Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Beredskabsplaner Actioncards ved vold og overgreb

Actioncards ved vold og overgreb

Se hvad du helt konret skal gøre, hvis du er bekymret for vold eller overgreb hos børn og unge.

Fagpersoner (skoler, institutioner og lignende)

Ved mistanke om vold og overgreb på et barn, er der underretningspligt i henhold til barnets lov § 133.

Ved mistanke om vold eller overgreb skal du gøre følgende:

 • Underret straks familiegruppen eller Specialgruppe for børn og unge

 • Følg hurtigt op med digital underretning

 • Afstem med familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge, hvem der orienterer forældrene

 • Når du taler til barnet, skal du stille åbne spørgsmål

 • Støt barnet bedst muligt

 • Kontakt familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge ved tvivl

 • Job og Velfærd kan også modtage og handle på underretninger uden for sædvanlig arbejdstid. Døgnvagten gennemgår, om der er modtaget underretninger og vurderer herpå. Døgnvagten kan kontaktes direkte gennem politiet. Døgnvagten har mulighed for at kontakte Juridisk Kontor.

Familiegrupperne: 99 31 30 80

Specialgruppen for børn og unge: 99 31 27 55

Døgnvagten: 96 30 14 48

Juridisk kontor 99 31 27 13

Politi: 114

Ved livstruende situation, hvor der er akut behov for politiets udrykning: 112

Myndighedsperson

Arbejder du i en familiegruppe eller Specialgruppen for børn og unge, skal du gøre følgende, når der underrettes om vold eller overgreb og/eller når din screening efter barnets lov § 18, viser der er vold eller overgreb:

 • Kontakt Juridisk Kontor på telefon for faglig sparring og planlægning af forløb

 • Send kopi af den digitale underretning til Juridisk Kontor

 • Skriv hurtigst muligt børnesamtalen ind i barnets journal. Der kan tales med barnet uden forældrenes viden og samtykke med henvisning til barnets lov § 137, stykke 2, 2. punkt.

 • Kontakt Juridisk Kontor med tilbagemelding og vurdering efter børnesamtale

 • Juridisk Kontor vurderer efter samråd med politiet, om der er behov for undersøgelse af barnet

 • Det er Juridisk Kontor, der drøfter sagen med politiet og politianmelder, når det skal ske

 • Vurder eventuel sammen med Juridisk Kontor – herunder Den Centrale Visitation, hvordan barnet sikres

 • Børne- og ungerådgiver visiterer til Børnehus Nord, hvis forholdet politianmeldes. Børne- og ungerådgiver kan visitere til Børnehus Nord, selvom sagen ikke anmeldes til politiet

Familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge vurderer indenfor 24 timer, hvorledes og hvor hurtigt der skal handles i sagen og kontakter i den forbindelse Juridisk Kontor.

Underretter har krav på en bekræftelse på, at underretningen er modtaget, og hvis underretter er kommunalt ansat eller i offentlig tjeneste, skal kommunen give en tilbagemelding på, om der er iværksat børnefaglig undersøgelse, afdækning eller indsatser for barnet, og kommunen kan oplyse om typen og varigheden af indsatsen. Kommunen kan undlade begge orienteringer, hvis særlige forhold gør sig gældende.

Familiegruppen inddrager Juridisk Kontor, når der modtages underretning om mistanke om overgreb på et barn.

Juridisk Kontor giver faglig sparring i hele sagsforløbet. Hvis sagen vurderes at involvere ansatte fagpersoner fra Børn og Unge, inddrager Juridisk Kontor personalekontoret i Børn og Unge.

Sammen med Juridisk Kontor lægges der en plan for, hvordan sagen behandles, og herunder drøftes:

 • Afholdelse af børnesamtale (OBS på der kan tales med barnet uden forældrenes viden i henhold til barnets lov § 137, stykke. 2)

 • Eventuel. undersøgelse på Børneafdelingen eller Retsmedicinsk

 • Inddragelse af forældre

 • Barnets sikkerhed

Efter afholdelse af børnesamtalen vurderer Juridisk Kontor i samråd med politiet, om sagen skal anmeldes. Juridisk Kontor sender skriftlig anmeldelse til politiet vedlagt relevante sagsakter.

Hvis politiet modtager en anmeldelse fra andre, underretter politiet familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge, og forløbet er herefter det samme, som hvis kommunen er anmelder.

Hvis sagen ikke anmeldes, vurderer familiegruppen eller Specialgruppen for børn og unge, hvilken indsats og støtte, der er relevant til barnet og familien.

Kontakt

Børne- og Familieafdelingen

Sønderbro 12 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 28 44

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.