Skip til hoved indholdet
    Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Familiehuset Bisgård

Familiehuset Bisgård

Målgruppe

Gravide og familier med børn fra 0-17 år. Familierne indskrives, når der er bekymring for forældrenes evne til at drage omsorg for barnets eller den unges sundhed og udvikling i tilstrækkelig grad. Målgruppen har komplekse og massive til moderate problemstillinger med mangeartede risikofaktorer, hvor børn og ungerådgiver vurderer, at der er behov for udredning eller behandling i forhold til forældrenes manglende kompetencer. 

Bemærk, at dette tilbud kun er for borgere i Aalborg Kommune.

Målgruppe

Gravide og familier med børn fra 0-17 år. Familierne indskrives, når der er bekymring for forældrenes evne til at drage omsorg for barnets eller den unges sundhed og udvikling i tilstrækkelig grad. Målgruppen har komplekse og massive til moderate problemstillinger med mangeartede risikofaktorer, hvor børn og ungerådgiver vurderer, at der er behov for udredning eller behandling i forhold til forældrenes manglende kompetencer. 

Bemærk, at dette tilbud kun er for borgere i Aalborg Kommune.

Beskrivelse

I samarbejde med barnet/den unge og familien udarbejdes der et forløb, der opleves relevant og meningsgivende for familien og barnet/den unge. Familiens ønsker, potentialer og relationelle styrker inddrages i løsningen af problemstillinger, som truer barnet eller den unges udviklingsmuligheder. Formålet med indsatsen er gennem behandlingen at øge familien og barnet/den unges trivsel, samt forsøge gennem familiebehandling og behandling af barn/ung at afhjælpe allerede opståede symptomer hos barn/ung.
Der arbejdes blandt andet med forældrenes evne til at tilgodese deres børns basale behov, herunder indlevelse og følelsesmæssig kontakt, og deres evne til at sikre tryghed og stabilitet i børnenes hverdag. Endvidere kan et forløb også have til formål at afklare om forældrene gennem behandling kan udvikle en tilstrækkelig forældrekompetence.

Beskrivelse

I samarbejde med barnet/den unge og familien udarbejdes der et forløb, der opleves relevant og meningsgivende for familien og barnet/den unge. Familiens ønsker, potentialer og relationelle styrker inddrages i løsningen af problemstillinger, som truer barnet eller den unges udviklingsmuligheder. Formålet med indsatsen er gennem behandlingen at øge familien og barnet/den unges trivsel, samt forsøge gennem familiebehandling og behandling af barn/ung at afhjælpe allerede opståede symptomer hos barn/ung.
Der arbejdes blandt andet med forældrenes evne til at tilgodese deres børns basale behov, herunder indlevelse og følelsesmæssig kontakt, og deres evne til at sikre tryghed og stabilitet i børnenes hverdag. Endvidere kan et forløb også have til formål at afklare om forældrene gennem behandling kan udvikle en tilstrækkelig forældrekompetence.

Takster

Taksten er timebaseret og udregnes med udgangspunkt i hvert enkelt forløb. Timeprisen er 595 kroner.

Takster

Taksten er timebaseret og udregnes med udgangspunkt i hvert enkelt forløb. Timeprisen er 595 kroner.

Paragraf

Familiehuset yder støtte efter både §30 og §32 i Barnets Lov.   

 

Paragraf

Familiehuset yder støtte efter både §30 og §32 i Barnets Lov.   

 

Hvis du vil vide mere

Familiebehandlerne arbejder i metode- og målgruppebestemte teams, som sikrer en højt specialiseret faglighed og kompetencer til at gå på tværs i indsatser. Der arbejdes ud fra en systemisk og narrativ ramme med en eklektisk tilgang i brugen af systematiserede metoder med baggrund i den enkelte families behov, for eksempel samtaleforløb ud fra forskellige metoder (kognitive, systemisk narrative, jeg-støttende og mentaliseringbaserede samtaler).

Familiehuset har barnets trivsel i centrum, og gennem behandling støtter forældrene i at varetage forældreskabet. Der tages udgangspunkt i familiens egne erfaringer, deres mål og ressourcer. Der arbejdes med familierne ud fra en anerkendende, kommunikations- og relationsorienteret tilgang i behandlingen, suppleret med råd, vejledning og undervisning. Traume-, kultur- og diagnoseforståelse indgår som grundlæggende elementer i familiebehandlingen.

Familiehusets målgruppe kræver ofte, grundet høj kompleksitet, at forskellige metoder kombineres som del i den samlede familiebehandlingsindsats, ligesom der i samme indsats kan laves individuelle forløb for barnet, den unge og forældrene.

Familiehuset Bisgård består af velindrettede samtalerum og aktivitetsrum der er indrettet til at rumme forskelligrettede familieaktiviteter. Der tilbydes indsatser både i familiens hjem og på Familiehuset. Familiehusets indsatser har en varighed på 5 måneder.

Familiehuset er et familiebehandlingstilbud, der kræver forudgående visitation fra en børne- og ungerådgiver i Aalborg Kommune.  

Familiehuset Bisgård er udelukkende for borgere bosat i Aalborg Kommune. 

Kontakt

Familiehuset Bisgård

Gemmavej 17B 9200 Aalborg SV

Ring til os

99 82 33 27

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.