Skip til hoved indholdet
  Hjem Social og sundhed Misbrug og hjemløshed Rusmiddelbehandling

Behandlingstilbud i Rusmiddelafsnittet

Rusmiddelafsnittet tilbyder behandling til borgere fra 12 år med misbrug af alkohol, stoffer eller steroider, samt støtte til pårørende. Tilbuddet er centralt beliggende i Aalborg og sælges også til andre kommuner.

Rusmiddelafsnittet tilbyder en bred palette af behandlingstilbud. Du kan læse om tilbuddene i overskrifterne nedenfor. Fælles for alle forløb er, at borgeren modtager behandling baseret på tænkning indenfor kognitiv terapi, psykoedukation og motiverende samtale (MI). Sammen med sin behandler fastsætter vedkommende indledningsvist mål for sin behandling.

Behandlingen tilbydes ikke kun med henblik på ophør af misbrug, men kan også handle om reduktion af rusmiddelbrug.

Udover rusmiddelbehandling tilbyder Rusmiddelafsnittet forebyggende indsatser hos samarbejdspartnere.

Eksempler på det kan være:

 • Ungdomsuddannelser
 • Sygehuse
 • Jobcentre
 • Universiteter
 • Psykiatriens hus 

Indsatserne skræddersyes samarbejdspartens behov, men består typisk af undervisning, faglige oplæg, sparring i konkrete sager, rådgivning, hjælp til udarbejdelse af rusmiddelpolitik eller lignende.

Vores behandlingstilbud

Visitationen er Rusmiddelafsnittets indgang, som tager imod alle borgere fra 18 år og opefter, der søger om behandling eller ønsker råd og vejledning om behandlingsmuligheder. Borgeren kan booke en tid på forhånd eller møde op uden aftale.

Her kan du booke tid til samtale

På baggrund af en samtale med en visitator, henvises borgeren til rette behandlingstilbud, hvor vedkommende møder sin behandler.

Desuden tilbyder visitationen kortere samtaleforløb (1-3 samtaler) i de situationer, hvor borgeren er ambivalent i sit rusmiddelbrug og har brug for hjælp til at blive bevidst om egen motivation.

Samtalerne kan være anonyme. Rusmiddelafsnittets visitationen varetager desuden de udadgående og forebyggende indsatser.

Alt efter ønsker og behov består et typisk ambulant behandlingsforløb af:

 • Undervisning
 • Individuelle behandlingssamtaler
 • Gruppebehandling
 • Motion og NADA

Desuden tilbydes anonym gruppebehandling. Sideløbende med - og efter borgers behandlingsforløb tilbydes socialt samvær i Rusmiddelafsnittets tilbud ’Væxt’, hvor fokus er på at danne nye relationer i et rusmiddelfrit miljø. Væxt har et brugerråd, som planlægger aktiviteter og sociale arrangementer.Rusmiddelafsnittets ambulante tilbud har en særlig indsats målrettet unge i alderen 12-18 år. Formålet med ungeindsatsen er at understøtte tidlig opsporing samt tilbyde indsatser til unge med misbrug eller i risiko for at udvikle et. Ungeindsatsen tilbyder:

 • Screening og udredning med henblik på behandling
 • Individuelle behandlingssamtaler
 • Konsulentbistand og kurser til andre fagpersoner der arbejder med unge med rusmiddelproblematikker

Udredning og behandling af unge under 18 år, kræver et samtykke fra forældremyndighedsindehaver(ne). Kommunale familiegrupper kan henvise til behandling i Rusmiddelafsnittets ungeindsats, for eksempel i sammenhæng med en anbringelse af den unge. I sådanne tilfælde skal der foreligge en børnefaglig undersøgelse.

Når en borgers misbrug af stoffer og/eller alkohol og den samlede sociale belastningsgrad er af sådant et omfang, at behandlingsbehovet ikke kan varetages i ambulant regi, så har Rusmiddelafsnittet mulighed for at tilbyde døgn- og efterbehandling.

Tilbuddet består af 2-4 måneder døgnbehandling på et privat behandlingstilbud, med efterfølgende 4-6 måneders efterbehandling i Rusmiddelafsnittets regi.

Borgere der gennemfører en stofdøgnbehandling tilbydes efterbehandling med ophold i et af Rusmiddelafsnittets halvvejshuse - med gruppebehandling, individuelle behandlingssamtaler, sociale aktiviteter og motion. Udover at understøtte borgeren i at forblive stoffri i den første svære tid efter døgnbehandlingen, arbejder halvvejshusene med at udvikle borgernes færdigheder i forhold til praktiske gøremål, sociale relationer og lign.

Borgere, der gennemfører en alkoholdøgnbehandling, tilbydes ligeledes efterbehandling i et ambulant forløb - også med gruppebehandling, individuelle behandlingssamtaler, sociale aktiviteter og motion.


Rusmiddelafsnittets tilbyder substitutionsbehandling til borgere med et misbrug af heroin, morfin og andre opiater. 

Substitutionsbehandlingen bruger primært lægepræparaterne Metadon, Suboxone og Buvidal.

Udover den lægefaglige og medicinske behandling tilbydes borgeren:

 • Sygeplejefaglig behandling i form af medicinudlevering, sundhedstjek, sårpleje, hepatitisvaccine, personlig pleje og lignende
 • Socialfaglig behandling i form af individuelle behandlingssamtaler, hjælp til kontakt til andre instanser
 • Socialt samvær i Rusmiddelafsnittets tilbud, Væxt


Rusmiddelafsnittet tilbyder behandling til alle pårørende, uanset alder.

Borgere i ambulant - og døgnbehandling for alkoholmisbrug samt deres familier tilbydes samtaler med henblik på at afhjælpe rusmiddelbrugets konsekvenser for familien. Det kan være familiesamtaler, parsamtaler, børnesamtaler og andet.

Pårørende kan fortsætte i et aftalt forløb, selvom den indskrevne stopper sin behandling.

Desuden tilbydes gruppeforløb i form af pårørendegrupper. Grupperne er tilpasset alder og situation. F.eks. har Rusmiddelafsnittet en pårørendegruppe for unge i alderen 10-14 år samt en voksengruppe for voksne borgere, der er vokset op i et hjem med misbrug. Det er ikke en forudsætning for at kunne deltage i grupperne, at familiemedlemmet/den nære relation er i aktivt misbrug eller behandling.

Formålet er at:

 • være sammen med andre, der har lignende oplevelser
 • tale om svære og modstridende følelser
 • få øje på egne stærke sider

Desuden har den ambulante behandling udarbejdet et e-læringskursus til nøglepersoner i Aalborg Kommune på 0-6 års området, som handler om opsporing og hjælp til børn i familier med alkoholproblemer. Lignende materiale tilbydes ved efterspørgsel.

Børn og unge i alderen 0-24 år, som lever eller har levet i en opvækst med forbrug eller misbrug af stoffer tilbydes ligeledes individuelle samtaler.


Kontakt

Rusmiddelafsnittet

Rantzausgade 8 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 57 40

Behandlingstider

Oftest i tidsrummet 8.00-18.00

Åbningstider

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.