Skip til hoved indholdet
    Hjem Beskæftigelse og handicap Taleinstitut Voksne Hjernerystelse

Voksne med følger efter hjernerystelse

Indsatser til voksne med hjernerystelse med fokus på forebyggelse og tilbagevenden til hverdagslivet.

Symptomerne efter en hjernerystelse kan være fysiske, kognitive og følelsesmæssige. Du kan eksempelvis opleve svimmelhed, synsforstyrrelser, koncentrationsbesvær, frustration og tristhed. Størstedelen af de personer, der pådrager sig en hjernerystelse, kommer sig spontant efter nogle uger eller måneder. For nogle få kan symptomerne dog vare ved og få store konsekvenser for den pågældendes livskvalitet. En tidlig indsats kan være med til at forebygge udvikling af længerevarende følger. 

Tidlig indsats 

En tidlig indsats til hjernerystelsesramte kan medvirke til symptomreduktion og bidrage til, at færre udvikler langvarige følger efter hjernerystelse. På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland giver vores tidlige indsats til voksne hjernerystelse viden om hjernerystelse; luger ud i de myter, der findes om hjernerystelse; og skaber fundament for en bedre håndtering af hjernerystelsessymptomer. 

Længerevarende følger 

Nogle hjernerystelsesramte har længevarende følger, som forhindrer dem i at vende tilbage til deres hverdagsliv på normal vis. Vores indsatser til voksne med følger efter hjernerystelse har til formål at forbedre den enkeltes mulighed for at deltage i hverdagslivet generelt, herunder beskæftigelse, studieliv, familieliv og fritidsaktiviteter. 

Det er en betingelse for indsatserne, at den pågældende er lægeligt diagnosticeret med hjernerystelse. 

Som borger, pårørende og fagperson i Aalborg Kommune har du mulighed for at kontakte kommunens hjernerystelseskoordinator for viden, råd og vejledning om hjernerystelse.

Hjælp til dig med følger efter en hjernerystelse (aalborg.dk)

Heidi Buus Jessen

Mobil:  25 20 22 41  

heidi.jessen@aalborg.dk

Kontakt

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2B 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 54 40

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Hvis du søger viden eller har 
spørgsmål til konkrete emner,
finder du kontaktinformationer 
på de enkelte sider.