Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Taleinstitut Voksne Kommunikation

Kommunikationsvanskeligheder efter påvirkning af hjernen

Målrettet støtte efter erhvervet hjerneskade eller neurologisk sygdom

Mange mennesker oplever ændringer i deres kommunikation efter påvirkning af hjernen. Påvirkning af hjernen kan skyldes stroke (hjerneblødning eller blodprop i hjernen), tumor eller hovedtraumer, og kommunikationsvanskeligheder kan også opstå i forbindelse med progredierende neurologiske lidelser som 2for eksempel Parkinsons, sklerose eller ALS.  

Kommunikationsvanskelighederne kan komme til udtryk på forskellige måder. Det kan være svært at forstå, hvad andre siger, og det kan være svært at finde ordene eller at tale højt og tydeligt. Dette kan betyde, at det bliver vanskeligt at kommunikere og deltage i samtaler.  

Afasi 

Afasi er en sproglig vanskelighed som, oftest ses efter en skade i venstre hjernehalvdel (hjerneblødning eller blodprop, tumor eller traume). Afasi berører sprogets struktur og kan ramme alle sprogmodaliteter (tale, forståelse, læsning og skrivning). Afasi forekommer i varierende grader og ses både isoleret eller sammen med andre vanskeligheder. Afasi er ofte kendetegnet ved: 

 • Vanskeligheder med at finde ordene
 • Ombytning af ord eller dele af ord
 • Vanskeligheder ved at forstå beskeder
 • Læse-/skrivevanskeligheder 

Vores tilbud til voksne med afasi har som formål at bedre muligheden for at deltage i hverdagskommunikationen ud fra den enkeltes udfordringer og behov. Det kan for eksempel være ved at arbejde med ordfinding, sætningsopbygning og støttet samtale. 

Dysartri 

Dysartri er en talemotorisk forstyrrelse, der påvirker et eller flere af de elementer, der udgør talen (respiration, fonation, artikulation, resonans og prosodi) og som påvirker taletydeligheden. Dysartri kan opstå efter en erhvervet hjerneskade eller ved en progredierende neurologisk sygdom. Dysartri er ofte kendetegnet ved: 

 • Lav stemmestyrke
 • Utydelig udtale
 • Langsomt taletempo
 • Forstyrret sprogmelodi 

Vores tilbud til voksne med dysartri har som formål at bedre muligheden for at deltage i hverdagskommunikationen ved at for eksempel at arbejde med tydelige udtale og øget styrke. 

Kognitive kommunikationsvanskeligheder 

Kognitive kommunikationsvanskeligheder skyldes forstyrrelse af sammenhængen mellem sprog og andre kognitive funktioner (opmærksomhed, visiospatial perception, hukommelse og eksekutive funktioner) og kan give vanskeligheder med alle aspekter af kommunikationen. Kognitive kommunikationsvanskeligheder ses oftest ved traumer, skader i højre hjernehalvdel og ved for eksempel demenssygdomme.

Kognitive kommunikationsvanskeligheder er ofte kendetegnet ved vanskeligheder som: 

 • At følge opfordringer
 • Fastholde emne
 • Desorganiseret taleproduktion
 • Hyppige gentagelse
 • Vanskeligheder ved at initiere en samtale
 • Problemer med at overholde turtagningsregler 

Vores tilbud til voksne med kognitive kommunikationsvanskeligheder har som formål at bedre muligheden for at deltage i hverdagskommunikationen ved for eksempel at indarbejde strategier til at overholde turtagningsregler, øge initiativ i samtale og organisering af taleproduktion. 

Vores tilbud til voksne med afasi, dysartri og/eller kognitive kommunikationsvanskeligheder har indsatserne har fokus på at forbedre borgerens funktionsevne og mulighed for at deltage i hverdagslivet. Dette gøres gennem specialiseret udredning, undervisning, rådgivning og vejledning, som er tilrettelagt efter den enkeltes behov. 

Det kan for eksempel foregå som individuelle forløb eller gruppeforløb typisk hos logopæd, undervisning i samtalestøtte (SCA), og vejledning og rådgivning til borger, pårørende og fagpersoner.  

Kontakt

Socialrådgiver Ea Ørnskov

Borgmester Jørgensens Vej 2B 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 22 41

Skriv til os

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.