Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Aktivitet og samvær STU Væksthuset

STU Væksthuset

Målgruppe

Væksthuset tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge fra 15 år med et handicap eller særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Den unge skal være under 25 år ved opstart.

Målgruppe

Væksthuset tilbyder særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) for unge fra 15 år med et handicap eller særlige behov, som ikke kan gennemføre en almindelig ungdomsuddannelse. Den unge skal være under 25 år ved opstart.

Beskrivelse

STU Væksthuset tilbyder en treårig uddannelse, som er målrettet unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og autismespektrumforstyrrelse. STU Væksthuset er en del af Center for Særlige tilbud og Autisme i Job og Velfærd, Aalborg kommune.

STU er et uddannelsesforløb, der sigter mod en udvikling for den enkelte unge. Uddannelsen stiller ikke krav om bestemte færdigheder der skal opnås eller prøver, der skal bestås.

STU Væksthuset samarbejder med forskellige aktører under hele den unges forløb.

 • Forældre
 • Afgivende skole
 • UU-vejleder
 • Botilbud
 • Aflastningssted
 • Samværs- og aktivitetstilbuddet Væksthuset, Viren 6 og Bodil Hjorts Vej 10
 • Diverse eksterne samarbejdspartner.

I STU Væksthuset arbejder vi bevidst og målrettet sammen med bosteder og samværs- og aktivitetstilbuddet Væksthuset. Derved forsøger vi at sikre mest mulig sammenhæng i elevens liv. I slutningen af STU-forløbet arbejdes der målrettet for at skabe en forudsigelig og tryg overgang for den unge til et eventuelt §104 tilbud.


Beskrivelse

STU Væksthuset tilbyder en treårig uddannelse, som er målrettet unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og autismespektrumforstyrrelse. STU Væksthuset er en del af Center for Særlige tilbud og Autisme i Job og Velfærd, Aalborg kommune.

STU er et uddannelsesforløb, der sigter mod en udvikling for den enkelte unge. Uddannelsen stiller ikke krav om bestemte færdigheder der skal opnås eller prøver, der skal bestås.

STU Væksthuset samarbejder med forskellige aktører under hele den unges forløb.

 • Forældre
 • Afgivende skole
 • UU-vejleder
 • Botilbud
 • Aflastningssted
 • Samværs- og aktivitetstilbuddet Væksthuset, Viren 6 og Bodil Hjorts Vej 10
 • Diverse eksterne samarbejdspartner.

I STU Væksthuset arbejder vi bevidst og målrettet sammen med bosteder og samværs- og aktivitetstilbuddet Væksthuset. Derved forsøger vi at sikre mest mulig sammenhæng i elevens liv. I slutningen af STU-forløbet arbejdes der målrettet for at skabe en forudsigelig og tryg overgang for den unge til et eventuelt §104 tilbud.


Antal pladser

Antal pladser

Takster

STU Væksthusets aktiviteter foregår mellem klokken 9.00-14.30. Ifølge aftale med betalingskommunen er der mulighed for at tilkøbe ydertimer.

Takster

STU Væksthusets aktiviteter foregår mellem klokken 9.00-14.30. Ifølge aftale med betalingskommunen er der mulighed for at tilkøbe ydertimer.

Paragraf

Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Paragraf

Lov om Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Hvis du vil vide mere

 • Uddannelsen tilrettelægges ud fra elevens kvalifikationer, modenhed og interesser, samt nærmeste udviklingszone (NUZO).
 • Tilbyder en hverdag, der er meningsfuldt og motiverende for den enkelte elev.
 • TEACCH som er en struktureret visualiseret specialpædagogisk, som tager udgangspunkt i det der giver mening for den enkelte elev.
 • Introduktion til nye relationer med personalet og andre elever.
 • Mestringsstrategier, som kan hjælpe den enkelte elev i samspillet med personalet og andre elever.
 • Individuelt dagsskema, som tager udgangspunkt i elevens kognitive udviklingsniveau ved hjælp af for eksempel Boardmaker.
 • GoTalk NOW et elektronisk kommunikationsredskab

Forløb

 • Inden uddannelsens påbegyndelse har elevens UU-vejleder udarbejdet en individuel uddannelsesplan for den unge, som har til formål, at eleven opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.
 • Under STU-uddannelsen afholdes der løbende møder; 12 uger efter opstart afholdes der afklaringsmøde. 1 gang årligt afholdes der statusmøde. Der afholdes udskrivningskonference på 3. uddannelsesår.
 • Til møderne deltager UU-vejleder, elevens forældre, værge, STU-kontaktpersonen og den daglige leder, samt evt. botilbud. På 3. uddannelsesår deltager ligeledes elevens socialrådgiver, hvor elevens muligheder efter STU drøftes.


Et forløb i STU Væksthuset kan sammenstykkes af forskellige elementer:

 • ADL træning for eksempel madlavning, vasketøj, opvask og lign.
 • Kasseopgaver/skolearbejde.
 • 1:1 træning med et personale i udvikling af faglige kompetencer.
 • Svømning en gang ugentligt for de elever, hvor dette kan være meningsfuld.
 • Indkøb i dagligvarebutikker, byggemarkeder og lign.
 • Bustur med udgangspunkt i social træning.
 • Fælles film på stort lærred.
 • Naturen omkring STU Væksthuset, hvor vi er ude i alt slags vejr for eksempel til båldag og gåtur.
 • Aktiviteter i samarbejde med samværs- og aktivitetstilbuddet Væksthuset.STU Væksthuset er placeret i det naturskønne Hammer Bakker. Huset ligger midt i en stor indhegnet have med blandt andet bålplads, gynge, sandkasse og trampolin.

STU Væksthuset er placeret i samme bygning som samværs- og aktivitetstilbuddet Væksthuset.

De to tilbud har fælles faciliteter som for eksempel aktivitetsrum, musikrum og rum med lærred til fremvisning af diverse film og sociale aktiviteter.


Kontakt

Væksthuset

Viren 15 9310 Vodskov

Ring til os

20 69 98 02

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.