Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Pasning Privat pasning Privat institution Rådgivning om børns trivsel for private institutioner

Rådgivning om børns trivsel for private institutioner

Vi er sammen om børns trivsel, og som privat institution kan I få hjælp til tidlig opsporing via dialogmøder eller samarbejdsmøder.

Få hjælp til børn med behov for støtte

Vi kan hjælpe med en række forskellige opgaver i forhold til børn, som har behov for støtte. Bliv klogere på hvordan i henvender jer, hvis i arbejder med Opsporingsmodellen og hvordan samarbejdet fungerer, hvis i ikke arbejder med Opsporingsmodellen.

Vi anvender opsporingsmodellen (dialogmøde)

Når I anvender Opsporingsmodellen, vil vores samarbejde tage afsæt i et dialogmøde.

Dialogmødet har udgangspunkt i en trivselsevaluering, der positionerer barnet i ekstra opmærksomhed eller bekymring. Det kan også være konkrete observationer fra forældre eller andre, der giver grund til at holde dialogmøde om barnets trivsel. Dialogmødet understøtter, at andre perspektiver på barnets trivsel kommer i spil og styrker et nuanceret afsæt for sammen at forbedre barnets trivsel.

Det er dig som pædagogisk leder, der er ansvarlig for at afholde dialogmødet. Det foregår lokalt hos jer med en tidsramme på 1 time. Deltagerne på dialogmøde er altid forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere.

Processen på dialogmødet er inspireret af metoden Signs of Safety, som allerede bruges i flere tilbud og i Familiegrupperne. Det er en samtalestruktur, som understøtter, at I taler om det, der fungerer og det, der bekymrer, samt laver en plan for, hvordan barnet kommer tilbage i trivsel. Det er vigtigt, at I taler om helt konkret adfærd og handlinger i hverdagen, så for eksempel det, der fungerer, kan inspirere til planen for, hvad der skal ske.

Denne vejledning kan også findes under fanebladet ”HJÆLP” på Hjernen & Hjertet.

I finder materiale i Hjernen&Hjertet

Til arbejdet med dialogmødet skal I bruge følgende materiale:

 • Dialogmøde dagsorden (skema)
 • Dialogmøde samtalestruktur og referat (skema)

I finder skemaerne i Hjernen&Hjertet.

Arbejdsproces

 1. I gennemgår sammen opgaverne i oversigten ’Opgaver før, under og efter dialogmødet’, der beskriver arbejdsprocessen trin for trin. Opgaverne kan I se i næste fane.
 2. I fordeler opgaverne i oversigten ’Opgaver før, under og efter dialogmødet’ mellem jer.
 3. I taler sammen om dialogmødets centrale spørgsmål, som fremgår af skemaet ’Dialogmøde samtalestruktur og referat’.
 4. I forbereder sammen, hvad der er vigtigt at fortælle til dialogmødets deltagere. I tager eventuelt afsæt i jeres refleksion og forberedelse fra den fælles trivselsevaluering.
 5. Pædagogisk leder er mødeleder, men kan uddelegere rollen til andre, hvis det giver mening.

Vi anvender opsporingsmodellen (dialogmøde)

Når I anvender Opsporingsmodellen, vil vores samarbejde tage afsæt i et dialogmøde.

Dialogmødet har udgangspunkt i en trivselsevaluering, der positionerer barnet i ekstra opmærksomhed eller bekymring. Det kan også være konkrete observationer fra forældre eller andre, der giver grund til at holde dialogmøde om barnets trivsel. Dialogmødet understøtter, at andre perspektiver på barnets trivsel kommer i spil og styrker et nuanceret afsæt for sammen at forbedre barnets trivsel.

Det er dig som pædagogisk leder, der er ansvarlig for at afholde dialogmødet. Det foregår lokalt hos jer med en tidsramme på 1 time. Deltagerne på dialogmøde er altid forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere.

Processen på dialogmødet er inspireret af metoden Signs of Safety, som allerede bruges i flere tilbud og i Familiegrupperne. Det er en samtalestruktur, som understøtter, at I taler om det, der fungerer og det, der bekymrer, samt laver en plan for, hvordan barnet kommer tilbage i trivsel. Det er vigtigt, at I taler om helt konkret adfærd og handlinger i hverdagen, så for eksempel det, der fungerer, kan inspirere til planen for, hvad der skal ske.

Denne vejledning kan også findes under fanebladet ”HJÆLP” på Hjernen & Hjertet.

I finder materiale i Hjernen&Hjertet

Til arbejdet med dialogmødet skal I bruge følgende materiale:

 • Dialogmøde dagsorden (skema)
 • Dialogmøde samtalestruktur og referat (skema)

I finder skemaerne i Hjernen&Hjertet.

