Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Kurser Særligt rusmiddelkursus

Rusmiddelbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder

VAMiS tilbyder et 2 dages kursus i rusmiddelbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder

VAMiS tilbyder et 2 dages kursus i rusmiddelbehandling til mennesker med kognitive vanskeligheder. Kurset er rettet mod rusmiddelbehandlere, visitatorer på rusmiddelområdet og medarbejdere i lignende funktioner, der arbejder med mennesker, som har kognitive vanskeligheder og samtidigt misbrug.

Kurset tager udgangspunkt i Socialstyrelsens retningslinjer fra 2022, for screening og en prototype på en behandlingsindsats til personer med udviklingshandicap eller lignende kognitive vanskeligheder, og er derudover baseret på vores erfaringer med rusmiddelbehandling til samme målgruppe.

Når vi møder mennesker med kognitive vanskeligheder, kan det blive en udfordring at arbejde med forandringsprocesser i samtalebehandling. Mange behandlere oplever, at borgerne har svært ved at reflektere, ofte svarer med ”ja” eller ”nej” på de spørgsmål, de stilles, eller at de udviser motivation for forandring, men aldrig får sat handling på forandringsønsket. Det kan således være svært at hjælpe mennesker med kognitive vanskeligheder til at foretage en forandring af deres rusmiddelbrug, når de samtalemetoder og redskaber man som behandler arbejder ud fra, ikke synes at slå til. 

I VAMiS arbejder vi i samtalebehandlingen ud fra kognitiv adfærdsterapi og Den motiverende samtale, men i en form som er tilpasset mennesker med kognitive vanskeligheder. På kurset vil du derfor blive introduceret til, hvilke tilpasninger af det, du i forvejen gør, som kan være nødvendige, hvis du som rusmiddelbehandler i højere grad skal lykkes med at hjælpe mennesker med kognitive vanskeligheder ud af et misbrug. Det er dog aldrig en ”one size fits all”, da kognitive vanskeligheder kan have meget forskelligt udtryk, og det derfor kan være forskelligartede tilpasninger, som det enkelte menneske har brug for. 


Kurset er derfor ikke en introduktion til en metode, men i stedet en gennemgang af, hvilke kognitive vanskeligheder borgerne i målgruppen typisk er udfordret af, hvordan disse kommer til udtryk i behandlingsregi, og hvorledes behandlingen kan tilpasses efter de specifikke udfordringer. En del af kurset omhandler derfor også afdækning af kognitive vanskeligheder ud fra en simpel screening med MoCA test kombineret med observationer og yderligere testredskaber. 


Endelig omhandler kurset tilgang og mindset ift. at arbejde med en målgruppe, hvis grad af motivation, qua. kognitive udfordringer og andre komplekse problemstillinger, ofte er meget mere varierende, og hvor der kan være en høj grad af ustabilitet i fremmødet. Du vil derfor på kurset blive introduceret til en tilgang til målgruppen med fokus på etablering af en tryg behandlingsalliance, og hvor anerkendelse, tid, tålmodighed og et helhedsorienteret menneskesyn bliver væsentlige faktorer ift. at hjælpe mennesker med kognitive vanskeligheder ud af et misbrug af rusmidler. 

Kurset består af klassisk tavleundervisning, casearbejde og enkelte små øvelser. 


Vi vil belyse følgende emner:

 • Målgruppens kompleksitet 
 • Misbrugsudredning
 • Afdækning af kognitive vanskeligheder. MoCA test som screeningsredskab
 • Tilpasning af misbrugsbehandlingen ud fra kognitive domæner
 • Buttom-up vs. Top-down processer
 • Opmærksomhedspunkter ved PTSD, traumer og Autismespektrumforstyrrelser
 • Tilgang
 • Tilpasning af MI
 • En helhedsorienteret indsats


Arbejder du som bostøttemedarbejder, på et botilbud eller lignende, eller arbejder du som myndighedsrådgiver, anbefaler vi ikke dette kursus.

Vi anbefaler da i stedet vores andre faste kurser i ’Misbrug og Særlige målgrupper’ og ’Pædagogisk Motivationsarbejde’

Kontakt

Vamis

Dag Hammerskjölds Gade 3 9000 Aalborg

Ring til os

50 83 34 22

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.