Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Pasning Privat pasning Privat børnepasser Bliv privat børnepasser

Vil du være privat børnepasser?

Du skal godkendes af kommunen, hvis du ønsker at blive privat børnepasser. Læs om, hvordan du bliver godkendt og hvilke love og retningslinjer, der gælder for private børnepassere.

Pasningsform

Først skal du tage stilling til, hvilken pasningsform, du vil tilbyde.

Læs om de forskellige pasningsformer i administrationsgrundlaget for private børnepassere.

Pasningsform

Først skal du tage stilling til, hvilken pasningsform, du vil tilbyde.

Læs om de forskellige pasningsformer i administrationsgrundlaget for private børnepassere.

Ansøgning

Kontakt Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, hvis du ønsker at søge om godkendelse som privat børnepasser. Du får herefter tilsendt et ansøgningsskema.

Udfyld ansøgningsskema og send det retur til os.

Vi læser din ansøgning, og du modtager en mail vedrørende den videre godkendelse.

Ansøgning

Kontakt Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, hvis du ønsker at søge om godkendelse som privat børnepasser. Du får herefter tilsendt et ansøgningsskema.

Udfyld ansøgningsskema og send det retur til os.

Vi læser din ansøgning, og du modtager en mail vedrørende den videre godkendelse.

Børne- og straffeattest

Samtykke

Vi indhenter samtykke til indhentelse af straffeattest, børneattest og sociale oplysninger på dig samt personer over 15 år, der har bopæl på pasningsadressen.

 1. Du modtager en samtykkeblanket om indhentelse af sociale oplysninger og bestilling af børne-straffeattest via din digitale postkasse. Udfyld samtykkeblanketten og send den  retur til os via den digitale postkasse her på siden.
 2. Vi gennemgår de sociale oplysninger og bestiller børneattest og straffeattest på personer over 15 år, som bor på pasningsadressen, vikarer, ansatte og praktikanter.
 3. Alle personer, som skal godkendes, vil hver især modtage et brev fra Rigspolitiet i deres e-boks. Her vil det fremgå, hvordan de skal give samtykke til, at vi bestiller børneattest og straffeattest. Alle skal godkende dette brev senest 14 dage fra modtagelsen.
 4. Som børnepasser er du ansvarlig for, at alle, som skal godkendes, giver deres samtykke. Først når alle samtykker er indsendt, kan vi bestille attesterne hos Rigspolitiet.  
 5. Rigspolitiet behandler samtykkeerklæringen.
 6. Vi giver dig besked, om du er godkendt.

Årligt tjek

Straffeattest og børneattest indhentes 1 gang årligt på dig og eventuelle vikarer, ansatte og praktikanter samt personer over 15 år, der har bopæl på pasningsadressen.

Hvis du skal have godkendt en ny ægtefælle, hjemmeboende, vikar, ansat, virksomhedspraktikant, skal du altid kontakte os om dette. Vi sender efterfølgende samtykkeblanketten til dig. 

Børne- og straffeattest

Samtykke

Vi indhenter samtykke til indhentelse af straffeattest, børneattest og sociale oplysninger på dig samt personer over 15 år, der har bopæl på pasningsadressen.

 1. Du modtager en samtykkeblanket om indhentelse af sociale oplysninger og bestilling af børne-straffeattest via din digitale postkasse. Udfyld samtykkeblanketten og send den  retur til os via den digitale postkasse her på siden.
 2. Vi gennemgår de sociale oplysninger og bestiller børneattest og straffeattest på personer over 15 år, som bor på pasningsadressen, vikarer, ansatte og praktikanter.
 3. Alle personer, som skal godkendes, vil hver især modtage et brev fra Rigspolitiet i deres e-boks. Her vil det fremgå, hvordan de skal give samtykke til, at vi bestiller børneattest og straffeattest. Alle skal godkende dette brev senest 14 dage fra modtagelsen.
 4. Som børnepasser er du ansvarlig for, at alle, som skal godkendes, giver deres samtykke. Først når alle samtykker er indsendt, kan vi bestille attesterne hos Rigspolitiet.  
 5. Rigspolitiet behandler samtykkeerklæringen.
 6. Vi giver dig besked, om du er godkendt.

Årligt tjek

Straffeattest og børneattest indhentes 1 gang årligt på dig og eventuelle vikarer, ansatte og praktikanter samt personer over 15 år, der har bopæl på pasningsadressen.

Hvis du skal have godkendt en ny ægtefælle, hjemmeboende, vikar, ansat, virksomhedspraktikant, skal du altid kontakte os om dette. Vi sender efterfølgende samtykkeblanketten til dig. 

Godkendelsesbesøg

En tilsynsførende ringer dig op med henblik på en aftale om et godkendelsesbesøg, hvor du og dit hjem skal godkendes til pasning.

Vær opmærksom på, at der fra modtagelse af ansøgningen til godkendelsesbesøget kan gå op til 3 måneder.

Godkendelsessamtalen foregår som en dialog om ansøgerens personlige og faglige kvalifikationer og kompetencer, sikkerhedsmæssige forhold og øvrige forpligtelser i henhold til Dagtilbudsloven. 

Godkendelsesbesøg

En tilsynsførende ringer dig op med henblik på en aftale om et godkendelsesbesøg, hvor du og dit hjem skal godkendes til pasning.

