Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Pasning Privat pasning Privat børnepasser Rådgivning om børns trivsel for private børnepassere

Rådgivning om børns trivsel for private børnepassere

Vi er sammen om børns trivsel, og som privat børnepasser kan du få hjælp til tidlig opsporing via dialogmøder eller samarbejdsmøder.

Få hjælp til børn med behov for støtte

Vi kan hjælpe med en række forskellige opgaver i forhold til børn, som har behov for støtte. Bliv klogere på hvordan du henvender dig, hvis du arbejder med Opsporingsmodellen og hvordan samarbejdet fungerer, hvis du ikke arbejder med Opsporingsmodellen.

Jeg anvender opsporingsmodellen (dialogmøde)

Når du anvender Opsporingsmodellen, vil vores samarbejde altid tage afsæt i et dialogmøde.

Dialogmødet har udgangspunkt i en trivselsevaluering, der positionerer barnet i ekstra opmærksomhed eller bekymring. Det kan også være konkrete observationer fra forældre eller andre, der giver grund til at holde dialogmøde om barnets trivsel. Dialogmødet understøtter, at andre perspektiver på barnets trivsel kommer i spil og styrker et nuanceret afsæt for sammen at forbedre barnets trivsel.

Rammen for dialogmødet

Det er dig som privat børnepasser, der sammen med en mødeleder fra Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, er ansvarlig for at afholde dialogmødet. Det foregår i et lokale hos Aalborg Kommune. Tidsrammen er på 1 time. Deltagerne på dialogmøde er altid forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere.

Dialogmødet som samtalestruktur

Processen på dialogmødet er inspireret af metoden Signs of Safety, som allerede bruges i flere tilbud og i Familiegrupperne. Det er en samtalestruktur, som understøtter, at I taler om det, der fungerer og det, der bekymrer, samt laver en plan for, hvordan barnet kommer tilbage i trivsel. Det er vigtigt, at i taler om helt konkret adfærd og handlinger i hverdagen, så for eksempel det, der fungerer, kan inspirere til planen for, hvad der skal ske fremadrettet.

Vi sender det, du mangler

Til arbejdet med dialogmødet skal du bruge følgende materiale:

 • Dialogmøde dagsorden (skema)
 • Dialogmøde samtalestruktur og referat (skema)

Skriv til os, så sender vi dialogmødets dagsorden og samtalestruktur og referat.


Arbejdsproces

 1. Du orienterer dig i opgaverne i oversigten ’Opgaver før, under og efter dialogmøde’, der beskriver arbejdsprocessen trin for trin.
 2. Du forbereder, hvad der er vigtigt at fortælle til dialogmødets deltagere ud fra Dialogmødets centrale spørgsmål, som fremgår af skemaet ’Dialogmøde samtalestruktur og referat’.
 3. Du tager eventuelt afsæt i dine refleksioner og forberedelse fra trivselsevalueringen.

Jeg anvender opsporingsmodellen (dialogmøde)

Når du anvender Opsporingsmodellen, vil vores samarbejde altid tage afsæt i et dialogmøde.

Dialogmødet har udgangspunkt i en trivselsevaluering, der positionerer barnet i ekstra opmærksomhed eller bekymring. Det kan også være konkrete observationer fra forældre eller andre, der giver grund til at holde dialogmøde om barnets trivsel. Dialogmødet understøtter, at andre perspektiver på barnets trivsel kommer i spil og styrker et nuanceret afsæt for sammen at forbedre barnets trivsel.

Rammen for dialogmødet

Det er dig som privat børnepasser, der sammen med en mødeleder fra Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, er ansvarlig for at afholde dialogmødet. Det foregår i et lokale hos Aalborg Kommune. Tidsrammen er på 1 time. Deltagerne på dialogmøde er altid forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere.

Dialogmødet som samtalestruktur

Processen på dialogmødet er inspireret af metoden Signs of Safety, som allerede bruges i flere tilbud og i Familiegrupperne. Det er en samtalestruktur, som understøtter, at I taler om det, der fungerer og det, der bekymrer, samt laver en plan for, hvordan barnet kommer tilbage i trivsel. Det er vigtigt, at i taler om helt konkret adfærd og handlinger i hverdagen, så for eksempel det, der fungerer, kan inspirere til planen for, hvad der skal ske fremadrettet.

Vi sender det, du mangler

Til arbejdet med dialogmødet skal du bruge følgende materiale:

 • Dialogmøde dagsorden (skema)
 • Dialogmøde samtalestruktur og referat (skema)

Skriv til os, så sender vi dialogmødets dagsorden og samtalestruktur og referat.


