Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Specialiserede tilbud Engen

De Specialiserede Døgntilbud - Engen

Målgruppe

Børn og unge fra 5 til 18 år med mulighed for efterværn til det 23. år. Karakteristisk for målgruppen er et symptombillede med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, samt følelsesmæssige og/eller hjerneorganiske skader. Der er ofte tale om børn og unge som har været udsat for såvel fysisk som psykisk omsorgssvigt, og som på baggrund af deres opvækst har fået følelsesmæssige skader samt udviklet tilknytningsrelaterede vanskeligheder, adfærdsforstyrrelser samt andre emotionelle forstyrrelser. 

Målgruppe

Børn og unge fra 5 til 18 år med mulighed for efterværn til det 23. år. Karakteristisk for målgruppen er et symptombillede med psykiske og sociale funktionsnedsættelser, samt følelsesmæssige og/eller hjerneorganiske skader. Der er ofte tale om børn og unge som har været udsat for såvel fysisk som psykisk omsorgssvigt, og som på baggrund af deres opvækst har fået følelsesmæssige skader samt udviklet tilknytningsrelaterede vanskeligheder, adfærdsforstyrrelser samt andre emotionelle forstyrrelser. 

Beskrivelse

De specialiserede Døgntilbud - Engens kerneopgave er gennem en relations orienteret, mentaliserende og miljøterapeutisk tilgang at sikre svært behandlingskrævende børn og unge bedst mulig udvikling i eget liv og fællesskaber. Det er et mål, at den enkelte opnår livskvalitet og autonomi ud fra eget funktionsniveau.

Beskrivelse

De specialiserede Døgntilbud - Engens kerneopgave er gennem en relations orienteret, mentaliserende og miljøterapeutisk tilgang at sikre svært behandlingskrævende børn og unge bedst mulig udvikling i eget liv og fællesskaber. Det er et mål, at den enkelte opnår livskvalitet og autonomi ud fra eget funktionsniveau.

Antal pladser

Åben døgninstitution, § 66, styk. 1, nummer 7 - 11 pladser
Botilbud til midlertidige ophold, § 107 - 1 plads

 

Antal pladser

Åben døgninstitution, § 66, styk. 1, nummer 7 - 11 pladser
Botilbud til midlertidige ophold, § 107 - 1 plads

 

Takster

Barnets lov § 43:   3.685 kroner per døgn (kan differentieres)

§ 107: 3.559 kroner per døgn (kan differentieres)

Takster

Barnets lov § 43:   3.685 kroner per døgn (kan differentieres)

§ 107: 3.559 kroner per døgn (kan differentieres)

Paragraf

Barnets lov §§ 46 og 47 og §§ 113-115.
Barnets lov § 43, styk 1, nummer 6    - Socialpædagogisk behandling (for eksempel § 32)
§ 107  - Socialpædagogisk støtte (§ 85). Midlertidigt ophold (for eksempel § 107, 109, 110, Sundhedsloven § 141)

 

Paragraf

Barnets lov §§ 46 og 47 og §§ 113-115.
Barnets lov § 43, styk 1, nummer 6    - Socialpædagogisk behandling (for eksempel § 32)
§ 107  - Socialpædagogisk støtte (§ 85). Midlertidigt ophold (for eksempel § 107, 109, 110, Sundhedsloven § 141)

 

Hvis du vil vide mere

På det Specialiserede Døgntilbud Engen tager vi udgangspunkt i det enkelte barn/ung. Når barnet/den unge er visiteret til Det Specialiserede Døgntilbud Engen tilrettelægges en stressreducerende opstart. I første omgang arbejdes der på at etablere en hensigtsmæssig døgnrytme samt en fast struktur for hverdagen.
Det videre behandlingsarbejde tilrettelægges ud fra den pædagogiske behandlingsplan som barnet/den unge, forældre og socialrådgiver sammen har udarbejdet.

Det er karakteristisk for den pædagogiske indsats, at metoder og tilgange udvælges eklektisk afhængig af barnet/den unge. Fælles for indsatserne er, at de udføres med afsæt i en relationel og systemisk optik, hvor det enkelte barn/ung kognitive, neurologiske disponeringer samt funktionsniveau medtænkes.

Behandlingsmiljøet er kendetegnende ved, at der på den ene side arbejdes adfærdskorrigerende, og på den anden side arbejdes med at opbygge barnet/den unges tillid og tryghed i relation til de voksne, som skal varetage deres udvikling og trivsel.

Tilgangen er mentaliseringsbaseret og har rødder i en psykodynamisk forståelse af barnet/den unge. Behandlingsarbejdet er centret om at skabe specialdesignede strukturer og rytmer i hverdagen, som:

 • på kort sigt understøtter og kompenserer for børnenes/de unges vanskeligheder
 • på lang sigt arbejder med at udviklingsunderstøtte samt lære børnene/de unge at mestre egne udfordringer på en konstruktiv måde, der understøtter deres oplevelse af livsduelighed og mestring.

 Vi arbejder målrettet med en systematisk indsats med barnets/den unges overgang til ungelivet/voksenlivet.

For medarbejderne i Det Specialiserede Døgntilbud Engen er en relationel og systemisk tilgang ensbetydende med, at barnet/den unge mødes med autenticitet, nærvær, empati, engagement, troværdighed, respekt samt en refleksivitet i forhold til medarbejderens egen ageren i samværet med barnet/den unge.

Kvalitetssikring af den faglige indsats sker på flere måder - blandt andet gennem dokumentationsarbejde i relation til de opstillede mål og delmål for indsatsen samt fælles sparring og supervision i teamet omkring barnet/den unge.

Det Specialiserede Døgntilbud Engen samarbejder med flere af Aalborg Kommunes skoler for at sikre det mest optimale skole- og undervisningstilbud til barnet/den unge. På Det Specialiserede Døgntilbud Engen arbejder vi desuden med de naturlige overgange, der udfoldes over et levet børneliv. 
Det er overgangen fra barn til teen og overgangen fra ung til voksen, her vil man finde konkrete tematikker, der finder sin relevans i målgruppen, og som understøtter principperne i Barnets Lov.

 Afstemt med alder introduceres børnene/de unge blandt andet til:

 • vigtigheden i netværksdannelse
 • digital post
 • mødedeltagelse
 • konkret og håndgribelig økonomiforståelse
 • indkøb
 • madlavning
 • andre aktiviteter, som er med til at gøre børnene/den unge mest muligt livsduelig.

Forældre/pårørende og netværk inddrages i størst muligt omfang i behandlingsarbejdet, og altid afstemt ud fra barnets/den unges forudsætninger i tæt samarbejde med myndighed. På Det Specialiserede Døgntilbud Engen arbejdes der kontinuerligt på at støtte barnet/de unge i at opretholde kontakt til positive relationer og fortsætte eventuelle fritidsaktiviteter eller fritidsjob, samt etablering af nye netværk og relationer.  

Engen er beliggende tæt ved Sulsted Skole og Sulsted Sportsklub, hvilket tilbuddets børn og unge nyder stor gavn af, blandt andet i forhold til at danne relationer og venskaber med byens andre børn og unge. Flere af Engens børn og unge bruger nærområdets faciliteter til stor glæde. Huset er hyggeligt indrettet og det er tydeligt, at det er et hus der qua den hjemlige indretning indbyder til hygge og socialt samvær. I haven finder man en nyopført legeplads, shelters, bålhytte, trampolin og faciliteter til udetræning med videre. 

Kontakt

Det Specialiserede Døgntilbud Engen

Sulsted Landevej 93 9381 Sulsted

Ring til os

23 39 78 67

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.