Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Toftegårdsvej

De Alternative Tilbud - Toftegårdsvej

Målgruppe

Unge mellem 12 og 18/23 år med en belastningsgrad, der svarer til unge, der kunne anbringes på døgninstitution/opholdssted, men som af forskellige grunde ikke kan fastholdes pågældende steder eller rømmer derfra. Unge, der indskrives på Toftegårdsvej er som regel kendetegnet ved flere af følgende karakteristika:

 • kan af forskellige grunde ikke fastholdes i almindelig døgninstitution/opholdssted eller familiepleje eller rømmer derfra
 • har udadreagerende adfærd i form af kriminalitet, herunder eventuelt vold
 • har problemer i forhold til misbrug
 • har behov for socialpædagogisk behandling efter afrusning eller sideløbende med ambulant misbrugsbehandling
 • udøver anden selvskadende adfærd end misbrug som symptom på dårlig trivsel
 • har nedsat kontakt-, indlevelses og tilknytningsevne
 • er hyperaktiv og/eller lider af opmærksomhedsforstyrrelser, for eksempel ADHD
 • lider af personlighedsforstyrrelser, for eksempel borderline
 • har modtaget dom om ungdomssanktion.

Med en igangværende indsats kan forløbet forlænges ud over det 18. år (efterværn)

Målgruppe

Unge mellem 12 og 18/23 år med en belastningsgrad, der svarer til unge, der kunne anbringes på døgninstitution/opholdssted, men som af forskellige grunde ikke kan fastholdes pågældende steder eller rømmer derfra. Unge, der indskrives på Toftegårdsvej er som regel kendetegnet ved flere af følgende karakteristika:

 • kan af forskellige grunde ikke fastholdes i almindelig døgninstitution/opholdssted eller familiepleje eller rømmer derfra
 • har udadreagerende adfærd i form af kriminalitet, herunder eventuelt vold
 • har problemer i forhold til misbrug
 • har behov for socialpædagogisk behandling efter afrusning eller sideløbende med ambulant misbrugsbehandling
 • udøver anden selvskadende adfærd end misbrug som symptom på dårlig trivsel
 • har nedsat kontakt-, indlevelses og tilknytningsevne
 • er hyperaktiv og/eller lider af opmærksomhedsforstyrrelser, for eksempel ADHD
 • lider af personlighedsforstyrrelser, for eksempel borderline
 • har modtaget dom om ungdomssanktion.

Med en igangværende indsats kan forløbet forlænges ud over det 18. år (efterværn)

Beskrivelse

På Toftegårdsvej arbejdes der på at hindre marginalisering i forhold til det omgivende samfund. Øge de unges selvindsigt og tillid til egne evner samt at lære dem selvkontrol/indre styring. Målet er at inkludere de unge i samfundet, således at de på længere sigt bliver i stand til at klare sig selv. De unge skal sikres et realistisk og positivt fremadrettet perspektiv.

Beskrivelse

På Toftegårdsvej arbejdes der på at hindre marginalisering i forhold til det omgivende samfund. Øge de unges selvindsigt og tillid til egne evner samt at lære dem selvkontrol/indre styring. Målet er at inkludere de unge i samfundet, således at de på længere sigt bliver i stand til at klare sig selv. De unge skal sikres et realistisk og positivt fremadrettet perspektiv.

Takster

420 kroner per time

Takster

420 kroner per time

Paragraf

Barnets lov §§ 32, 46, 47 og §§ 113-115

 

Paragraf

Barnets lov §§ 32, 46, 47 og §§ 113-115

 

Hvis du vil vide mere

Der arbejdes ud fra en relationspædagogisk tænkning med elementer fra kognitiv og anerkendende pædagogik. Der arbejdes med uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv som et centralt omdrejningspunkt for de unges udvikling, trivsel og sundhed. Medarbejderne stiller sig selv til rådighed for den unge og skal med deres viden, fantasi og kreativitet sammen med den unge kunne udvikle den metode, der virker. Den unge mødes af voksne, der tør insistere på kontakt, også når de afvises af den unge. Medarbejderne kan kontaktes døgnet rundt og tager initiativ til kontakt til indskrevne unge dagligt året rundt. 

Placeringen af Toftegårdsvej og stedets rammer er særligt velegnede til den yngre del af tilbuddets målgruppe, der kan profitere af ro og natur, og som ikke endnu orienterer sig mod bylivet og netværket her.

Kontakt

De alternative tilbud Toftegårdsvej

Toftegårdsvej 16 A-D 9381 Sulsted

Ring til os

22 48 93 74

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.