Arbejdsproces

 1. I gennemgår sammen opgaverne i oversigten ’Opgaver før, under og efter dialogmødet’, der beskriver arbejdsprocessen trin for trin. Opgaverne kan I se i næste fane.
 2. I fordeler opgaverne i oversigten ’Opgaver før, under og efter dialogmødet’ mellem jer.
 3. I taler sammen om dialogmødets centrale spørgsmål, som fremgår af skemaet ’Dialogmøde samtalestruktur og referat’.
 4. I forbereder sammen, hvad der er vigtigt at fortælle til dialogmødets deltagere. I tager eventuelt afsæt i jeres refleksion og forberedelse fra den fælles trivselsevaluering.
 5. Pædagogisk leder er mødeleder, men kan uddelegere rollen til andre, hvis det giver mening.

Før, under og efter dialogmødet

Opgaver før dialogmødet

I har en dialog med forældrene, hvor I:

 • Orienterer om baggrunden for dialogmødet samt beskriver indhold, ramme og formål med dialogmødet
 • Drøfter med forældrene, hvem der eventuelt er relevant at invitere med til dialogmødet fra Fagcenter Børn og Unge eller PPR.

For at invitere relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere med til mødet, skal I skrive til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning via sikker post. Se info i kontaktboksen nedenfor.

 • Hvis I er i tvivl om, hvilken eller hvilke tværfaglige samarbejdspartnere det vil være relevant at invitere til et Dialogmøde, kan I kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning og få sparring. Ring til 61 91 71 71.
 • Hvis der skal tværfaglige samarbejdspartnere med, kan det eventuelt være relevant at forberede jer sammen med forældrene på de spørgsmål, som fremgår af skemaet ’Dialogmødets samtalestruktur og referat’


Mødeleder udfylder og sender senest 7 dage før dialogmødet skemaet ’Dialogmøde dagsorden’ til:

 • Skriv til sikker post Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende dagsorden til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.
 • Forældre

Mødeleder afklarer forud for dialogmødet, hvem der er facilitator. Valget af facilitator vil typisk være ud fra hvem, der har kompetence og erfaring hertil. Specifikt kendskab til familien er ikke en nødvendighed.


Under dialogmødet

Mødeleder er ansvarlig for velkomst, præsentation af både deltagere og rammen for mødet, tidsstyrer, eventuel timeout ved behov, afrunding og referat.

Velkomst bør tage maksimalt 5 minutter af Dialogmødet

Facilitator guider igennem skemaet ’Dialogmødets samtalestruktur og referat’ ved tavle eller papirskema på bordet, stiller spørgsmål og har blik for at få alle deltagere i spil samt skriver ned på tavlen undervejs i dialogmødet.

Det er facilitators ansvar at komme omkring både, hvad der fungerer, og hvad der kalder på ekstra opmærksomhed eller bekymring. Alle professionelle, der deltager i Dialogmødet, har ansvar for at overholde tiden.

 • Dette bør tage maksimalt cirka 40 minutter.

Under 'Samtalestrukturens Mål' (Hvad skal ske? Hvem gør hvad? Hvornår og hvordan?) aftaler I konkret plan, afsætter dato for eventuelt nyt dialogmøde, samt afklarer hvem der gør hvad.

 • Afsæt cirka 15 minutter til aftaler og handleplan.
   

Efter dialogmødet

Mødeleder tager billede af tavlen og laver referat af 'Samtalestruktur'.

Referat sendes til:

 • Forældre via Forældreportalen i Hjertet og Hjernen
 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende referat til tværprofessionelle samarbejdspartnere.
  Institutionen har sammen med forældrene ansvar for at udføre den fælles plan for, hvad der skal ske for, at barnet kommer tilbage i trivsel. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Institutionen har ansvar for at følge op med forældrene og eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere samt tage initiativ til en ny plan, hvis barnet ikke kommer tilbage i trivsel.

Før, under og efter dialogmødet

Opgaver før dialogmødet

I har en dialog med forældrene, hvor I:

 • Orienterer om baggrunden for dialogmødet samt beskriver indhold, ramme og formål med dialogmødet
 • Drøfter med forældrene, hvem der eventuelt er relevant at invitere med til dialogmødet fra Fagcenter Børn og Unge eller PPR.

For at invitere relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere med til mødet, skal I skrive til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning via sikker post. Se info i kontaktboksen nedenfor.

 • Hvis I er i tvivl om, hvilken eller hvilke tværfaglige samarbejdspartnere det vil være relevant at invitere til et Dialogmøde, kan I kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning og få sparring. Ring til 61 91 71 71.
 • Hvis der skal tværfaglige samarbejdspartnere med, kan det eventuelt være relevant at forberede jer sammen med forældrene på de spørgsmål, som fremgår af skemaet ’Dialogmødets samtalestruktur og referat’


Mødeleder udfylder og sender senest 7 dage før dialogmødet skemaet ’Dialogmøde dagsorden’ til:

 • Skriv til sikker post Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende dagsorden til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.
 • Forældre

Mødeleder afklarer forud for dialogmødet, hvem der er facilitator. Valget af facilitator vil typisk være ud fra hvem, der har kompetence og erfaring hertil. Specifikt kendskab til familien er ikke en nødvendighed.


