Skip til hoved indholdet
    Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Psykologenheden

Psykologenheden

Målgruppe

Vores målgruppe er: 

  • Primært børn, som er i alvorlig mistrivsel og/eller i alvorlig grad er udviklingstruede, og hvor mindre indgribende indsatser har vist sig eller forventes at være utilstrækkelige.
  • Sekundært børnenes primære omsorgsgivere (forældre, plejeforældre og netværk).
  • Desuden kvinder og børn på krisecenter. 

Målgruppe

Vores målgruppe er: 

  • Primært børn, som er i alvorlig mistrivsel og/eller i alvorlig grad er udviklingstruede, og hvor mindre indgribende indsatser har vist sig eller forventes at være utilstrækkelige.
  • Sekundært børnenes primære omsorgsgivere (forældre, plejeforældre og netværk).
  • Desuden kvinder og børn på krisecenter. 

Beskrivelse

Psykologenheden betjener Familiegrupperne i Aalborg Kommune med psykologfaglige ydelser. Vi betjener desuden krisecentre for kvinder bosat i Aalborg Kommune. 
Psykologenheden har desuden salg til eksterne kommuner, for eksempel i forbindelse med børn, som er anbragt i området. 

Beskrivelse

Psykologenheden betjener Familiegrupperne i Aalborg Kommune med psykologfaglige ydelser. Vi betjener desuden krisecentre for kvinder bosat i Aalborg Kommune. 
Psykologenheden har desuden salg til eksterne kommuner, for eksempel i forbindelse med børn, som er anbragt i området. 

Paragraf

Barnets lov §§ 30 og 32

Paragraf

Barnets lov §§ 30 og 32

Hvis du vil vide mere

Psykologenheden har en vifte af tilbud af både behandlende og udredende karakter.
 
Behandling tager teoretisk udgangspunkt i nyere udviklings- og tilknytningspsykologisk viden samt socialøkologisk tænkning, hvor barnets/den unges symptomer ses i et gensidigt samspil med omgivelserne. På denne baggrund trækker vi metodemæssigt bredt på en række forskellige tilgange, herunder kognitiv og narrativ tilgang, psykodynamisk metode, legeterapeutiske tilgange med flere.

 Behandlingsstrategien tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte barns og families behov og efter aftale med familie og henvisende børn og ungerådgiver.
Ved udredninger af barnet vil vi gennem samtaler med barnet/den unge, de nærmeste omsorgsgivere og fagprofessionelle, som har et grundigt kendskab til barnet/den unge, observationer i omsorgsmiljøet eller legesituationer og ved brug af forskellige tests danne et samlet billede af barnets/den unges trivsel, funktionsevne, tilknytning med mere som beskrives i en undersøgelsesrapport.
De konkrete metoder afhænger af undersøgelsens formål, som afklares inden visitation.

Ved udredninger af forældre i forbindelse med forældrekompetenceundersøgelser vil vi udarbejde en bred psykologisk undersøgelse af såvel forældre som barn samt samspillet imellem dem. Oplysninger tilvejebringes typisk gennem anamneseoptag, observationer, testning og resulterer i en rapport med besvarelse af undersøgelsens opdrag.

Psykologenheden har samtalerum, legerum, mødelokaler og vores fælleskontorer. Vi byder velkommen i vores hyggelige venteområde, hvor du kan tage noget varmt at drikke i automaten og hvor der er lidt legetøj til børnene, når de skal fordrive ventetiden. 

Her er gratis parkering på begge sider af bygningen.
 

Kontakt

Psykologenheden

Bisgårdsvej 12 9200 Aalborg SV

Ring til os

21 37 41 47

Åbningstider

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.