Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge PPR Specialundervisningstilbud

Visitation til specialundervisningstilbud

Indstil en elev til visitation til specialundervisningstilbud ved at bruge det elektronisk indstillingsskema.

Skolelederens forberedelse

Skolen, PPR og forældre har et samlet ansvar for, at indstillingsskemaet er udfyldt inden deadline for indlevering af indstillingsskemaer til visitationen.

Skoleelever

Når du indstiller skoleelever i det elektroniske indstillingsskema, skal følgende spørgsmål besvares, og bilag vedlægges:

 1. Hvorfor indstilles barnet til visitationsudvalget? (Kort beskrivelse og faglig vurdering af barnets særlige behov)
 2. Hvilke kompetencer og potentialer har barnet?
 3. Hvilke uoverensstemmelser er der mellem skolens læringsfællesskaber og barnets kompetencer og potentialer?
 4. Hvilke omstændigheder hhv. fremmer, fastholder og mindsker barnets udfordringer?
 5. Hvilken specialpædagogisk opgave skal der arbejdes med i specialundervisningstilbuddet?
 6. Hvilke specialpædagogiske tiltag har der været iværksat for barnet? (varighed og indhold)
 7. Hvilken effekt har de specialpædagogiske tiltag haft?

 Obligatoriske bilag:

 • Specialpædagogisk elevplan (SPE)
 • Pædagogisk handleplan (Jævnfør indsatskrav fra Samarbejdsguiden)

Skoleelever

Når du indstiller skoleelever i det elektroniske indstillingsskema, skal følgende spørgsmål besvares, og bilag vedlægges:

 1. Hvorfor indstilles barnet til visitationsudvalget? (Kort beskrivelse og faglig vurdering af barnets særlige behov)
 2. Hvilke kompetencer og potentialer har barnet?
 3. Hvilke uoverensstemmelser er der mellem skolens læringsfællesskaber og barnets kompetencer og potentialer?
 4. Hvilke omstændigheder hhv. fremmer, fastholder og mindsker barnets udfordringer?
 5. Hvilken specialpædagogisk opgave skal der arbejdes med i specialundervisningstilbuddet?
 6. Hvilke specialpædagogiske tiltag har der været iværksat for barnet? (varighed og indhold)
 7. Hvilken effekt har de specialpædagogiske tiltag haft?

 Obligatoriske bilag:

 • Specialpædagogisk elevplan (SPE)
 • Pædagogisk handleplan (Jævnfør indsatskrav fra Samarbejdsguiden)

Skolestartere

Når du indstiller skolestartere i det elektroniske indstillingsskema, skal følgende spørgsmål besvares, og bilag vedlægges:

 1. Hvorfor indstilles barnet til visitationsudvalget? (Kort beskrivelse og faglig vurdering af barnets særlige behov)
 2. Hvilke kompetencer og potentialer har barnet?
 3. Hvilke uoverensstemmelser vurderer skolen, der kan være mellem skolens læringsfællesskaber og barnets kompetencer og potentialer?
 4. Hvilke omstændigheder hhv. fremmer, fastholder og mindsker barnets udfordringer?
 5. Hvilken specialpædagogisk opgave skal der arbejdes med i specialundervisningstilbuddet?
 6. Hvilke pædagogiske tiltag har der været iværksat for barnet? (varighed og indhold)
 7. Hvilken effekt har de pædagogiske tiltag haft?

Bilag:

 • Seneste trivselsmåling
 • Den pædagogiske handleplan daginstitutionen har arbejdet efter 
 • Referat(er) fra dialogmøde(r) 

Skolestartere

Når du indstiller skolestartere i det elektroniske indstillingsskema, skal følgende spørgsmål besvares, og bilag vedlægges:

 1. Hvorfor indstilles barnet til visitationsudvalget? (Kort beskrivelse og faglig vurdering af barnets særlige behov)
 2. Hvilke kompetencer og potentialer har barnet?
 3. Hvilke uoverensstemmelser vurderer skolen, der kan være mellem skolens læringsfællesskaber og barnets kompetencer og potentialer?
 4. Hvilke omstændigheder hhv. fremmer, fastholder og mindsker barnets udfordringer?
 5. Hvilken specialpædagogisk opgave skal der arbejdes med i specialundervisningstilbuddet?
 6. Hvilke pædagogiske tiltag har der været iværksat for barnet? (varighed og indhold)
 7. Hvilken effekt har de pædagogiske tiltag haft?

