Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Overgreb og seksualiseret adfærd Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb

Actioncard for skoler, institutioner med videre

Ved mistanke om vold og overgreb på et barn, er der underretningspligt (serviceloven § 153).

Ved mistanke skal du gøre følgende:

 • Underret straks Familiegruppen
 • Følg hurtigt op med digital underretning
 • Afstem med Familiegruppen, hvem der orienterer forældrene
 • Stil kun åbne spørgsmål til barnet
 • Støt barnet bedst muligt
 • Kontakt Familiegruppen ved tvivl

Actioncard for Familiegrupper

Arbejder du i en familiegruppe skal du gøre følgende:

 • Kontakt juristen for løbende faglig sparring og planlægning jævnfør Beredskabsplanen
 • Send kopi af den digitale underretning til juristen
 • Børnesamtale. Skrives hurtigst muligt i journal
 • Kontakt juristen med tilbagemelding og vurdering
 • Vurdere om der er behov for undersøgelse af barnet (Juridisk og politi)
 • Juristen drøfter sagen med politiet
 • Vurdere hvordan barnet sikres
 • Politianmeldelse – Juridisk Visitering til Børnehus Nord – rådgiver

Kommunens handleforpligtelse

Familiegruppen vurderer inden for 24 timer, hvorledes og hvor hurtigt der skal handles i sagen og kontakter i den forbindelse forvaltningens jurist.

Underretter har krav på at få en bekræftelse på, at underretningen er modtaget, og hvis underretter er kommunalt ansat/ i offentlig tjeneste, skal kommunen give en tilbagemelding på, hvad der er iværksat som følge af underretningen.


Forløb ved underretning

Familiegruppen inddrager Juridisk Kontor, når der modtages underretning om mistanke om overgreb på et barn. Juristen giver faglig sparring i hele sagsforløbet. Hvis sagen vurderes at kunne have betydning for skoleområdet, inddrager juristen personalekontoret i forvaltningen Børn og Unge.

Sammen med juristen lægges der plan for, hvordan sagen behandles, og herunder drøftes:

 • afholdelse af børnesamtale
 • undersøgelse på Børneafdelingen eller Retsmedicinsk
 • inddragelse af forældre
 • barnets sikkerhed

Efter afholdelse af børnesamtalen vurderer juristen i samråd med politiet om sagen anmeldes. Juristen sender skriftlig anmeldelse til politiet vedlagt relevante sagsakter.

Hvis politiet modtager en anmeldelse fra andre end kommunen, underretter de Familiegruppen, og forløbet er herefter det samme, som hvis kommunen er anmelder.

Hvis sagen ikke anmeldes, vurderer Familiegruppen, hvilken indsats og støtte, der er relevant til
barnet og familien.


Forløb efter anmeldelse

Familiegruppen er sagsstyrende, træffer afgørelse om § 50 undersøgelse og visiterer sagen til Børnehus Nord, der hjælper med at udarbejde den børnefaglige undersøgelse.

Familiegruppen vurderer, om barnet og/eller nærmeste familie har behov for akut krisehjælp, og dette aftales herefter med politiet. Akut krisehjælp tilbydes af Børnehus Nord.

Familiegruppen deltager i samråd om sagen i Børnehuset sammen med øvrige relevante myndigheder.

Under sagens behandling kan Børnehus Nord, familiegruppen, politi og andre relevante myndigheder udveksle relevante oplysninger om barnet i det omfang, der er nødvendigt (Serviceloven § 50c)

Børn under 15 år videoafhøres af politiet i særligt indrettede lokaler i Børnehus Nord.

Børn over 15 år afhøres hos politiet og skal efterfølgende vidne i retten.

Børn over 15 år med særlige vanskeligheder kan i stedet videoafhøres, således barnet ikke skal vidne i retten efterfølgende.

Familiegruppen deltager som støtte for barnet under afhøringen og ved vidneforklaring i retten. Familiegruppen kan tage noter under afhøringen med henblik på efterfølgende at kunne målrette indsatsen til barnet.

Juristen eller familiegruppen møder i retten som repræsentant for forvaltningen. Forvaltningsledelsen informeres om sagen inden retsmødet.


Støtte til barnet

Efter afhøring af barnet, kan der igangsættes terapeutisk behandling efter behov til barnet og familien. Tidspunktet herfor aftales nærmere med politiet.
Et barn, der har krænket et andet barn, kan tilbydes behandling hos Fønix Nord.

Kontakt

Børne- og Familieafdelingen

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 28 44

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.