Skip til hoved indholdet
    Hjem Byggeri og anlæg Nedsat hørefunktion - hjælpemidler og lovkrav

Nedsat hørefunktion - hjælpemidler og lovkrav

  • Udgivet: Januar 2019 af Kit Bos, Tilgængelighedsauditør, Aalborg Kommune.

Mange brugere med nedsat hørelse

Dansk Høreforening og Hørelse.info anslår, at i Danmark har cirka hver sjette - altså omkring 800.000 danskere, nedsat hørelse. Og at halvdelen af alle danskere over 75 år har nedsat hørelse. Der er cirka 300.000 brugere med høreapparat eller andet teknisk hjælpemiddel som følge af nedsat hørelse.

Der er lovkrav i BR18 § 218 og 219 om, at i bygninger med forsamlingslokaler skal installationer projekteres og udføres under hensyn til bygningens tekniske muligheder. Formålet er, at personer med behov for tekniske hjælpemidler, som eksempelvis teleslynge, ved egen hjælp kan deltage i aktiviteter i bygningen.

I forsamlingslokaler, herunder rum, der er indrettet til fællesaktiviteter såsom koncerter, foredrag og anden underholdning, skal der være fast installation af teleslynge, anlæg eller lignende installationer på minimum samme niveau som teleslyngeanlæg.

De nævnte forsamlingslokaler omfatter forsamlingshuse, kirker, biografer, biblioteker, aulaer og koncertsale samt mødelokaler, der er offentligt tilgængelige for publikum.

Almindelige undervisningslokaler i folkeskoler og mødelokaler i kontorbyggeri er ikke omfattet af § 218.


Om høreapparater

Alle høreapparater består af en mikrofon, en forstærker og en højttaler. Høreapparatet modtager og forstærker lyden fra omgivelserne, og via et lille rør føres lyden ind i selve øregangen.

Høreapparatet er et hjælpemiddel, der placeres enten i øret eller bag øret. Typevalg er individuelt og kan være afhængig af graden af hørenedsættelsen.

Et hørreapparat indstilles efter den enkelte brugers behov i forhold til høreforstærkning, betjeningsevner og mulige brug af andre hjælpemidler.
De fleste høreapparater, men ikke alle, har teleslyngeprogram og/eller mulighed for trådløst program til forskellige typer lydforstærkere.

Høreapparatets valgmuligheder i forhold til teleslynger og trådløse transmittere vælges ud fra pris og behov. Det er derfor ikke givet, at alle høreapparater kan det samme. Der er for tiden flere høreapparater, der kan benytte teleslynge end eksempelvis bluetooth. Men den hurtige udvikling, der er på områdets teknik kan medføre, at dette billede er anderledes i løbet af få år.

Resultatet med denne type hjælpemidler er, at mennesker med nedsat hørefunktion ikke skal anstrenge sig for at høre lyd eller frasortere baggrundsstøj i tv, radio og arrangementer. Dermed benytter brugeren færre psykiske og fysiske ressourcer på at høre, hvilket ofte betyder, at brugeren bliver mindre træt. Brug af høreapparat og teleslynge kan nogen gange resultere i, at brugeren kan få mere overskud til at deltage i aktiviteter og sociale sammenhænge. Vigtigst er dog, at brugeren generelt får bedre velvære og forhøjet livskvalitet. 


Fast teleslyngesystem

Beskrivelse og vurdering af fast teleslyngesystem

Funktion   Anbefales til Fordele Ulemper

Et fast teleslyngesystem består af en eller flere mikrofoner, en forstærker og en ledning.
Disse transmitterer lyden til en persons høreapparats telespole.

Hvis der benyttes flere teleslyngeanlæg i en bygning, skal ledningen lægges i ”loop”, der forhindrer, at lyden vandrer fra et teleslyngelokale til et andet i bygningen.

Mikrofonen opfanger lydsignalerne i rummet. Signalerne sendes til forstærkeren, der forstærker lyden og frasorterer baggrundsstøj. Derefter sendes lyden til en såkaldt teleslynge - det vil sige i en ledning, der ligger rundt i lokalet (synligt eller indbygget i væggen) i det rum, hvor der skal lyttes.

Foredragssale, koncertsale, kirker, biblioteker, biografer og i relevante receptioner, forsamlingshuse og mødelokaler, der er åbne for offentligheden og i udvalgte lokaler på plejehjem.

Anlægget er fastmonteret 
og altid til rådighed i det pågældende område.

Anlægget kan dække et stort lokale.

Anlægget kan kobles op til fjernsyn og lydanlæg.

Lyden har som regel god kvalitet.

Anlægget sender lyden direkte ind i øret igennem høreapparatet.

Teleslynge kræver, at brugeren har 
høreapparat med telespole i.

Det er ikke helt støjfrit. Støj fra lysstofrør, jern, stål og kabler i bygningen kan opfanges.

Brug af teleslynge kræver, at stedets medarbejdere kender systemet og aktiverer det. Brugeren er afhængig af andres opmærksomhed og kendskab til systemet.

Høj anskaffelsespris (50.000 kroner og op.)

 


Mobilt teleslyngesystem

Beskrivelse og vurdering af mobilt teleslyngesystem

Funktion  Anbefales til Fordele Ulemper

 

Et mobilt teleslyngesystem består af en mikrofon, en forstærker og en ledning.
De transmitterer lyden til en persons høreapparats tele-spole.

Mikrofonen opfanger lydsignalerne i rummet.  Signalerne sendes til forstærkeren, der forstærker lyden og frasorterer baggrundsstøj.

