Skip til hoved indholdet
    Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Vokseværket

Vokseværket

Målgruppe

Vokseværket er et tilbud om længerevarende ophold i familielignende rammer for til børn og unge i alderen 3–23 år med problematiske opvækstbetingelser. Der kan være tale om sociale, psykiske og adfærdsmæssige problemer, hvor der er behov for et særligt tilrettelagt opvækst- og behandlingstilbud.

Barnet må højest være 14 år ved indskrivning, og søskende har mulighed for at forblive sammen.

Opholdet kan kompensere for en manglende forældreomsorg og vil ofte vare barndommen ud eller indtil et relevant ungetilbud er fundet.

Opholdet på Vokseværket har til formål at skabe trivsel og udvikling for børnene og forberede dem på ungdomslivet og voksenlivet.

Målgruppe

Vokseværket er et tilbud om længerevarende ophold i familielignende rammer for til børn og unge i alderen 3–23 år med problematiske opvækstbetingelser. Der kan være tale om sociale, psykiske og adfærdsmæssige problemer, hvor der er behov for et særligt tilrettelagt opvækst- og behandlingstilbud.

Barnet må højest være 14 år ved indskrivning, og søskende har mulighed for at forblive sammen.

Opholdet kan kompensere for en manglende forældreomsorg og vil ofte vare barndommen ud eller indtil et relevant ungetilbud er fundet.

Opholdet på Vokseværket har til formål at skabe trivsel og udvikling for børnene og forberede dem på ungdomslivet og voksenlivet.

Beskrivelse

Opvækstinstitutionen Vokseværket tilbyder ophold i familielignede rammer for børn med problematiske opvækstbetingelser, og som har et konstateret behov for et længerevarende behandlingsophold. Opholdet på Vokseværket kan kompensere for manglende forældrekompetencer og vil ofte vare barndommen ud, eller indtil et relevant ungetilbud er fundet. Kerneopgaven på Vokseværket er at skabe udvikling og trivsel for anbragte børn og unge i alderen 3-23 år i et professionelt pædagogisk miljø, hvor der arbejdes målrettet med barnets behandlingsbehov med henblik på en nedtrapning af indsatsen. Opvækstinstitutionen Vokseværket er et alternativ til plejefamilie, hvor der modtages større søskendeflokke, og der arbejdes med deres indbyrdes relationer. Vokseværket inddrager og delagtiggør forældre og netværk i barnets liv.

Beskrivelse

Opvækstinstitutionen Vokseværket tilbyder ophold i familielignede rammer for børn med problematiske opvækstbetingelser, og som har et konstateret behov for et længerevarende behandlingsophold. Opholdet på Vokseværket kan kompensere for manglende forældrekompetencer og vil ofte vare barndommen ud, eller indtil et relevant ungetilbud er fundet. Kerneopgaven på Vokseværket er at skabe udvikling og trivsel for anbragte børn og unge i alderen 3-23 år i et professionelt pædagogisk miljø, hvor der arbejdes målrettet med barnets behandlingsbehov med henblik på en nedtrapning af indsatsen. Opvækstinstitutionen Vokseværket er et alternativ til plejefamilie, hvor der modtages større søskendeflokke, og der arbejdes med deres indbyrdes relationer. Vokseværket inddrager og delagtiggør forældre og netværk i barnets liv.

Antal pladser

14 pladser

Antal pladser

14 pladser

Takster

2.431 kroner i døgnet

Takster

2.431 kroner i døgnet

Paragraf

Barnets lov §§ 46 og 47  §§ 113-115

 

 

Paragraf

Barnets lov §§ 46 og 47  §§ 113-115

 

 

Hvis du vil vide mere

Den grundlæggende metode er relationsarbejde med fokus på den anerkendende tilgang. Vi arbejder ud fra tilknytningsteorier samt viden om traumer og med en neuropædagogisk/psykologisk tilgang og forståelsesramme. Der arbejdes løbende med barnets livshistorie ud fra et narrativt perspektiv.

Der arbejdes i familielignende rammer, hvor omsorgen for barnet er i centrum.

Barnet får to faste kontaktpædagoger som er primære ansvarlige for alle forhold vedrørende barnet såsom forældresamarbejde, skolesamarbejde, barnets kontakt til sundhedssystemet, tøjindkøb, udviklingsplaner med videre.

Årets traditioner som fastelavn, påske og jul vægtes højt. Børnene er på campingferie, sommerferie og lignende, og børnenes fødselsdage fejres med videre.

Vokseværket afholder månedlige børnemøder, således at børnenes perspektiver i videst muligt omfang inddrages i forhold til det daglige liv samt kulturen på Vokseværket. Børnene har her mulighed for at få indflydelse på beslutninger, som vedrører det fælles liv i huset.

Vokseværket prioriterer forældresamarbejdet højt og vægter at inddrage forældrene i de beslutninger, som har betydning for barnets liv. Ligeledes inddrages forældrene i barnets dagligdag i øvrigt i det omfang, som er meningsfuldt for både barn og forældre.

Vi bor i Gistrup og er omgivet af grønne områder og stisystemer, som gør det nemt for børnene at færdes i byen.

Kontakt

Vokseværket

Beltoften 18 9260 Gistrup

Ring til os

99 31 39 45

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.