Skip til hoved indholdet
    Hjem Social og sundhed Misbrug og hjemløshed VAMiS

Udviklingscenter Aalborg – VAMiS

Udviklingscenter Aalborg tilbyder specialiseret ambulant rusmiddelbehandling og skræddersyede kurser inden for komplekse udfordringer hos voksne med nedsat psykisk funktionsevne og rusmiddelproblemer.

Specialiseret behandling og undervisning

Udviklingscenter Aalborg består til dels af rusmiddelcentret VAMiS, som i knap 10 år har tilbudt specialiseret ambulant rusmiddelbehandling til mennesker med nedsat psykisk funktionsevne. Derudover tilbyder Udviklingscenter Aalborg kurser, skræddersyede undervisningsforløb og konsulentbistand til fagpersoner, som arbejder med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne.

Vores kurser henvender sig til socialt- og sundhedsfagligt personale i sociale støttefunktioner, myndighedsrådgivere eller rusmiddelcentre. Nærmere målgruppe er beskrevet under de enkelte kurser.

Fokusområder og temaer

Vi har i Udviklingscenter Aalborg en specialiseret socialfaglig viden inden for komplekse kombinationsproblematikker blandt voksne med nedsat psykisk funktionsevne, herunder udfordringer som udviklingshandicap og lignende kognitive vanskeligheder, i kombination med et problematisk rusmiddelbrug, psykiske lidelser og komplekse sociale og adfærdsmæssige problemstillinger. Vi tilbyder en bred vifte af opkvalificeringsmuligheder, inden for følgende temaer:

  • Kognitive vanskeligheder og samtidigt misbrug
  • Psykisk lidelse og samtidigt misbrug (dobbeltdiagnose)
  • Komplekse kombinationsproblematikker og afdækning heraf, herunder afdækning af kognitive vanskeligheder inden for en række forskellige kognitive domæner
  • Tilgang til målgruppen og samtaler om problematisk rusmiddelbrug 
  • Motivation og forandringsprocesser i arbejdet med borgere med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug 
  • Tilpasning af rusmiddelbehandling til målgruppen
  • Anden uhensigtsmæssig adfærd, såsom selvskade, udadreagerende adfærd, seksualiseret adfærd med mere.

Samarbejde 

Vores kurser henvender sig til socialt- og sundhedsfagligt personale i sociale støttefunktioner, myndighedsrådgivere eller rusmiddelcentre. Nærmere målgruppe er beskrevet under de enkelte kurser. Medarbejderne i Udviklingscenter Aalborg har mange års socialfaglig praksiserfaring inden for det specialiserede voksenområde, og alle undervisnings- og sparringsforløb har altid et praksisnært fokus.

Ligesom vi i vores rusmiddelbehandling og øvrige borgerrettede forløb altid arbejder ud fra en anerkendende og respektfuld tilgang med et helhedsorienteret fokus, vil dette også gøre sig gældende i undervisnings- og sparringsregi. 

Vi arbejder altid med fokus på det enkelte menneskes komplekse udfordringer og ressourcer, og vores undervisning vil derfor bære præg af individuelle, skræddersyede løsninger, frem for standardiserede metoder og tilgange. 

Som fagperson i Aalborg Kommune eller i ekstern kommune, kan vi altid ringe til os i forhold til forespørgsler på undervisning, sparring eller samarbejde omkring artikler, bogkapitler eller andet fagligt relevant.

Se vores kurser

Hvordan forstår og møder vi mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug?

Find information om vores kursus Misbrug og særlige målgrupper

Hvordan arbejder vi motiverende med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt misbrug, i en pædagogisk dagligdag?

Find mere information om Pædagogisk motivationsarbejde

Vi tilbyder et 2-dages kursus i rusmiddelbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder.

Find mere information om Rusmiddelbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder

Vi tilbyder faglig sparring, samt støtte til udarbejdelse og implementering af en rusmiddelprotokol på arbejdspladser, hvor der er kontakt til borgere, der har et problematisk brug af rusmidler. 

Find mere information om Rusmiddelprotokol.

Kontakt

Vamis

Dag Hammerskjölds Gade 3 9000 Aalborg

Ring til os

50 83 34 22

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.