Skip til hoved indholdet
  Hjem Udvikling og projekter Velfærdsinnovation

Velfærdsinnovation

Flere ældre, flere diagnoser og et større behov for pleje. Sammen med færre hænder og ressourcer er det fremtidens udfordringer.

Velfærdsinnovation

Velfærdsinnovation er en af Senior og Omsorgs strategier til at imødegå fremtidens udfordringer. De offentlige velfærdsydelser til ældre er under stadig forandring – og det stiller krav om, at der tænkes nyt og anderledes. Derfor er velfærdsinnovation en vigtig vej til at blive endnu bedre til at løse kerneopgaven: ”At fremme menneskers livskvalitet og meningsfulde hverdagsliv gennem forebyggelse, udvikling og omsorg.”

Udviklingen af velfærdsinnovation sker altid med fokus på tværgående samarbejde - for eksempel ved inddragelse af borgere, forskellige fagpersoner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Sammen identificerer, afprøver, evaluerer samt implementerer vi velfærdsinnovation, som ses i nedenstående indsatsplan.

Arbejdet med velfærdsinnovation bygger på de 6 pejlemærker:

 • at tage afsæt i oplevede behov
 • at eksperimentere sammen med andre
 • at investere i gode projekter med risikovillighed
 • at skabe og dele ny viden
 • at have fokus på realisering af gevinster
 • at skabe motivation og trivsel for medarbejderne.

Velfærdsinnovation understøttes af en stærk dagsorden i forhold til de fire vedtagne bundlinjer, hvor der skabes værdi for:

 • borgernes mulighed for livskvalitet
 • medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljø
 • organisationens drift, økonomi og udviklingsparathed
 • bæredygtighed vedrørende klimagevinster og social sammenhæng.

Projekter

TIM er en robot som dispenserer borgerens medicin og giver alarm ved manglende indtag af medicinen. Teknologien giver borgerne øget selvstændighed, bidrager til patientsikkerheden samt frigør ressourcer til andre opgaver. TIM er udviklet på baggrund af et innovativt udbud i samarbejde med et virksomhedskonsortium og otte andre Nordjyske kommuner. 
Teknologien er i dag implementeret hos borgere i eget hjem. 


Inkontinens er en stor udfordring i forbindelse med borgere på plejehjem – inkontinens kan fx påvirke borgernes følelse af værdighed, skabe belastende arbejdssituationer, og så er inkontinenspleje ressourcekrævende. Vi indgår derfor i projektet ”Sammen om løsninger til inkontinens” med Center for Offentlig/Privat Innovation, Danish Life Science Cluster og fire andre kommuner. 
Projektet har til formål at gå i dialog med markedet om teknologier som kan hjælpe med udfordringen og efterfølgende indgå i innovative samarbejder som kan føre til udbud, indkøb og implementering.  

Der blev i 2021-2023 gennemført test af skærmbesøg samt skærmenhed. Efter positiv evaluering er skærmenheden nu implementeret i Senior & Omsorg, hvor skærmenhedens ansatte ringer ud til borger og gennemfører virtuelle hjemmebesøg. Skærmenheden dækker hele Aalborg Kommunes hjemmepleje. Skærmbesøg kan komme på tale, når den hjælp, borgeren har brug for, ikke kræver, at medarbejderen er fysisk til stede hjemme hos dem, eller hvis der er situationer, hvor de ikke ønsker at få besøg i hjemmet.

Test af medicindispenser til dosispakket medicin for at understøtte borgere, der har problemer med at huske deres medicin og eventuelt også borgere, der har problemer med at åbne dosisposerne. 
Medicindispenseren har været testet hos 5 borgere i knap et år og er i gang med at blive udrullet i øvrige områder.

IntoWords er et program, der hjælper med at oplæse og skrive tekster. Et alsidigt værktøj til personer med ordblindhed, tosprogede og andre læse- og skriveudfordringer. 
Programmet afprøves på nuværende tidspunkt i hjemmeplejen samt plejehjem ved 30 udvalgte medarbejdere og evaluering af projektet er gennemført. 

Brillen er et hjælpemiddel til borgere der ønsker selvstændigt at klare øjendrypning. 
Brillen ligner et par almindelige briller hvor der er lavet 3 små huller i forskellige diameter i hvert brilleglas. Hullerne er placeret sådan at dråberne rammer præcist ned i øjet.
I Aalborg kommune er de implementeret hos borgere i eget hjem.

For at øge kendskabet til mindre hjælpemidler og mindre velfærdsteknologier blandt medarbejdere, borgere og pårørende, har Aalborg kommune indkøbt 65 mindre produkter der har været rundt i en mobil udstilling på kommunens plejehjemmene.
For at øge kendskabet for borgere, pårørende og personalet i hjemmeplejegrupperne er produkterne blevet delt op i fire temaer ”Fritid- Aktiviteter”, ”Personale”, ”Personlig pleje og påklædning” og ”Spise og drikke”, og roterer mellem grupperne.

Louise Weikop

+4599315492

louise.weikop@aalborg.dk

Bent Sørensen

+4599825349

bent.soerensen@aalborg.dk

Kontakt

Kvalitets- og Innovationsenheden

Storemosevej 19 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 54 92

Måske er du også interesseret i

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.