Under dialogmødet

Mødeleder er ansvarlig for velkomst, præsentation af både deltagere og rammen for mødet, tidsstyrer, eventuel timeout ved behov, afrunding og referat.

Velkomst bør tage maksimalt 5 minutter af Dialogmødet

Facilitator guider igennem skemaet ’Dialogmødets samtalestruktur og referat’ ved tavle eller papirskema på bordet, stiller spørgsmål og har blik for at få alle deltagere i spil samt skriver ned på tavlen undervejs i dialogmødet.

Det er facilitators ansvar at komme omkring både, hvad der fungerer, og hvad der kalder på ekstra opmærksomhed eller bekymring. Alle professionelle, der deltager i Dialogmødet, har ansvar for at overholde tiden.

 • Dette bør tage maksimalt cirka 40 minutter.

Under 'Samtalestrukturens Mål' (Hvad skal ske? Hvem gør hvad? Hvornår og hvordan?) aftaler I konkret plan, afsætter dato for eventuelt nyt dialogmøde, samt afklarer hvem der gør hvad.

 • Afsæt cirka 15 minutter til aftaler og handleplan.
   

Efter dialogmødet

Mødeleder tager billede af tavlen og laver referat af 'Samtalestruktur'.

Referat sendes til:

 • Forældre via Forældreportalen i Hjertet og Hjernen
 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende referat til tværprofessionelle samarbejdspartnere.
  Institutionen har sammen med forældrene ansvar for at udføre den fælles plan for, hvad der skal ske for, at barnet kommer tilbage i trivsel. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Institutionen har ansvar for at følge op med forældrene og eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere samt tage initiativ til en ny plan, hvis barnet ikke kommer tilbage i trivsel.

Vi anvender ikke opsporingsmodellen (samarbejdsmøde)

Hvis I ikke anvender Opsporingsmodellen, vil vores samarbejde tage afsæt i et samarbejdsmøde.

Samarbejdsmøde etableres, hvis I er bekymret for et barns trivsel og udvikling. Et Samarbejdsmøde skal understøtte, at perspektiver på barnets trivsel kommer i spil og styrker et nuanceret afsæt for sammen at forbedre barnets trivsel.

Det er dig som pædagogisk leder, der er ansvarlige for at afholde Samarbejdsmødet. Det foregår lokalt hos jer med en tidsramme på cirka 1 time. Deltagerne på Samarbejdsmøde er altid forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere.

I næste fane kan I se, hvilke opgaver i har før, under og efter samarbejdsmødet.

Vi anvender ikke opsporingsmodellen (samarbejdsmøde)

Hvis I ikke anvender Opsporingsmodellen, vil vores samarbejde tage afsæt i et samarbejdsmøde.

Samarbejdsmøde etableres, hvis I er bekymret for et barns trivsel og udvikling. Et Samarbejdsmøde skal understøtte, at perspektiver på barnets trivsel kommer i spil og styrker et nuanceret afsæt for sammen at forbedre barnets trivsel.

Det er dig som pædagogisk leder, der er ansvarlige for at afholde Samarbejdsmødet. Det foregår lokalt hos jer med en tidsramme på cirka 1 time. Deltagerne på Samarbejdsmøde er altid forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere.

I næste fane kan I se, hvilke opgaver i har før, under og efter samarbejdsmødet.

Før, under og efter samarbejdsmødet

Opgaver før samarbejdsmødet

I har en dialog med forældrene, hvor I:

 • Orienterer om baggrunden for Samarbejdsmødet samt beskriver indhold, ramme og formål med mødet
 • Drøfter med forældrene, hvem der eventuelt er relevant at invitere med til mødet fra eksempelvis PPR.

For at invitere relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere med til mødet, skal I Skrive til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning via sikker post. Se info i kontaktboks nedenfor.

 • Hvis I er i tvivl om, hvilken eller hvilke tværfaglige samarbejdspartnere det vil være relevant at invitere til et samarbejdsmøde, kan I kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning og få sparring. Ring til 61 91 71 71.

Mødeleder sender dagsorden til mødet til:

 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende dagsorden til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.
 • Forældre

Under mødet

Mødeleder er ansvarlig for velkomst, præsentation af både deltagere og rammen for mødet, tidsstyrer, eventuel timeout ved behov, afrunding og referat.

