Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Nøddehuset

Det Specialiserede Aflastningstilbud -Nøddehuset

Målgruppe

Målgruppen er hjemmeboende børn/unge under 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelse og autisme, både normalt begavede og mentalt retarderede børn og unge. 
Derudover er der mulighed for, at voksne der stadig bor hjemme, fortsætter i en midlertidig periode efter aftale med rådgiver.

Målgruppe

Målgruppen er hjemmeboende børn/unge under 18 år med gennemgribende udviklingsforstyrrelse og autisme, både normalt begavede og mentalt retarderede børn og unge. 
Derudover er der mulighed for, at voksne der stadig bor hjemme, fortsætter i en midlertidig periode efter aftale med rådgiver.

Beskrivelse

Målsætningen er at yde aflastning til den enkelte familie, således barnet/den unge kan blive i eget hjem så længe som familien ønsker dette. Desuden ydes der støtte til det enkelte 
barn/ung, således de får værktøjer til at kunne leve så selvstændig en tilværelse som muligt.

Beskrivelse

Målsætningen er at yde aflastning til den enkelte familie, således barnet/den unge kan blive i eget hjem så længe som familien ønsker dette. Desuden ydes der støtte til det enkelte 
barn/ung, således de får værktøjer til at kunne leve så selvstændig en tilværelse som muligt.

Antal pladser

17 pladser

Antal pladser

17 pladser

Takster

Fra 3.924 kroner - 4.027 kroner pr. døgn

Takster

Fra 3.924 kroner - 4.027 kroner pr. døgn

Paragraf

Barnets lov §§ 32, 46 og 47.
Serviceloven §§ 84 og 107.

Paragraf

Barnets lov §§ 32, 46 og 47.
Serviceloven §§ 84 og 107.

Hvis du vil vide mere

Det pædagogiske arbejde tager afsæt i TEACCH-modellen. Den bygger blandt andet på en grundlæggende antagelse af, at støtte til mennesker med autisme visualiseres.

Modellen suppleres med andre pædagogiske metoder, der bidrager til at fremme barnet/den unges udvikling og livskvalitet.
Her bruges blandt andet:

 • PECS som visuelt kommunikationssystem
 • sociale historier
 • visualisering i dagligdagen i form af piktogrammer, konkreter, boardmaker, digitale billeder, skrift med henblik på fremme af kommunikation
 • teknologi som for eksempel Ipad og dertilhørende apps alt efter den enkeltes behov.

Der udarbejdes procesbeskrivelser og visualiserede kalendersystemer til det enkelte barn/unge for at skabe struktur og forudsigelighed.

Marte Meo metoden anvendes til kontinuerlig analyse af samspil mellem barnet/den unge og personale, og mellem børnene/de unge. Metoden tager udgangspunkt i kompetencer, og det der lykkes. Der arbejdes videre med og støttes op om succeserne, for det er der, den positive udvikling blomstrer.

Ydermere har vi en sanseorienteret tilgang. Via ergoterapeutiske metoder sørger vi for at optimere og have fokus på sansemæssige stimuli til at forbedre barnets fysiske og psykiske velbefindende. Hertil har vi forskellige redskaber som for eksempel:

 • sansestole
 • vægtveste
 • kugledyner
 • massageredskaber 
 • sanserum indrettet med blandt andet særligt lys, boldkar og musik.

Nøddehuset er beliggende i skoven i Hammer Bakker i Vodskov. Vi har et stort udeareal med mange legeredskaber og bruger samtidig også skoven meget til gåture og lignende.
Udefra er Nøddehuset stort, men inde er det opdelt i 4 områder af hensyn til børnene/de unge.

I hvert område på både 1. sal og 2. sal er der maksimalt 4 børn/unge i aflastning i samme område. Børnene/de unge er opdelt så vidt muligt i forhold til alder. Derudover er der en opdeling i forhold til funktionsniveau, idet børnene/de unge på 1. sal også har et lavt kognitivt funktionsniveau.
 
Alle børn/unge har eget værelse med toilet/bad. Til hvert område er der et køkken og et fællesareal med en hyggelig tv-stue. I fællesarealet spiser man måltiderne sammen eller er sammen i stuen (hvis muligt i forhold til det enkelte barn). For de større børn er der et område med computere med mere.

Kontakt

Nøddehuset

Bodil Hjorths Vej 9 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 70 80

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.