Derefter sendes lyden til en teleslynge (en ledning, der ligger rundt i lokalet (synligt eller indbygget i væggen) i det rum, hvor brugeren ønsker at lytte.)

 

Lokaler under 100 m2.
For eksempel mødelokaler, tvstuer på plejehjem, mindre foredragssale, receptions
områder.*

 

Anlægget er mobilt, og kan nemt flyttes til andre lokaler.

Anlægget kan kobles op til tv og lydanlæg.

Lyden har som regel god kvalitet.

Anlægget sender den lyd, brugeren gerne vil høre direkte ind i øret igennem høreapparatet.

Anlægget har en lav anskaffelses pris (2.000-6.000 kroner)

 

 

Teleslynge kræver, at brugeren har 
høreapparat med telespole i.

Det er ikke helt støjfrit – der kan opfanges støj fra lysstofrør, jern, stål og kabler i bygningen med videre.

Kræver, at stedets medarbejderne kender til systemet, og aktiverer det.

Brugeren er således afhængig af andres opmærksomhed og kendskab til systemet

 

 


Hals-teleslynge

Beskrivelse og vurdering af hals-teleslynge

Funktion  Anbefales til Fordele Ulemper

 

En halsteleslynge består af en mikrofon/modtager, der er personbåren, og en transmitter, der kobles op til tv med videre.

En halsteleslynge er et lille transportabelt hjælpemiddel til aflytning af primært radio og tv. Den bæres som en halskæde rundt om halsen.

Denne lille anordning modtager og overfører lydsignaler til høreapparatet (når det står i teleslynge-position). 

Mikrofonen opfanger lydsignalerne i rummet, hvorefter signalerne sendes, til forstærkeren, der forstærker lyden og frasorterer baggrundsstøj. 

Telefon, radio og tv.

Signalet opfattes kun i nærheden af halsteleslyngen, og er derfor velegnet på steder, hvor mange høreapparatbrugere bor tæt - for eksempel i de private boliger og i tv stuen på plejehjem.

Et personligt hjælpemiddel, hvor brugeren selv kan opsætte og benytte anlægget.

Lav anskaffelses pris (1.800 – 2.500 kroner).

En halsteleslynge er ikke kraftig nok til større høretab.

Der er risiko for, at den kan blive væk, eller brugeren glemmer at tage den på modtagedelen er et vedhæng i en snor, der skal bæres af personen med hørenedsættelsen. 

Halsteleslynge kræver, at brugeren har høreapparat med telespole i.

Brugeren kan føle sig isoleret i stuen, når han/hun ser tv.

Det er ikke helt støjfrit – der kan opfanges støj fra lysstofrør, kabler i vejen med videre.

 


Øvrigt trådløst (bluetooth) udstyr

Beskrivelse og vurdering af øvrigt trådløst (bluetooth) udstyr

Funktion   Anbefales til Fordele Ulemper

Et trådløst udstyr består af en sender og en modtager. Udstyret bruges ofte til at forbedre lytteforhold i undervisningssituationer.

Læreren har en sender med indbygget mikrofon - og eleven har en modtager, som opfanger signalet fra lærerens sender og overfører det til høreapparatet.

Der findes adskillige udgaver af trådløst udstyr, som sender på forskellige måder via bluetooth og FM-systemer.

Høreapparater kan have en lille FMmodtager indbygget i en audiosko, så brugeren trådløst kan modtage signaler for eksempel fra en håndmikrofon.

FMmodtageren kan også sidde i en 
slynge, som brugeren kan bære om halsen.

Moderne høreapparater have en indbygget sender til trådløst udstyr – bluetooth.

Lokaler til undervisning eller  aktiviteter på plejehjem.

 

Mikrofonerne kan retningsbestemmes, så de fokuserer på den talende og lukker for udenoms-støj.

Lyden kommer direkte ind i øret uden tab af lydstyrke grundet afstand.

FM-anlæg sender på bestemte frekvenser. 

Brugeren med høreapparat kan selv medbringe hjælpemidlet til foredrag med videre.

Lav anskaffelsespris
(1.500 kroner - op.)

 

 

Det er ikke helt støjfrit – der kan opfanges støj fra lysstofrør, kabler i vejen med videre.

Hjælpemidlet er ikke kraftig nok til større høretab.

Da modtagerdelen er et vedhæng i en snor, der skal bæres på personen med hørenedsættelsen, er der risiko for, at den bliver væk eller glemmes at tage på.

Hjælpemidlet kræver, at brugeren har høreapparat med telespole i.

 

 


Streamer

Beskrivelse og vurdering af streamer

Funktion  Anbefales til Fordele Ulemper

En streamer er en fjernbetjening, brugeren har om halsen, som via bluetooth kan forbindes til blandt andet mobiltelefon, computer og nogle tv-apparater.

Lyden sendes direkte ind i høreapparatet, hvilket giver god taleforståelighed og mindsker baggrundsstøj. 

Telefon, radio, computer, tv.

Det er ikke nødvendigt at 
have telespole i høreapparatet for at benytte en streamer. 

Men det kræver, at der er bluetooth i den genstand, du skal høre lyd fra.

Lav anskaffelsespris
(1.500 kroner – op.)

Hjælpemidlet er ikke kraftig nok 
til større høretab.

Hjælpemidlet kan kun benyttes over nær afstand.

Kontakt

Tilgængelighedsrådgivning

Danmarksgade 17 9000 Aalborg

Ring til os

25 20 19 59

Husk ikke at dele følsomme eller fortrolige oplysninger via mail.

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Hvis du søger viden eller har 
spørgsmål til konkrete emner,
finder du kontaktinformationer 
på de enkelte sider.