Bilag:

 • Seneste trivselsmåling
 • Den pædagogiske handleplan daginstitutionen har arbejdet efter 
 • Referat(er) fra dialogmøde(r) 

Indskolingselever

Når du indstiller indskolingselever i det elektroniske indstillingsskema, skal følgende spørgsmål besvares, og bilag vedlægges:

 1. Hvad er status på elevens udvikling i indskolingsklassen siden visitationen? (fagligt, socialt, personligt - evt. sprogligt og motoriske)
 2. Hvilke specialpædagogiske tiltag har der været iværksat for barnet i indskolingsklassen? (varighed og indhold)
 3. Hvilken effekt har de specialpædagogiske tiltag haft?
 4. Hvilke uoverensstemmelser vurderer skolen, der kan være mellem skolens læringsfællesskaber og barnets kompetencer og potentialer?
 5. Med hvad og hvordan skal der arbejdes videre i det kommende skoleår for at sikre elevens trivsel og læring?

Bilag

 • Specialpædagogisk elevplan (SPE)

Indskolingselever

Når du indstiller indskolingselever i det elektroniske indstillingsskema, skal følgende spørgsmål besvares, og bilag vedlægges:

 1. Hvad er status på elevens udvikling i indskolingsklassen siden visitationen? (fagligt, socialt, personligt - evt. sprogligt og motoriske)
 2. Hvilke specialpædagogiske tiltag har der været iværksat for barnet i indskolingsklassen? (varighed og indhold)
 3. Hvilken effekt har de specialpædagogiske tiltag haft?
 4. Hvilke uoverensstemmelser vurderer skolen, der kan være mellem skolens læringsfællesskaber og barnets kompetencer og potentialer?
 5. Med hvad og hvordan skal der arbejdes videre i det kommende skoleår for at sikre elevens trivsel og læring?

Bilag

 • Specialpædagogisk elevplan (SPE)

VoLiS Vodskov Skole

Hvis du indstiller til VoLiS Vodskov i det elektroniske indstillingsskema, vil spørgsmålene være de samme som ved enten skolestarter eller skoleelev.

Følgende bilag skal desuden medsendes:

 • Relevante oplysninger fra forvaltningen Job og Velfærd (BFU, handleplan eller lignende)

VoLiS Vodskov Skole

Hvis du indstiller til VoLiS Vodskov i det elektroniske indstillingsskema, vil spørgsmålene være de samme som ved enten skolestarter eller skoleelev.

Følgende bilag skal desuden medsendes:

 • Relevante oplysninger fra forvaltningen Job og Velfærd (BFU, handleplan eller lignende)

Undenbys elever

Hvis du skal Indstille udenbys elever, skal du udfylde et indstillingsskema til visitation til specialundervisningstilbud for Udenbys elever.

Kontakt os, så sender vi "Indstillingsskema til visitation til specialundervisningstilbud for Udenbys elever" på mail. Se info nedenfor i kontaktboksen.

Undenbys elever

Hvis du skal Indstille udenbys elever, skal du udfylde et indstillingsskema til visitation til specialundervisningstilbud for Udenbys elever.

Kontakt os, så sender vi "Indstillingsskema til visitation til specialundervisningstilbud for Udenbys elever" på mail. Se info nedenfor i kontaktboksen.

Hvis du vil vide mere

Det elektroniske indstillingssystem er  underlagt reglerne om opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Derfor må der højest gå 30 dage fra skolelederen begynder udfyldning af skemaet til forældrene har givet samtykke. Hvis der går længere end 30 dage, forsvinder dokumenterne fra systemet, og vi har ikke mulighed for at genskabe dem elektronisk.

Vær derfor opmærksom på, hvornår I begynder på skemaet, og hvornår de 30 dage er gået.

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.