Skip til hoved indholdet
    Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Golfparken

De Alternative Tilbud - Golfparken - Støtteboliger

Målgruppe

Målgruppen til Støtteboligerne er unge, som kan have været anbragt på døgninstitution eller opholdssted, og som har brug for tæt voksenstøtte i overgangen mellem anbringelse og egen bolig. Der kan også være tale om unge, som kommer hjemmefra.
Den unge skal besidde en vis social selvforvaltning, og de unges problemer skal være forenelige med, at der ikke er døgndækning i boligen.

 

Målgruppe

Målgruppen til Støtteboligerne er unge, som kan have været anbragt på døgninstitution eller opholdssted, og som har brug for tæt voksenstøtte i overgangen mellem anbringelse og egen bolig. Der kan også være tale om unge, som kommer hjemmefra.
Den unge skal besidde en vis social selvforvaltning, og de unges problemer skal være forenelige med, at der ikke er døgndækning i boligen.

 

Beskrivelse

Støtteboligerne i Golfparken tilbyder

  • Hjælp og støtte til at bo i egen bolig
  • Udslusning fra blandt andet døgncentrene, private opholdssteder, familiepleje med videre.

Den unge har en primær kontaktpædagog. Den unge inddrages i planlægningen af det individuelle forløb.

I den første periode fastholdes og motiveres den unge i forhold til fokuspunkterne og observeres i forhold til, hvor meget de selv kan klare. Herefter guides den unge på de områder, hvor der er vanskeligheder med det formål, at den unge skal blive i stand til at klare sig selv i egen bolig. Et af målene i Støtteboligerne er, at den unge skal være i beskæftigelse og have en så normal dagligdag som muligt. Vi forsøger at lave gode og tætte relationer med den unge og de unge imellem - blandt andet ved samvær i dagligdagen, fællesspisning, weekendture med videre.

Den unge kan kontakte personalet på mobiltelefon udenfor normal arbejdstid, hvis der opstår en svær situation.

Den unge opfordres til at komme i fælleslejligheden, men personalet er også opsøgende i den unges lejlighed.

 

Beskrivelse

Støtteboligerne i Golfparken tilbyder

  • Hjælp og støtte til at bo i egen bolig
  • Udslusning fra blandt andet døgncentrene, private opholdssteder, familiepleje med videre.

Den unge har en primær kontaktpædagog. Den unge inddrages i planlægningen af det individuelle forløb.

I den første periode fastholdes og motiveres den unge i forhold til fokuspunkterne og observeres i forhold til, hvor meget de selv kan klare. Herefter guides den unge på de områder, hvor der er vanskeligheder med det formål, at den unge skal blive i stand til at klare sig selv i egen bolig. Et af målene i Støtteboligerne er, at den unge skal være i beskæftigelse og have en så normal dagligdag som muligt. Vi forsøger at lave gode og tætte relationer med den unge og de unge imellem - blandt andet ved samvær i dagligdagen, fællesspisning, weekendture med videre.

Den unge kan kontakte personalet på mobiltelefon udenfor normal arbejdstid, hvis der opstår en svær situation.

Den unge opfordres til at komme i fælleslejligheden, men personalet er også opsøgende i den unges lejlighed.

 

Antal pladser

7 pladser

Antal pladser

7 pladser

Takster

Døgntakst 1850 kroner svarende til 25 timer. 

Takster

Døgntakst 1850 kroner svarende til 25 timer. 

paragraf

Barnets lov §§ 32 og 46 og §§ 113-115.

paragraf

Barnets lov §§ 32 og 46 og §§ 113-115.

Hvis du vil vide mere

Mange unge i den beskrevne målgruppe er i en situation, hvor der er stor risiko for en marginalisering i forhold til det omgivende samfund. Det er støtteboligens opgave på alle måder at undgå eller stoppe en marginalisering.
Det er væsentligt at øge de unges selvindsigt og tillid til egne evner samt at lære dem selvkontrol/indre styring. Målet er at inkludere de unge i samfundet, så de på længere sigt bliver i stand til at klare sig selv. De unge skal sikres et realistisk og positivt fremadrettet perspektiv.

Lejlighederne ligger i Golfparken og består af:

  • En fælles lejlighed
  • Syv 1-værelses lejligheder/støtteboliger.

 

Kontakt

De Alternative Tilbud

Golfparken 10 9000 Aalborg

Ring til os

22 48 93 74

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.