Skip til hoved indholdet
    Hjem Beskæftigelse og handicap Kurser Rusmiddelprotokol

Rusmiddelprotokol

VAMiS tilbyder professionel rådgivning til udvikling og implementering af en rusmiddelprotokol på arbejdspladser, der har kontakt med borgere med problematisk rusmiddelbrug.

VAMiS tilbyder faglig sparring, samt støtte til udarbejdelse og implementering af en rusmiddelprotokol på arbejdspladser, hvor der er kontakt til borgere, der har et problematisk brug af rusmidler. Rusmiddelprotokollen kan med fordel kombineres med vores to faste kurser i Misbrug og Særlige Målgrupper samt Pædagogisk Motivationsarbejde, hvor der arbejdes i dybden med tilgangen til- og forandringsskabende samtaler med borgere med nedsat psykisk funktionsevne og problematisk rusmiddelbrug.

Problematisk rusmiddelbrug er noget, langt de fleste mennesker har en personlig holdning til. Når vi arbejder med borgere med nedsat psykisk funktionsevne og samtidigt problematisk rusmiddelbrug, er der derfor en risiko for, at vi som medarbejdere møder borgerne forskelligt, når det drejer sig om at regelsætte, eller blot at tale om rusmiddelbruget. Det kan skabe konflikter og uklarhed i en medarbejdergruppe, ligesom det kan skabe utryghed og uforudsigelighed for borgerne, at de bliver mødt med forskellige tolerancetærskler og holdninger til deres rusmiddelbrug. 

Derfor er det vigtigt, som arbejdsplads at have klare fælles retningslinjer for håndtering af de rusmiddelrelaterede dilemmaer, der kan opstå, når man arbejder med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne og et problematisk brug af rusmidler. Retningslinjer, som er fagligt funderet, og ikke udspringer af den enkelte medarbejders personlige holdninger eller private erfaringer. 


Ved at udvikle og implementere en borgerrettet rusmiddelprotokol på sin arbejdsplads, sikrer man en fælles forståelse for borgernes rusmiddelbrug, samt en fælles tilgang, der er bundet op på helt konkrete retningslinjer. Det skaber tryghed blandt både medarbejdere og borgere, ligesom der i processen kan arbejdes med fælles retningslinjer for håndtering af de forskellige dilemmaer, som er typiske for den enkelte arbejdsplads. Det kan eksempelvis være, hvordan man som medarbejder forholder sig, hvis man finder en klump hash i en borgers lejlighed, eller hvordan man håndterer tydeligt berusede borgere i fællesarealerne på et botilbud. 


Rusmiddelprotokollen afspejler således de forventninger, man har til hinanden, når der opstår problemer med brug af rusmidler - det vil sige til hvilke roller man har som leder, medarbejder og/eller kollegaer, når problemer med rusmidler skal forebygges og håndteres. Derudover beskriver rusmiddelprotokollen de gældende regler i forbindelse med besiddelse og anvendelse af rusmidler, for at tydeliggøre arbejdsopgaverne for medarbejderne.

Konkret er en rusmiddelprotokol et dokument, som består af retningslinjer for håndtering af rusmiddelrelaterede problemstillinger blandt borgerne på for eksempel et botilbud, en varmestue, i en bostøttefunktion, eller på en anden arbejdsplads, hvor det giver mening at have en borgerrettet rusmiddelpolitik. Rusmiddelprotokollen er unik for den enkelte institution, og udarbejdes af medarbejdere og ledelse i fællesskab, med inddragelse af borgerne.

Den udarbejdes i overensstemmelse med gældende lovgivning og evt. interne overordnede retningslinjer, og indeholder også en vision og en mission, således der hele tiden sikres fælles mål og retning i processen. 


Rusmiddelprotokollen udarbejdes af arbejdspladsen selv, med støtte og oplæg fra VAMiS.

Processen kan se forskellig ud, ligesom prisen kan variere alt efter grad af inddragelse fra VAMiS.

Kontakt

Vamis

Dag Hammerskjölds Gade 3 9000 Aalborg

Ring til os

50 83 34 22

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.