Skip til hoved indholdet
  Hjem EAN, udbud og kontrol EAN & udbud

EAN, udbud og leverandørliste

Find EAN-numre, licitationer, udbud, informationer om e-handel og indkøbsaftaler samt adgang til leverandørlisten.

Hvis du vil vide mere

Alle fakturer og kreditnotaer til Aalborg Kommune skal sendes i elektronisk format. 

Hvad er en elektronisk faktura?

En elektronisk faktura er en faktura, som kan aflæses direkte af kommunens økonomisystem. Det format, som alle offentlige myndigheder skal kunne modtage, hedder "OIOUBL elektronisk regning". 

Sådan sender du en elektronisk faktura

Der er 3 muligheder for at sende en elektronisk faktura:

 • Fakturablanketten på Virk.dk
 • Elektronisk fakturasystem, som kan levere en elektronisk faktura via en VANS operatør
 • Fakturaportal, hvor fakturaen kan tastes online

E-handel vil sige, at hele indkøbsprocessen fra bestilling til betaling bliver gjort elektronisk. E-handlen sikrer, at der handles ind på de forpligtende aftaler, der er indgået med AK Indkøb, og man sikrer, at de etiske forhold - for eksempel miljø og bæredygtighed samt kvalitets- og leveringssikkerhed overholdes. Dermed opnås der administrative og økonomiske gevinster ved elektronisk handel. 

Elektronisk vare- og priskatalog

Ved indgåelse af aftalen med leverandørerne, vil der blive stillet krav om et elektronisk vare- og priskatalog til de produktområder der vurderes egnet til elektronisk bestilling.

Kataloget skal indeholde de oplysninger, som den enkelte bruger har brug for til at vurdere produktet for eksempel

 • pris
 • produktbeskrivelse
 • billede
 • miljømærkning med videre


Jo bedre beskrivelser, billeder og lignende katalogerne indeholder, desto bedre fremstår leverandørerne over­ for brugerne i kommunen.

Indkøbsaftaler

Indkøbsaftaler er med til, at Aalborg Kommune fremstår som én kunde. Dermed kan der opnås bedre samhandelsbetingelser, som er til gavn for totaløkonomien i kommunen, ligesom den enkelte medarbejder kan fokusere på kerneområderne i jobbet.

Koordinering af indkøb i Aalborg Kommune sikrer, at:

 • De bedst mulige betingelser for indkøb af varer og tjenesteydelser (eksklusiv bygge og anlæg) opnås
 • Indkøb af varer og tjenesteydelser sker efter saglige og forretningsmæssige vurderinger og i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

I betingelserne for indgåelse af indkøbsaftaler indgår en afvejning af bedst mulige kvalitet i forhold til prisen og andre relevante tildelingskriterier.

Se kriterierne for at blive leverandør til Aalborg Kommune i indkøbsaftalepolitikken

Øget kvalitet og effektivitet gennem konkurrenceudsættelse er hensigten bag kommunens arbejde med udbud på en række forskellige områder.

Bekendtgørelse af EU-udbud og udbud over 500.000 kr. med grænseoverskridende interesse findes på udbud.dk

Se aktuelle udbud og få en mail, når nye udbud matcher din virksomhed via www.udbud.dk

Find brugervejledninger til udbud.dk på konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside

 

Kontakt

Aalborg Kommune

Boulevarden 13 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 31 31

Måske er du også interesseret i

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.