Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge PPR Anbringelse

Anbringelse af børn og unge

Når et barn eller en ung under 18 år har brug for særlig støtte og behov for hjælp, som ikke kan imødekommes ved en forebyggende social indsats, kan kommunen iværksætte en anbringelse uden for hjemmet. 

Udgangspunktet er, at børn skal trives for at lære men omvendt også lære for at trives. Derfor har de voksne omkring barnet et ansvar for at videreformidle oplysninger om barnets skolemæssige status samt behov og forudsætninger til barnets kommende anbringelsessted. Dette kan medvirke til at give barnet et mere blødt skoleskift, hvor den afgivende skoles arbejde kan fortsættes.

Sådan gør du

Hvis du som myndighedsrådgiver overvejer en anbringelse uden for hjemmet, skal du:

 1. Orientere forældrene
 2. Kontakte PPR Aalborg

Myndighedsrådgiver kontakter PPR

Myndighedsrådgiver

Hvis barnet ikke har en aktiv sag hos PPR, skal du som myndighedsrådgiver fremsende KABU-skema til barnets skole og anmoder om dette returneret.

Myndighedsrådgiver

Hvis barnet ikke har en aktiv sag hos PPR, skal du som myndighedsrådgiver fremsende KABU-skema til barnets skole og anmoder om dette returneret.

Efter anbringelse

Myndighedsrådgiver sørger for, at barnet indskrives på distriktsskolen i beliggenhedskommunen og videreformidler KABU-skema

Efter anbringelse

Myndighedsrådgiver sørger for, at barnet indskrives på distriktsskolen i beliggenhedskommunen og videreformidler KABU-skema

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

PPR

 • Hvis barnet har en aktiv sag hos PPR Aalborg, anmoder PPR aktuel skole om at udfylde KABU-skema.
 • Når KABU-skema modtages fra aktuel skole, udfylder PPR fagperson PPV-del i KABU-skema.
 • Fagperson sender KABU-skema til myndighedsrådgiver, forældremyndighedsindehaver og journalisere selv dette.

PPR

 • Hvis barnet har en aktiv sag hos PPR Aalborg, anmoder PPR aktuel skole om at udfylde KABU-skema.
 • Når KABU-skema modtages fra aktuel skole, udfylder PPR fagperson PPV-del i KABU-skema.
 • Fagperson sender KABU-skema til myndighedsrådgiver, forældremyndighedsindehaver og journalisere selv dette.

Myndighedsrådgiver

 • Dialog mellem myndighedsrådgiver og den centrale visitation om barnets undervisningsbehov.
 • Myndighedsrådgiver kan tage kontakt til PPR ved behov.
 • Myndighedsrådgiver orienterer PPR psykolog om påtænkt beliggenhedskommune, hvis PPV i KABU peger på et specialpædagogisk behov.

Myndighedsrådgiver

 • Dialog mellem myndighedsrådgiver og den centrale visitation om barnets undervisningsbehov.
 • Myndighedsrådgiver kan tage kontakt til PPR ved behov.
 • Myndighedsrådgiver orienterer PPR psykolog om påtænkt beliggenhedskommune, hvis PPV i KABU peger på et specialpædagogisk behov.

PPR psykolog 

 • PPR psykolog kontakter PPR i beliggenhedskommune for at afklare, om beliggenhedskommunen kan tilgodese barnets undervisningsbehov.
 • PPR psykolog meddeler myndighedsrådgiver udfaldet af drøftelserne med PPR i beliggenhedskommunen

PPR psykolog 

 • PPR psykolog kontakter PPR i beliggenhedskommune for at afklare, om beliggenhedskommunen kan tilgodese barnets undervisningsbehov.
 • PPR psykolog meddeler myndighedsrådgiver udfaldet af drøftelserne med PPR i beliggenhedskommunen

Barnets undervisningsbehov

Barnets undervisningsbehov kan ikke tilgodeses

Myndighedsrådgiver: 

 • Ny påtænkt beliggenhedskommune skal udpeges
 • Gå tilbage til trin 2: 'Myndighedsrådgiver' i proceslinjen

 

Barnets undervisningsbehov kan tilgodeses

PPR:

 • PPR Aalborg indhenter samtykke til fremsendelse af KABU-skema og PPR-sag til beliggenhedskommunen. 
 • Kopi af KABU-skema og PPR-sag sendes til PPR i beliggenhedskommunen med anmodning om, at Skolestatus videresendes til det nye skoletilbud.

Barnets undervisningsbehov

Barnets undervisningsbehov kan ikke tilgodeses

Myndighedsrådgiver: 

 • Ny påtænkt beliggenhedskommune skal udpeges
 • Gå tilbage til trin 2: 'Myndighedsrådgiver' i proceslinjen

 

Barnets undervisningsbehov kan tilgodeses

PPR:

 • PPR Aalborg indhenter samtykke til fremsendelse af KABU-skema og PPR-sag til beliggenhedskommunen. 
 • Kopi af KABU-skema og PPR-sag sendes til PPR i beliggenhedskommunen med anmodning om, at Skolestatus videresendes til det nye skoletilbud.

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

 • PPR sørger for at indhente samtykke fra forældremyndighedsindehavere til videreformidling af KABU-skema og PPR sag til beliggenhedskommune, når anbringelsen er endeligt besluttet.
 • UU inddrages af Rådgiver såfremt eleven går i udskolingsklasse
 • Anbringelse i sommerferieperioden: PPR kontaktes på hovednummer 93 52 02 22. UU kan kontaktes i forhold til udskolingselever
 • Såfremt der eftersøges en intern skole – også tidsbegrænset, skal dette afklares med PPR ledelse. Samtidig skal muligheden for senere inklusion i kommunalt undervisningstilbud foreligge.
 • PPR medtænker så vidt muligt transportforhold ved vurdering af undervisningstilbud.

 • Myndighedsrådgiver anmoder en gang om året skolen om at udfylde blanket ICS:120:
 • Hvis eleven går i specialklasse/skole anmodes også om specialpædagogisk elevplan
 • Rådgiver kan kontakte PPR og UU i beliggenhedskommunen, hvis der er behov for samarbejde om skoledelen.
 • PPR fra beliggenhedskommunen deltager i opfølgningsmøde med skolen og myndighedsrådgiver deltager ved behov.

 • PPR kontakter intern skole om dato for revisitation og specialpædagogisk elevplan, samt anmoder om, at skolen sender dette til både PPR og hovedpostkassen i Job og Velfærd.
 • Materialet gennemlæses af PPR og rådgiver, som hver især vurderer om deres deltagelse er nødvendig.
 • Hvis PPR Aalborg ikke deltager, vil PPR i beliggenhedskommunen sørge for opfølgning på skoletilbud

Skema for ”Myndighedsrådgiver kontakter PPR” følges

Brug skemaet ved at anvende knapperne ovenover ’Barnet er ikke kendt af PPR’ eller ’Barnet er kendt af PPR'.

Kontakt os, hvis du ønsker at få materialet på mail. Se info nedenfor. 

Kontakt

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

93 52 02 22

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.