Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge PPR Bistand fra PPR's kriseteam

Bistand fra PPR's kriseteam

PPRs kriseteam kan yde hjælp til skoleleder, personale, elever og forældre. Det vil som regel varetages af to psykologer eventuelt i samarbejde med distriktspsykologen.


Skoleleder

 • Rådgivning og sparring i forhold til krisestyring (Elever, forældre, lokalsamfundet, pressen med flere).

Se vejledning til skoleledelsen når der sker en voldsom hændelse på skolen


Personale:

 • Informationer om børn og unges almene reaktioner i forbindelse med voldsomme hændelser og vejledning til at drage omsorg for gruppen.
 • Rådgivning og vejledning i forhold til omsorgsopgaven rettet mod elever.

Se vejledning til forældre og fagpersoner når der sker en voldsom hændelse på skolen


Elever:

Elever, som har været vidne til en voldsom hændelse

 • Indirekte indsats gennem vejledning og rådgivning til skolens personale i forhold til omsorg for eleverne.
 • Gruppesamtale med direkte berørte elever, hvor dette vurderes hensigtsmæssigt af kriseteamet.

Gruppesamtale gennemføres tidligst 24 timer efter hændelsen. Kun i helt særlige tilfælde tilbydes der individuelle samtaler med elever, hvor målet er at afdække eventuelle behandlingsbehov.

Skolens øvrige elever

 • Indirekte indsats via rådgivning til skolens personale i forhold til omsorg for eleverne.

Forældre

Forældre til børn som har oplevet en voldsom hændelse

 • Information om børn og unges almindelige reaktioner i forbindelse med ulykker og voldsom hændelser herunder forældres omsorgsopgave i forhold til børn.

Skolens øvrige forældre

 • Information om børn og unges almene reaktioner i forbindelse med ulykker og voldsomme hændelser herunder omsorgsopgave i forhold til børn.

Se vejledning til forældre og fagpersoner når der sker en voldsom hændelse på skolen


Anden bistand:

 • Praktiserende læge eller Psykiatrisk Skadestue og Modtagelse: Ring til 97 64 37 00
  Søg hjælp til ulykkesramt elev, hvor der er behov for krisehjælp eller psykologisk bistand.

 • Regionens beredskab og AMK (Akut Medicinsk Koordinering):
  Hjælp udløses ved masseskadesituationer og særlige ulykker (10 eller flere tilskadekomne).

 • Psykologbistand og krisehjælp hos Falck Healthcare: Ring til 70 10 20 12
  Skolens ledelse kan søge bistand til kriseramt personale (jævnfør Forvaltningens Beredskabsplan).

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.