Skip til hoved indholdet
    Hjem Udvikling og projekter Forskningsprojekter om voksnes sundhed og om mental sundhed

Forskningsprojekter om voksnes sundhed og om mental sundhed

  • Titel: Forskningsprojekter om voksne og mental sundhed.

Deltagelse i og effekt af tilbud i Sundhedscentret

Analyser af deltagelse i og effekter af rehabiliteringstilbud til kronisk syge borgere, herunder sundhedsøkonomisk evaluering.

Annette Willemoes Holst-Kristensen, DCHI, Aalborg Universitet.

Se phd.afhandling: Different Aspects of municipal Rehabilitation and the Use of a Capability Measure: the importance of outcome measures på Aalborg Universitets hjemmeside

Se mere om projektet "Fælles kommunale mål kan give bedre rehabilitering" i Danske Kommuner, 22. oktober 2020.


Erhvervet hjerneskade, arbejdsrehabilitering og mental sundhed

Undersøgelse af hvordan arbejdsrehabiliteringsstrategier kan fremme arbejdstilknytning og mental sundhed for borgere med erhvervet hjerneskade med inspiration fra Clubhouse-modellen.

Trine Stokbro Vesteghem, Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet.


Implementering af velfærdsteknologi

Undersøgelse af implementering af velfærdsteknologi med særlig fokus på online bostøtte. 

Anna Marie Lassen, Aalborg Universitet-Tech og University College Nord. 


Rette medicin efter udskrivelse fra sygehus

Undersøgelse af hjemmesygeplejerskens varetagelse af patientens medicin i hjemmet efter udskrivelse fra sygehus samt udvikling og afprøvning af en indsats, som kan medvirke til at sikre, at patienten får den rette medicin.

Mette Geil Kollerup, Klinisk Institut, Aalborg Universitet og Forskningsenhed for Klinisk Sygepleje, Aalborg Universitetshospital. 1. november 2014-31. marts 2018.


Sundhed i den boligsociale indsats

Beskrivelse af virkningsmekanismer for sundhedsindsatsen i boligområderne samt virkningsevaluering.

Sofie Bysted, adjunkt Louise Thomsen, Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet.


Ulighed i kræftrehabilitering

Med henblik på at reducere social ulighed i kræftrehabilitering undersøges henvisnings- samt opfølgningspraksis på hospitalet og i Sundhedscenteret.

Sophie Lauridsen, Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital. 


Effekt af kommunale stressforebyggelsestilbud

Undersøgelse af effekt hos voksne borgere med stress af deltagelse i kommunale stressklinikker, som udruller stressreduktionskonceptet Åben og Rolig.

Christian Gaden Jensen, Center for Psykisk Sundhedsfremme, Københavns Universitet.


Kulturvitaminer - kultur, fællesskaber og stress

Med udgangspunkt i kommunens indsats Kulturvitaminer undersøges betydningen af kunst- og kulturaktiviteter for fællesskaber og aktiviteternes muligheder for at reducere selvoplevet stress.

Anita Jensen, Videnscenter for Kultur og Sundhed, Aalborg Universitet.


Kulturvitaminer til unge - betydning for de unges mentale sundhed

Evaluering af Kulturvitaminer for unge med undersøgelse af, hvilken betydning deltagelse i Kulturvitaminer har for målgruppens mentale sundhed herunder identitet. Hvilke faktorer i
kulturaktiviteterne påvirker kursisternes mentale sundhed, og hvordan beskriver de unge egen følelsesmæssig tilpasning og genetablering af identitetsfølelse og personligt velvære.

Stine Lindahl Jacobsen, Musikterapi, Aalborg Universitet. 


Mental sundhed og fællesskaber

Undersøgelse af betydningen af sociale fællesskaber for mental sundhed og af, hvordan kommunen kan understøtte nye former for meningsfulde fællesskaber.

Lærke Mai Bonde Andersen, Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet.


Oplevelse af stress og deltagelse i Åben og Rolig

Interview med borgere, der har deltaget i Åben og Rolig, om deres oplevelse af at have stress, at deltage i tilbuddet og at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Hanne Dauer Keller og Lærke Kromann Kure, Psykologi, Aalborg Universitet.  


Stress og risiko for arbejdsløshed & social kapital og brug af egen læge

Undersøgelse af, om beskæftigede, der føler sig stressede, har højere risiko for at blive arbejdsløse end beskæftigede, der ikke føler sig stressede, samt betydningen af sygefravær og socioøkonomisk status for denne sammenhæng.

Henrik Bøggild, Maiken Holm Mæhlisen og Arndt Pasgaard, Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet.  


Mental sundhed, social kapital og brug af læge

Med henblik på at kunne målrette fremtidige forebyggelsesindsatser analyseres hvilke grupper af borgere, der har dårlig mental sundhed og ikke deltager i aktiviteter sammen med andre. Desuden undersøges sammenhænge mellem social kapital og brug af egen læge.

Alexander Arndt Pasgaard, Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet. 


Indsatser & sammenhæng i ressourceforløb

Casestudie af borgere i ressourceforløb med henblik på udforskning af de processer, der udfordrer gennemførslen af tværfagligt tilrettelagte forløb, og muligheder for en styrket praksis.

Dorte Caswell og Tanja Dall Jensen. 


Overgange fra kommunale rehabiliteringsforløb til civile motionstilbud

Afdækning af forskellige typer af overgange mellem kommunale rehabiliteringsforløb og civile motionstilbud og undersøgelse af, hvordan offentlige-civile samarbejdsforløb opleves af borgerne, instruktører i civile motionstilbud og sundhedsprofessionelle og om forløbene bidrager til vedvarende fysisk aktivitet og sundhedsfremme.

Se artikel om projekt 'Overgange fra kommunale rehabiliteringsforløb til civile motionstilbud' på Aalborg Universitets hjemmeside.  

Simon Thomsen, Idræt, Aalborg Universitet.


Udviklingshæmmede og sundhed

Undersøgelse af, hvordan mennesker med udviklingshandicap understøttes af personalet på botilbud til at tage de bedste beslutninger vedrørende egen sundhed, trivsel og velvære.

Karina Brix Nissen, Aalborg Universitet og Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje.

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Hvis du søger viden eller har 
spørgsmål til konkrete emner,
finder du kontaktinformationer 
på de enkelte sider.