sundhed

Forskningsprojekter om børn og unges sundhed

  • Titel: Forskningsprojekter om børn og unges sundhed.

Sårbare småbørnsforældres oplevelser med Sundhedsplejen

Med henblik på bedre at kunne imødekomme sårbare småbørnsfamiliers udfordringer og behov undersøges familiernes oplevelser og erfaringer med behovssundhedsplejen. 

Marianne Stistrup, Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet.

Se Supportive encounters during pregnancy and the postnatal period: An ethnographic study of care experiences of parents in a vulnerable position på Aalborg Universitets forskningsportal (aau.dk)

Se Forældreperspektiver på en tidlig og tværfaglig indsats til familier i sårbare positioner under graviditeten og efter fødslen: Resultater fra et kvalitativt forskningsprojekt på Aalborg Universitets forskningsportal (aau.dk)


Proaktiv ammerådgivning til familier – en evaluering

Projektet undersøger, hvordan den proaktive ammerådgivning, der afprøves som led i projekt Børneliv i Sund Balance, implementeres i praksis samt hvordan sårbare familier oplever at modtage indsatsen. Hvordan, hvornår og hvorfor de føler sig støttede.

Marianne Frederiksen, Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet.


Lærere og pædagogers rolle for bevægelse i folkeskolen

Undersøgelse af muligheder for, at lærere og pædagoger i øget omfang kan understøtte og igangsætte bevægelsesaktivitet rettet mod udsatte og mindre aktive elever.

Anette Lisbeth Bentholm, UCN – Professionshøjskolen Nordjylland. 

Se Bevægelse - også for de mindst aktive i folkeskolen på hjemmeside for University College Nord


Måling af unges mentale sundhedskompetence

Review af egnede værktøjer samt validering af et udvalgt værktøj til gennemførelse af en spørgeskemaundersøgelse blandt unge i udskolingen.

Charlotte Overgaard, Folkesundhed og Epidemiologi, Aalborg Universitet.


Styrkelse af unges mentale sundhed i Skuret

Undersøgelse af, hvordan ungeindsatsen Skuret gennem en tværfaglig indsats bidrager til at styrke unges mentale sundhed.

Randi Riis Michelsen, Aalborg Universitet.


Unges mentale sundhed i præstationssamfundet

Undersøgelse af udskolingselevers trivselsproblematikker - selvværd, stress, ensomhed og præstationsangst - med særligt fokus på præstationskultur, køn og sociale medier. Den ny viden skal skabe viden om, hvordan fagmedarbejdere bliver bedre rustet til at håndtere trivselsproblemer blandt de unge, og hvordan der fortløbende kan arbejdes strategisk og forebyggende i forhold til dette område.

Søren Christian Krogh, Institut for Politik og Samfund, Aalborg Universitet.

Se: You Can't Do Anything Right: How adolescents experience and Navigate the Achievement Imperative on Social Media af Søren Christian Krogh, 2022 på hjemmesiden sage.com

Se: The beautiful and the Fit Reap the Spoils: Body Image as a Condition for the Positive effects of Electronic Media Communication on Well-Being Among early Adolescents på hjemmesiden sagepub.com

Se: “It’s Just Performance all the Time”: Early Adolescents’ Accounts of School-Related Performance Demands and Well-Being: Scandinavian Journal of Educational Research: Vol 0, No 0 på tandfonline.com

Se: Præstationskultur på hjemmesiden unipress.dk


Stressforebyggelse til unge på ungdomsuddannelser

Undersøgelse af effekt af forebyggende indsats til alle elever på ungdomsuddannelser samt tilbud for elever med særlige problemer.

Anne Maj Nielsen, DPU, Aarhus Universitet og Freja Filine Petersen, Center for Psykisk Sundhedsfremme, Københavns Universitet.

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.