Efter mødet

Mødeleder sørger for, at der laves referat fra mødet som sendes til:

 • Forældre
 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende referat til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Før, under og efter samarbejdsmødet

Opgaver før samarbejdsmødet

I har en dialog med forældrene, hvor I:

 • Orienterer om baggrunden for Samarbejdsmødet samt beskriver indhold, ramme og formål med mødet
 • Drøfter med forældrene, hvem der eventuelt er relevant at invitere med til mødet fra eksempelvis PPR.

For at invitere relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere med til mødet, skal I Skrive til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning via sikker post. Se info i kontaktboks nedenfor.

 • Hvis I er i tvivl om, hvilken eller hvilke tværfaglige samarbejdspartnere det vil være relevant at invitere til et samarbejdsmøde, kan I kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning og få sparring. Ring til 61 91 71 71.

Mødeleder sender dagsorden til mødet til:

 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende dagsorden til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.
 • Forældre

Under mødet

Mødeleder er ansvarlig for velkomst, præsentation af både deltagere og rammen for mødet, tidsstyrer, eventuel timeout ved behov, afrunding og referat.

Efter mødet

Mødeleder sørger for, at der laves referat fra mødet som sendes til:

 • Forældre
 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende referat til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Hvis du vil vide mere

Har der efter forebyggende indsatser og dialogmøder/samarbejdsmøder ikke har været den ønskede effekt, er det muligt at ansøge om en mere indgribende indsats hos Børneterapeutisk Team.

En ansøgning til sådan en indsats, sker på initiativ fra institutionsleder eller forældre og eventuelt i samarbejde med en medarbejder fra Fagcenter Børn og Unge.

Ansøg om indsatser i Fagcenter Børn og Unge

Information om ansøgningen

Efter I har udfyldt den første side i skema med data omkring barnet, vil I få mulighed for at afkrydse, hvilken type indsats eller tilbud I ansøger. Skemaet skal udfyldes af både dagtilbud og forældre, hvor forældre dermed også giver deres samtykke.

Det udfyldte skema sendes fra forældrenes e-Boks direkte til Fagcenter Børn og Unge. Ansøgningen behandles på interne fordelingsmøder i Fagcenter Børn og Unge.

Tværfaglige samarbejdspartneres kompetencer og forebyggende indsatser til private institutioner

Tværfaglig samarbejdspartner i Børn og Unge Indsats
Pædagoger med familierettede indsatser Pædagoger med familierettede indsatser arbejder helhedsorienteret med udgangspunkt i børns udvikling 0-6 år. Der er fokus på inddragelse af familien og barnets pasning. De har en specifik rolle i pædagogiske/psykologiske undersøgelsessager.

Børneterapeutisk team (§: Sundhedslov og servicelov)

Indsatser rettet mod barnet; råd og vejledning, undersøgelse samt eventuelt forløb. Samt genoptræningsplaner.
Sprog & integration Generelt råd og vejledning i forhold til enkelte børn
Psykologteam Indsatser kan for eksempel være råd og vejledning i hjemmet, råd, vejledning, sparring og supervision i pasningstilbuddet, psykologisk undersøgelse med henblik på pædagogisk-psykologisk vurdering (i sager der skal visiteres til specialforanstaltninger eller henvises til psykiatrien) og adgang til gruppe for kvinder med efterfødselsreaktioner.
Socialrådgiverteam Indsatser kan for eksempel være råd og vejledning i hjemmet samt råd og vejledning i pasningstilbuddet eller i samarbejde med den almene småbørnssundhedspleje.
Sundhedsplejersketeam  Indsatser kan for eksempel være råd og vejledning i hjemmet samt råd og vejledning i pasningstilbuddet.
Skolesundhedsplejersken Skolesundhedsplejerskerne arbejder ud fra en sundhedsfaglig tilgang med grundlæggende viden om børns trivsel, mental og fysisk sundhed og sygdom, og hvornår der skal reageres på mistrivsel. Herunder udfordringer i forhold til kost, renlighed/hygiejne, søvn og motorisk udvikling. Skolesundhedsplejerske på den modtagende skole kan inviteres til at deltage i dialogmøde /samarbejdsmøde ved overgang til skole.
Logopæd (talepædagog) En logopæd indgår i komplekse sproglige problemstillinger i samarbejde med forældre og institution om barnets sproglige vanskeligheder. Der laves udredning og handleplan.
Psykolog ved skolestart

Psykologerne kan inddrages før skolestart, når der er behov for en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) af et barns specialpædagogiske behov, så barnet kan få den rette støtte i skolestarten.
Ved behov for PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i forbindelse med overgang til skolestart rettes henvendelse til:
PPR for oplysninger om indstillingsskema til PPR. Ring til 93 52 02 22.

Har I behov for en særlig pædagogisk indsats på et barn eksempelvis dispensationsansøgning, ressourceplads eller specialgruppe, skal I søge via Visitation Dagtilbud.

Læs om Visitation Dagtilbud og hvordan I ansøger

Kontakt

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 29 99

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.