Skip til hoved indholdet
  Hjem Byggeri og anlæg Tilgængelighedsrådgivning

Få rådgivning om tilgængelighed

Bliv klogere på tilgængelighed i byggeri og på udearealer

Rådgivning og videndeling

Bygherrer, arkitekter, projektansvarlige og byggesagsbehandler kan få gratis rådgivning før, under og efter byggesagsbehandling. Rådgivningen kan anvendes ved:

 • Nybyggeri og ombygning.
 • Ændret anvendelse af bygninger.
 • Indretning.
 • Bygningsnære udearealer og rekreative arealer.
 • Fusion mellem brugerbehov/adfærd og det byggede miljø.

Kontakt Tilgængelighedsrådgivningen, hvis du har brug for hjælp og sparring. Se kontaktoplysninger nedenfor.

Hvis du vil vide mere

Som bygherre, arkitekt, projektansvarlig eller byggesagsbehandler kan du sende dit projekt før, under og efter projektet har været til forhåndsdialogmøde eller byggesagsbehandling ved By og Land.

Rådgivningen bliver tilpasset til dit projekt med fokus på at øge projektets værdi ved social bæredygtighed, øget anvendelig og lovliggørelse.

Tilgængelighedsrådgivning er aktuel ved:

 • Nybyggeri.
 • Ombygning.
 • Ændret anvendelse af eksisterende bygninger.
 • Indretning.
 • Etablering af bygningsnære udearealer og rekreative arealer.
 • Fusion mellem brugerbehov/adfærd og det byggede miljø.

I rådgivningen er det de projektindividuelle udfordringer og ambitioner, der arbejdes med ved dialog, projektdeltagelse og -audits.

Tilgængelighedsrådgiver hjælper med rådgivning, fortolkning og implementering af:

 • Tilgængelighedskravene i Bygningsreglementet, ISO-standarder, bæredygtighedsmanualer og Dansk Standard.
 • Tilgængelighedsforslag i anvisninger og vejledninger.
 • Brugernes behov og adfærd.
 • Anvendelighed.

Som bygherre eller rådgiver kan du også få hjælp til at udvikle projektets tilgængelighedsstrategi i overensstemmelse med krav i Bæredygtighedsmanualerne. 

 

Tilgængelighed og universel design er ikke kun vigtig i de arkitektoniske rammer – det er mindst lige så vigtigt i indretning og interiør, når vi skal sikre, at de kommunale tilbud kan benyttes af - og imødekomme - flest mulige mennesker.

Bæredygtig brugercentreret evidensbaseret indretning er en afprøvet og analyseret metode til at optimere omgivelserne til deres brug. Det er løsninger skabt til brugerne, men også i samarbejde med dem.

Resultatet er målrettede produkter og mindsket risiko for at skulle re-designe det endelige produkt. Her er fokus ikke kun rettet på form og funktionalitet men også på, hvordan løsningerne tages i brug.

Metoden betyder også, at løsningerne ikke kan baseres på enkeltstående ideer. Det er den tværfaglige arbejdsproces og en grundig analyse og brugerinddragelse, der gør os i stand til at målrette selv komplekse designløsninger.

Kontakt tilgængelighedsrådgivningen, hvis du ønsker en aftale om projektrådgivning. 

Der er udarbejdet en række hjælpeværktøjer, som kan understøtte dit arbejde som fagprofessionel med at øge tilgængeligheden i byggeri og på udearealer:

Vejledninger om tilgængelighedsstrategier:

Opsamlinger:

Kontakt Tilgængelighedsrådgivningen, hvis du ønsker at få en eller flere dokumenter tilsendt som pdf.
Se kontaktoplysninger nedenfor.

Som bygherre, projektansvarlig rådgiver eller byggesagsbehandler kan du sende hele dit projekt eller dele heraf til tilgængelighedsaudit hos Aalborg Kommunes tilgængelighedsrådgiver.

Tilgængelighedsaudits gennemføres før, under og efter, at projektet har været til forhåndsdialogmøde eller byggesagsbehandling ved By og Land.

En eventuel tilgængelighedsaudit  på dit projekt foretages på baggrund af lovsamlingen og brugerbehov samt øvrig relevant materiale.

I audit gennemføres audits på tegningsmateriale og/eller det fysiske projekt i en eller flere projektfaser.

Tilgængelighedsrådgiver er eksamineret auditør.

Aalborg Kommune ønsker at udvikle tilgængelighedsarbejdet og øge aktørenes kendskab til tilgængelighed, Universel Design og brugerbehov i byggeri og anlæg.

Vores udviklingsarbejde bygger på en identificering af generelle problematikker i bygge-, anlægs og indretningsprojekter. For at imødekomme de identificerede problematikker udvikles digitale værktøjer, herunder tilgængelighedsstrategi skabeloner, tjeklister og vejledninger.  

Udviklingsarbejdet danner grundlag for tilgængelighedsrådgiverens videndeling/undervisning og forelæsninger. Videndelingen om det brede tilgængelighedsområde er både intern og ekstern blandt andet på uddannelsesinstitutionerne, ved samarbejdspartnere og online.

Ønsker din virksomhed, afdeling eller uddannelsesinstitution mere viden om tilgængelighed og brugerbehov kan du kontakte tilgængelighedsrådgiver til en snak om mulighederne.

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivningen

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59
Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Universelt design og tilgængelighed er baseret på et inkluderende menneskesyn i design og arkitektur.

Måske du også er interesseret i

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.