Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Poul Paghs Gade

De Alternative Tilbud - Poul Paghs Gade

Målgruppe

 Målgruppen er unge mellem 15 og 18/23 år med en belastningsgrad, der svarer til unge, der normalt anbringes på døgninstitution/opholdssted, men som af forskellige grunde ikke kan 
fastholdes pågældende steder eller rømmer derfra. Unge mellem 15 og 18/23 år med åbenbar risiko for varig skade, tilbydes anbringelse i de situationer, hvor der er en faglig begrundet vurdering af, at 
problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet. Unge, der fremadrettet anbringes på Poul Paghs Gade, er som regel kendetegnet ved flere af følgende karakteristika:

 • kan af forskellige grunde ikke fastholdes i almindelig døgninstitution/opholdssted eller familiepleje eller rømmer derfra
 • har udadreagerende adfærd i form af kriminalitet, herunder eventuelt vold
 • har problemer i forhold til misbrug
 • har behov for socialpædagogisk behandling efter afrusning eller sideløbende med ambulant misbrugsbehandling
 • udøver anden selvskadende adfærd end misbrug som symptom på dårlig trivsel
 • har nedsat kontakt-, indlevelses- og tilknytningsevne
 • er hyperaktiv og/eller lider af opmærksomhedsforstyrrelser, for eksempel ADHD
 • lider af personlighedsforstyrrelser, for eksempel borderline
 • har modtaget dom om ungdomssanktion.

Med en igangværende indsats kan forløbet forlænges ud over det 18. år (efterværn)

Målgruppe

 Målgruppen er unge mellem 15 og 18/23 år med en belastningsgrad, der svarer til unge, der normalt anbringes på døgninstitution/opholdssted, men som af forskellige grunde ikke kan 
fastholdes pågældende steder eller rømmer derfra. Unge mellem 15 og 18/23 år med åbenbar risiko for varig skade, tilbydes anbringelse i de situationer, hvor der er en faglig begrundet vurdering af, at 
problemerne ikke kan løses under den unges fortsatte ophold i hjemmet. Unge, der fremadrettet anbringes på Poul Paghs Gade, er som regel kendetegnet ved flere af følgende karakteristika:

 • kan af forskellige grunde ikke fastholdes i almindelig døgninstitution/opholdssted eller familiepleje eller rømmer derfra
 • har udadreagerende adfærd i form af kriminalitet, herunder eventuelt vold
 • har problemer i forhold til misbrug
 • har behov for socialpædagogisk behandling efter afrusning eller sideløbende med ambulant misbrugsbehandling
 • udøver anden selvskadende adfærd end misbrug som symptom på dårlig trivsel
 • har nedsat kontakt-, indlevelses- og tilknytningsevne
 • er hyperaktiv og/eller lider af opmærksomhedsforstyrrelser, for eksempel ADHD
 • lider af personlighedsforstyrrelser, for eksempel borderline
 • har modtaget dom om ungdomssanktion.

Med en igangværende indsats kan forløbet forlænges ud over det 18. år (efterværn)

Beskrivelse

På tilbuddet Poul Paghs Gade arbejder vi på at hindre marginalisering i forhold til det omgivende samfund og øge de unges selvindsigt og tillid til egne evner samt at lære dem selvkontrol/indre styring.
Målet er at inkludere de unge i samfundet, således at de på længere sigt bliver i stand til at klare sig selv. De unge skal sikres et realistisk og positivt fremadrettet perspektiv.

Beskrivelse

På tilbuddet Poul Paghs Gade arbejder vi på at hindre marginalisering i forhold til det omgivende samfund og øge de unges selvindsigt og tillid til egne evner samt at lære dem selvkontrol/indre styring.
Målet er at inkludere de unge i samfundet, således at de på længere sigt bliver i stand til at klare sig selv. De unge skal sikres et realistisk og positivt fremadrettet perspektiv.

Antal pladser

4 pladser

Antal pladser

4 pladser

Takster

1.443 kroner per døgn samt en husleje på 1.750 kroner per måned, hvis de unge bor i lejlighederne i Poul Paghs Gade. Der er mulighed for procentvis differentieret indskrivning/udslusning efter 
nærmere aftale.
420 kroner per time, hvis de unge ikke bor i lejlighederne i Poul Paghs Gade.

Takster

1.443 kroner per døgn samt en husleje på 1.750 kroner per måned, hvis de unge bor i lejlighederne i Poul Paghs Gade. Der er mulighed for procentvis differentieret indskrivning/udslusning efter 
nærmere aftale.
420 kroner per time, hvis de unge ikke bor i lejlighederne i Poul Paghs Gade.

Paragraf

Barnets lov §§ 32, 46 og §§ 113-115.

 

 

Paragraf

Barnets lov §§ 32, 46 og §§ 113-115.

 

 

Hvis du vil vide mere

Der arbejdes derfor ud fra en relationspædagogisk tænkning med elementer fra kognitiv og anerkendende pædagogik. Der arbejdes med uddannelse, beskæftigelse og fritidsliv som et 
centralt omdrejningspunkt for de unges udvikling, trivsel og sundhed. Medarbejderne stiller sig selv til rådighed for den unge og skal med deres viden, fantasi og kreativitet sammen med den unge 
kunne udvikle den metode, der virker. Den unge mødes af voksne, der tør insistere på kontakt, også når de afvises af den unge. Medarbejderne kan kontaktes døgnet rundt og tager initiativ til kontakt 
til indskrevne unge dagligt året rundt.

De unge er anbragt i egen lejlighed på Poul Paghs Gade i vestbyen i Aalborg.

Kontakt

De Alternative Tilbud

Poul Paghs Gade 1 9000 Aalborg

Ring til os

22 48 93 74

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.