Vær opmærksom på, at der fra modtagelse af ansøgningen til godkendelsesbesøget kan gå op til 3 måneder.

Godkendelsessamtalen foregår som en dialog om ansøgerens personlige og faglige kvalifikationer og kompetencer, sikkerhedsmæssige forhold og øvrige forpligtelser i henhold til Dagtilbudsloven. 

Godkendelse

Du bliver godkendt, når:

 • Vi vurderer, at du kan sikre børnenes sundhed, trivsel, udvikling og læring
 • Pasningsstedet er sikkerhedsgodkendt
 • Du har accepteret og underskrevet et godkendelsesskema

Du vil modtage et godkendelsesbrev og et godkendelsesskema i din e-boks hurtigst muligt efter godkendelsesbesøget

Godkendelsen sker ud fra en samlet vurdering af ansøgningen, attester, sociale oplysninger og godkendelsessamtalen.

Godkendelse

Du bliver godkendt, når:

 • Vi vurderer, at du kan sikre børnenes sundhed, trivsel, udvikling og læring
 • Pasningsstedet er sikkerhedsgodkendt
 • Du har accepteret og underskrevet et godkendelsesskema

Du vil modtage et godkendelsesbrev og et godkendelsesskema i din e-boks hurtigst muligt efter godkendelsesbesøget

Godkendelsen sker ud fra en samlet vurdering af ansøgningen, attester, sociale oplysninger og godkendelsessamtalen.

Tilsyn

Aalborg Kommune skal løbende føre tilsyn med børnepasseren. Tilsynet skal udføres efter en sammenlignelig ramme i forhold til form og indhold, som anvendes ved tilsyn i et alderssvarende kommunalt dagtilbud.

Tilsynet tager afsæt i kommunens koncept for tilsyn i private pasningsordninger. 

Læs Aalborg Kommunes tilsynskoncept for private pasningsordninger

Der foretages 3 årlige anmeldte og mindst 1 uanmeldt tilsyn hos de private børnepassere.  Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring. 

Efter endt tilsyn fremsendes en skriftlig tilsynsrapport til børnepasseren.

Tilsyn

Aalborg Kommune skal løbende føre tilsyn med børnepasseren. Tilsynet skal udføres efter en sammenlignelig ramme i forhold til form og indhold, som anvendes ved tilsyn i et alderssvarende kommunalt dagtilbud.

Tilsynet tager afsæt i kommunens koncept for tilsyn i private pasningsordninger. 

Læs Aalborg Kommunes tilsynskoncept for private pasningsordninger

Der foretages 3 årlige anmeldte og mindst 1 uanmeldt tilsyn hos de private børnepassere.  Tilsynet skal sikre, at den private børnepasser bidrager til barnets trivsel, udvikling, læring. 

Efter endt tilsyn fremsendes en skriftlig tilsynsrapport til børnepasseren.

Hvis du vil vide mere

Aftale om privat pasning og tilskud

For at indgå en aftale med forældre om privat pasning af deres barn, skal du udfylde en ansøgning.
Som privat børnepasser starter du ansøgningsprocessen og udfylder din del:

Start ansøgningen og udfyld blanketterne

Ansøgningen sendes herefter automatisk til den eller de forældre, som har forældremyndigheden.

Behandlingsfrist

Kørselsdato er den dato, hvor ændringer kan nå at komme med på næste måneds udbetalinger.

 • For at sikre rettidigt udbetaling af tilskud til opstart anbefaler vi, at ansøgningen indsendes 2 måneder før opstart.
 • Mindre end 14 dage før kørselsdatoen: Indgår du en aftale eller ansøgning om tilskud med forældre mindre end 14 dage før kørselsdatoen, skal du orientere dem om, at tilskuddet første gang kan blive forsinket, men udbetales sammen med næste måneds tilskud. Det skyldes, at tilskudskørslerne kører forskudt af udbetalingen. Vi gør, hvad vi kan for at nå så mange som muligt.
 • Efter kørselsdatoen: laver du en udmeldelse efter kørselsdatoen, vil forældrene blive opkrævet følgende måned, selvom at barnet ikke længere går i pasningsordningen.

 

Som privat børnepasser har ud mulighed for at få sparring og vejledning af pædagogisk karakter af fagpersoner i Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning.
Dette i forhold til at understøtte det pædagogiske arbejde med læringsmiljøer samt at forebygge og håndtere generelt og konkret arbejde med børns trivsel, udvikling og læring.

Du kan kontakte vores hotline mandag, tirsdag, torsdag og fredag mellem klokken 12.30-13.30.

Ring til os på telefon 99 82 29 96.

Du er underlagt straffelovens bestemmelser vedrørende § 152 og 152a, som omhandler tavshedspligt. Det betyder blandt andet, at du aldrig må videregive fortrolige oplysninger fra blandt andet forældre og andre personer.

I særlige tilfælde kan en myndighed anmode dig om udtalelser på et barn, hvilket du er forpligtet til at medvirke i.

Læs mere om tavshedspligt i Straffelovens §152 og 152a på retsinformation.dk

Vi anbefaler, at du indhenter samtykkeerklæringer fra forældrene til brug af fotografier og videoer af børnene. 

Vi anbefaler også at indhente samtykkeerklæringer fra forældrene til kørsel med børn og brug af vikarer. 

Kontakt

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 29 99

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.