Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Taleinstitut Voksne Stemme og tale

Stemme og tale

Specialundervisning og vejledning til voksne med stemme- og talevanskeligheder.

Vanskeligheder med at tale og bruge stemmen kan være forbundet med store gener og konsekvenser for livskvaliteten. Der kan være mange forskellige årsager til stemme- og talevanskeligheder, men fælles for dem er, at mange kan have gavn af en logopædisk indsats. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder indsatser til voksne med stemme- og talevanskeligheder. Indsatsernes målgrupper omfatter blandt andet:  

 • Personer med nedsat stemmefunktion (hæshed, sangerknuder, fonasteni, dystoni, stemmebåndslammelser) 
 • Transkønnede eller nonbinære personer med behov for omlægning af stemmeleje
 • Personer, der får stemme/talevanskeligheder efter en operation (laryngectomerede, mundhuleopererede og borgere med tracheostomi (kanylebærere)) 
 • Personer med stammen og løbsk tale  

Stemmevanskeligheder kan give begrænsninger i hverdagen og i arbejdslivet, for eksempel hvis man har et stemmekrævende arbejde som underviser.  

Med specialiseret udredning og undervisning, samt specialrådgivning og vejledning kan stemmefunktionen forbedres, og dermed øges mulighederne for fuld deltagelse i hverdagslivet, herunder beskæftigelse. 

Nedsat stemmefunktion 

Nedsat stemmefunktion kan komme til udtryk på forskellig vis. Man kan for eksempel opleve, at det er anstrengende at bruge stemmen, at man bliver hæs, og at stemmen bliver svag. Halsen kan føles tør, og der kan være rømme- og hostetrang. Det kan også føles, som om man har en klump i halsen (globulus).  

Der kan være forskellige årsager til, at man oplever nedsat stemmefunktion. Det kan skyldes fysiske forandringer på stemmelæberne som polypper, stemmeknuder eller hævelse. Det kan også skyldes overbelastning og uhensigtsmæssig brug af stemmen. 

Med en logopædisk indsats kan årsagen til stemmevanskelighederne afdækkes, og generne kan afhjælpes ved undervisning og vejledning i hensigtsmæssig brug af stemmen.  

Stemmeundervisning til transpersoner og nonbinære personer 

Nogle transpersoner eller nonbinære personer oplever kønsdysfori i forbindelse med deres stemme. Undervisning hos logopæd giver mulighed for at arbejde med stemmen, så den passer bedre til den pågældendes kønsidentitet.  

På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilrettelægges undervisningen individuelt med efterfølgende mulighed for gruppeundervisning. Der undervises i generelle forhold omkring stemmebrug samt om specielle forhold, der netop vedrører stemmefunktionen.  

I et undervisningsforløb kan der arbejdes med følgende: 

 • Afspænding
 • Vejrtrækning
 • Stemmens tonehøjde
 • Stemmens klang
 • Artikulation (udtale af ord)
 • Vejledning i stemmebrug i forbindelse med hormonbehandling 

For at opnå det bedste resultat, skal den enkelte være indstillet på at lave øvelser hjemme efter hver undervisningsgang. 

Stammen og løbsk tale 

Stammen er karakteriseret ved brud i talestrømmen i form af gentagelser af lyde eller ord, forlængelser af lyd eller blokeringer i talestrømmen. Personer, der stammer, oplever ofte, at deres stammen forværres, når de bliver stressede eller nervøse. Løbsk tale kan komme til udtryk som hurtig, stødvis og/eller utydelig tale. Der kan være brudstykker af tale, der ikke giver mening (”sort snak”), eller talen kan bære præg af brud, gentagelser og manglende planlægning af det, den pågældende vil formidle.

Stammen og løbsk tale kan forekomme samtidigt, og det kan være vanskeligt at differentiere mellem dem. Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder indsatser til voksne med stammen og/eller løbsk tale, som oplever at deres stammen og/eller løbske tale har betydning for deres livskvalitet. 

 

Heidi Buus Jessen

Mobil:  25 20 22 41  

heidi.jessen@aalborg.dk

Kontakt

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2B 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 54 40

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Hvis du søger viden eller har 
spørgsmål til konkrete emner,
finder du kontaktinformationer 
på de enkelte sider.