Skip til hoved indholdet
    Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Vesterlund

Vesterlund

Målgruppe

Målgruppen på Vesterlund er børn fra 2-14 år og er karakteriseret ved, at det enkelte barn mistrives og er truet i sin udvikling, som følge af psykiske, fysiske og/eller seksuelle overgreb eller mistanke herom.
Der ses ofte massive vanskeligheder i forhold til barnets kognitive og socio-emotionelle udvikling. Vanskelighederne kan komme til udtryk gennem udadrettet destruktiv adfærd og mangel på tilpasning i sociale situationer.
Lige så ofte kan vanskelighederne komme til udtryk gennem selvdestruktiv adfærd hos barnet og overtilpasning. Særligt ved akutte anbringelser kan barnet være i kriselignende tilstande med sorg, forvirring og modsatrettede følelser.

Målgruppe

Målgruppen på Vesterlund er børn fra 2-14 år og er karakteriseret ved, at det enkelte barn mistrives og er truet i sin udvikling, som følge af psykiske, fysiske og/eller seksuelle overgreb eller mistanke herom.
Der ses ofte massive vanskeligheder i forhold til barnets kognitive og socio-emotionelle udvikling. Vanskelighederne kan komme til udtryk gennem udadrettet destruktiv adfærd og mangel på tilpasning i sociale situationer.
Lige så ofte kan vanskelighederne komme til udtryk gennem selvdestruktiv adfærd hos barnet og overtilpasning. Særligt ved akutte anbringelser kan barnet være i kriselignende tilstande med sorg, forvirring og modsatrettede følelser.

Beskrivelse

På Vesterlund er det primære mål at sikre udredning af det enkelte barn med henblik på at understøtte myndigheds beslutningsgrundlag i forhold til fremtidige foranstaltninger, herunder at forebygge sammenbrud i anbringelser.

Det sekundære mål er at sikre akut ophold uden for hjemmet til det enkelte barn, såfremt behovet opstår. Akutanbringelsen kan maksimalt strække sig over 1 uge, og i denne periode vil myndighed tage stilling til fremtidig indsats. En forudsætning for akutanbringelse er, at barnet/den unges forældre eller nære voksne i netværket ikke i den akutte situation er i stand til at tage vare på barnet eller den unge.

Beskrivelse

På Vesterlund er det primære mål at sikre udredning af det enkelte barn med henblik på at understøtte myndigheds beslutningsgrundlag i forhold til fremtidige foranstaltninger, herunder at forebygge sammenbrud i anbringelser.

Det sekundære mål er at sikre akut ophold uden for hjemmet til det enkelte barn, såfremt behovet opstår. Akutanbringelsen kan maksimalt strække sig over 1 uge, og i denne periode vil myndighed tage stilling til fremtidig indsats. En forudsætning for akutanbringelse er, at barnet/den unges forældre eller nære voksne i netværket ikke i den akutte situation er i stand til at tage vare på barnet eller den unge.

Antal pladser

12 pladser

Antal pladser

12 pladser

Takster

2.968 kroner per døgn.

Takster

2.968 kroner per døgn.

Paragraf

Barnets lov §§ 46 og 47.

 

Paragraf

Barnets lov §§ 46 og 47.

 

Hvis du vil vide mere

Vi bruger en række forskellige metoder, som skal sikre at målene for anbringelsen indfries.

Socialpædagogisk observation og støtte:
Hvert barn har sine egne rutiner og gode vaner i dagligdagen, som støttes af pædagogerne ud fra relationsstøttende principper.

Relationsstøttende principper:
Hvert barn har 2 faste kontaktpædagoger, som barnet møder dagligt.

  1. Man kan bestille en pædagogisk psykologisk udredningsrapport.
    Psykologen laver børnepsykologisk undersøgelse som foregår ved samtale, legeobservationer og testning og involverer forældre og andre aktører i barnets liv, eksempelvis skolen.

  2. Vesterlund arbejder med en neuroaffektiv psykologisk forståelse af barnet, hvilket betyder, at der arbejdes med en neuropædagogisk og neuroaffektiv tilgang.
    Vesterlunds fokus er at regulere og stabilisere barnet vha. neuropædagogiske metoder.

  3. Barnet har oftest et stabilt og kontinuerligt samvær med forældrene eksempelvis hver anden weekend. Af hensyn til barnets behov for forudsigelighed, kontinuitet og stabilitet fastlægges samværet på bestemte dage.

NMT:
Psykologerne er endvidere certificeret i NMT, der er en neurobiologisk udviklingssensitiv tilgang til at forstå barnets udviklingshistorie.

 

Vi bor på en villavej i Aalborgs sydvestlige område. Huset er bygget i 2011 og opført til formålet. Vesterlund har i alt 12 værelser, hvor to værelser deler et badeværelse. I hjertet af huset er køkkenalrummet placeret og i tæt sammenhæng hermed er der tre bo-grupper.

Hver bo-gruppe består af fire værelser, to badeværelser og et opholdsrum, hvilket giver god mulighed for at tilgodese behovet for mindre enheder i dagligdagen. De tre bo-grupper er kun adskilt af to skydedøre og en almindelig dør, hvilket gør at Vesterlund på samme tid fungerer som en samlet helhed.

Vesterlund har en hal med rig mulighed for fysisk udfoldelse.

Kontakt

Vesterlund

Gemmavej 17A 9200 Aalborg SV

Ring til os

99 31 39 10

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.