Skip til hoved indholdet
    Hjem Udvikling og projekter Projekter i Børn og Unge

Projekter i Børn og Unge

  • Titel: Læs om projekter vi arbejder med i Børn og Unge. Projekterne styrker elevernes læring og trivsel på forskellig vis.

Erasmus+ akkreditering

EU-kommissionen giver økonomisk tilskud til mobiliteter/rejser i Europa med fagligt læringsformål, når der indgår interaktion med andre organisationer.

Alle skoler og dagtilbud i Aalborg kan fra år til år oprettes som partnere i Børn og Unges konsortium og anmode om deltagelse. 

Erasmus+ mobiliteter gælder eksempelvis kompetenceudvikling af medarbejdere, elevudveksling, institutionsbesøg, job-shadow, lejrskoler hos en venskabsklasse og internationale ekspertoplæg.

Rejserne skal relateres til udvalgte kommunale indsatser og opfylde et centralt læringsbehov. 

 


DELTA-klasser

DELTA-klasser i Aalborg Kommune er en ny måde at danne skoleklasser på, hvor distriktsbørn og børn med autisme eller autismelignende vanskeligheder går i samme klasse, og indgår med lige deltagelsesmuligheder i det samme læringsfællesskab.

Baggrund for oprettelsen af DELTA-klasser

I Aalborg Kommune er antallet af børn, der segregeres til et specialundervisningstilbud stigende. Det er problematisk, da forskningen peger på, at specialklasseelever har lavere mulighed for at få en afgangsprøve og en ungdomsuddannelse. Udfordringen kan hænge sammen med skolernes generelle efterspørgsel efter mere viden og flere kompetencer til at kunne lykkes i arbejdet med inklusion i almenskolen. Det stigende antal segregerede elever har resulteret i, at de økonomiske ressourcer og kapaciteten i specialtilbuddene er under pres.

DELTA-klasser etableres som et specialundervisningstilbud, der er en del af almenskolen. DELTA-klasserne skaber læring og trivsel for alle elever i almenskolen. Centralt i DELTA-projektet er elevernes muligheder for at deltage i skolens fællesskaber, hvorved skoleudvikling har afgørende betydning for at kunne lykkes med opgaven.

Visionen er, at alle elever skal opleve, at de bliver dygtigere hver dag i et fællesskab, hvor aktiv deltagelse i undervisningen er muligt og venskaber kan udvikles. Derudover vil lærere og pædagoger arbejde systematisk om kerneopgaven, således eleverne får mod på at kunne deltage i verden.

 


Co-teaching

Co-teaching skal understøtte udviklingen af inkluderende læringsmiljøer ved undervisningsdifferentiering og styrkelse af læringsfællesskaberne. Med investering i almenundervisningen er det forventeligt, at der kan inkluderes flere elever i almenundervisningen.

Indsatsen omhandler 48 almene grundskoler, AUX (10. klasse) samt et samarbejde med Pædagogiske Psykologiske Samarbejde. 

Der er på alle skoler udnævnt minimum en ressourceperson, som har en central rolle. Ressourcepersonen har til opgave, sammen med skoleledelsen, at sikre lokal forankring og implementering på skolerne.

Ressourcepersonerne har til opgave at udbrede Co-teaching i undervisningen samt sikre kvaliteten. Ressourcepersonerne får frigivet tid til at understøtte indsatsen lokalt, samt deltage i undervisningen som mesterlære.

 


 

Kontakt

Børn og Unge

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 31 40 00

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.