Skip til hoved indholdet
    Hjem Udvikling og projekter Forskningsprojekter om ældres sundhed

Forskningsprojekter om ældres sundhed

  • Titel: Sundhedsforskningsprojekter om ældres sundhed.

Rehabilitering på plejehjem for borgere med demens

Undersøgelse af oplevede virkninger af rehabiliterende tiltag på plejehjem for borgere med demens samt udvikling af rehabiliteringsmodel for understøttelse af kommunens vision og demensstrategi..

Daniel Kragh Nielsen, Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet.


Tværsektoriel koordination af forløb for ældre patienter med kronisk hjertesygdom

Undersøgelse af muligheder for forbedring af den tværsektorielle koordinering af forløb omkring særligt svækkede ældre medicinske hjertepatienter; blandt andet ved at validere et stratificeringsværktøj.

Post.doc. Vibeke Høgh, Aalborg Universitetshospital, og Forskningsenheden for Klinisk Sygepleje.

Se Vejen til vellykket koordinering af patientforløb på Aalborg Universitets hjemmeside


Forbedret tandsundhed for ældre på plejehjem

Undersøgelse af effekt af indsats med henblik på at øge plejepersonalets kompetencer til at vurdere de ældres tandsundhed og hjælpe med tandbørstning afhængig af behov.

Karin Aagaard, og Charlotte Overgaard, Folkesundhedsvidenskab, AAU.

Se Improving Oral Health in Nursing Home Residents: A cluster randomized trial of a shared oral care intervention på Aalborg Universitets forskningsportal


TeleADL til borgere i eget hjem

Udvikling og afprøvning af databaseret beslutningsstøtteredskab til prædiktion af akutte episoder samt visitation i forbindelse med Træning-Før-Pleje.

Pernille Heykendorff Lilholt og ph.d.studerende Mads Nibe Stausholm, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.


Sensory Profile - et nyt redskab til bedre indsats i forhold til demente med adfærdsproblemer

Vurdering af redskabets anvendelighed til at reducere adfærdsforstyrrelser hos borgere med demens.

Kirsten Schultz Petersen og Majken Ravn, Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet.


Pårørende til demente

Interviewundersøgelse om ægtefællers oplevelser og erfaringer med at leve sammen med en partner med demens, med særlig fokus på håndtering af hverdagslivets ændringer. Projektet skal skabe forståelse for behov for støtte til ægtefæller med henblik på videreudvikling af kommunale tilbud.

Barbara Egilstrød, Folkesundhedsvidenskab Aalborg Universitet.


Aktivitetscenter og tidlig opsporing af sygdom hos ældre

Kvalitativ undersøgelse af medarbejdernes betydning for opsporing af risikofaktorer for sygdom og mistrivsel hos ældre brugere af kommunale aktivitetscentre.

Sofie Langergaard, Folkesundhedsvidenskab, Aalborg Universitet.

Se projektets resultater: Detect, trace and react: Danish senior centre staffs awareness of and response to signs of deteriorating health or well-being among senior centre users - An ethnographic field study på Aalborg Universitets forskningsportal (aau.dk)


Tværsektorielle forbedringsprojekter i det nære sundhedsvæsen

Forskningsprojektet undersøger, hvordan evalueringsprocesser kan understøtte sammenhæng mellem interventioner og effekter i tværsektorielle forbedringsprojekter i det nære sundhedsvæsen, med fokus på mekanismer der bidrager til organisatorisk læring og forbedringer. 

Charlotte Laubek, Institut for læring og kultur, Aalborg Universitet.

Se projektets resultater: Public involvement in the planning, development and implementation of community health services: A scoping review of public involvement methods på Aalborg Universitets forskningsportal (aau.dk)


Socialt udsattes død

En undersøgelse af socialt udsattes hverdagsliv i dødens nærvær med henblik på at få en borger- og praksisbaseret viden om håb og behov ved socialt udsattes livsafslutning.

Vibeke Graven, Videncenter for Rehabilitering og Palliation.

Se rapport og maxi-pixi: Håb og behov ved livets afslutning præges af vores livssituation – det gælder også for socialt udsatte på Videnscentrets hjemmeside


Not again - skrøbelige ældre

Procesevaluering af kompleks intervention rettet mod funktionsevnetab og genindlæggelser hos ældre medicinske patienter. Interventionen omfatter fysisk træning, kostindsats og socialt samvær.
Laurine Nilsson, Aalborg Universitetshospital.

 

Kontakt

Sundhed og Kultur

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 19 55

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.