Skip til hoved indholdet
    Hjem Beskæftigelse og handicap Taleinstitut Børn og unge Erhvervet hjerneskade

Børn med erhvervet hjerneskade

Vores specialiserede indsatser fokuserer på undersøgelse, rådgivning og rehabilitering for at fremme selvstændighed og meningsfuld livskvalitet.

Børn og unge med erhvervet hjerneskade kan have følger, der påvirker deres udvikling, sociale liv, skolegang og evne til at fungere i hverdagen generelt. En erhvervet hjerneskade defineres som en skade opstået i hjernen mere end 28 dage efter fødslen. Hos børn og unge er hovedtraumer, hjernetumorer og infektioner de hyppigste årsager til erhvervet hjerneskade. 

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilbyder specialiserede indsatser til børn og unge med erhvervet hjerneskade. Målgruppen omfatter børn og unge med kognitive, psykiske og fysiske følgevirkninger efter en erhvervet hjerneskade. Alle indsatserne har afsæt i de nationale retningslinjer på området.  

Formålet med de specialiserede indsatser er: 

  • at understøtte de lokale indsatser og derigennem begrænse følgevirkninger efter den erhvervede hjerneskade
  • at understøtte barnet/den unges muligheder for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv 

Derfor består vores specialiserede indsatser overvejende af undersøgelse og udredning af de påvirkede funktionsområder samt rådgivning og vejledning til lokale fagpersoner, netværket og familien. På børneområdet foregår den primære rehabilitering som oftest i barnets dagtilbud, skole og/eller familie.  

Børn og unge udvikler sig, uanset om de har fået en hjerneskade. Derfor skal rehabiliteringsindsatserne til børn og unge understøtte, at barnet/den unge får så optimale betingelser for udvikling som muligt.  Ifølge nationale retningslinjer på område er det nødvendigt, at rehabiliteringsbehovet vurderes jævnligt. 

I mange tilfælde vil der være behov for, at barnet/den unge følges frem til voksenalderen. 

Anne Hofman

+4524895819

ahof-jv@aalborg.dk

Kontakt

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2B 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 54 40

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.