Arbejdsproces

 1. Du orienterer dig i opgaverne i oversigten ’Opgaver før, under og efter dialogmøde’, der beskriver arbejdsprocessen trin for trin.
 2. Du forbereder, hvad der er vigtigt at fortælle til dialogmødets deltagere ud fra Dialogmødets centrale spørgsmål, som fremgår af skemaet ’Dialogmøde samtalestruktur og referat’.
 3. Du tager eventuelt afsæt i dine refleksioner og forberedelse fra trivselsevalueringen.

Før, under og efter dialogmødet

Opgaver før dialogmødet

Du har en dialog med forældrene, hvor du:

 • Orienterer om baggrunden for dialogmødet samt beskriver indhold, ramme og formål med dialogmødet.
 • Drøfter med forældrene, hvem der eventuelt er relevant at invitere med til dialogmødet fra Fagcenter Børn og Unge eller PPR.

For at invitere relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere med til mødet, skal du skrive til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning. Se info i kontaktboksen nedenfor.

 • Hvis du er i tvivl om, hvilken eller hvilke tværfaglige samarbejdspartnere det vil være relevant at invitere til et Dialogmøde, kan du kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning og få sparring (alle hverdage undtaget onsdage kl 12.30-13.30). Ring til 99 82 29 96
 • Hvis der skal tværfaglige samarbejdspartnere med, kan det eventuelt være relevant at forberede dig sammen med forældrene på de spørgsmål, som fremgår af skemaet ’Dialogmødets samtalestruktur’.

Du udfylder og sender senest 7 dage før dialogmødet skemaet ’Dialogmøde dagsorden’ til:

 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende dagsorden til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.
 • Forældre

Mødeleder fra Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning afklarer forud for dialogmødet, hvem der er facilitator. Valget af facilitator vil typisk være ud fra hvem, der har kompetence og erfaring hertil. Specifikt kendskab til familien er ikke en nødvendighed.


Under dialogmødet

Du er sammen med mødeleder ansvarlig for velkomst, præsentation af både deltagere og rammen for mødet, tidsstyrer, eventuel timeout ved behov, afrunding og referat.

 • Velkomst bør tage maksimalt 5 minutter af dialogmødet.

Facilitator guider igennem skemaet ’Dialogmødets samtalestruktur og referat’, ved tavle eller papirskema på bordet, stiller spørgsmål og har blik for at få alle deltagere i spil samt skriver ned på tavlen undervejs i dialogmødet.

Det er facilitators ansvar at komme omkring både, hvad der fungerer, og hvad der kalder på ekstra opmærksomhed eller bekymring. Alle professionelle, der deltager i dialogmødet, har ansvar for at overholde tiden.

 • Dette bør tage maksimalt cirka 40 minutter.

Under samtalestrukturens 'Mål' (Hvad skal ske? Hvem gør hvad? Hvornår og hvordan?) aftaler I konkret plan, afsætter dato for eventuelt nyt dialogmøde, samt afklarer hvem der gør hvad.

 • Afsæt cirka 15 minutter til aftaler og handleplan.
   

Efter dialogmødet

Du aftaler med mødeleder, hvem af jer, der tager et billede af tavlen og laver referat af processens del om ’Hvad skal ske’ i skemaet ’Dialogmøde samtalestruktur og referat’.


Referat sendes til:

 • Børnepasser der videreformidler til forældrene
 • Tværprofessionelle samarbejdspartnere

Som privat børnepasser har du, sammen med forældrene, ansvar for at udføre den fælles plan for, hvad der skal ske for, at barnet kommer tilbage i trivsel.

Som privat børnepasser har du ansvar for at følge op med forældrene og eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere samt tage initiativ til en ny plan, hvis barnet ikke kommer tilbage i trivsel.

Før, under og efter dialogmødet

Opgaver før dialogmødet

Du har en dialog med forældrene, hvor du:

 • Orienterer om baggrunden for dialogmødet samt beskriver indhold, ramme og formål med dialogmødet.
 • Drøfter med forældrene, hvem der eventuelt er relevant at invitere med til dialogmødet fra Fagcenter Børn og Unge eller PPR.

For at invitere relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere med til mødet, skal du skrive til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning. Se info i kontaktboksen nedenfor.

 • Hvis du er i tvivl om, hvilken eller hvilke tværfaglige samarbejdspartnere det vil være relevant at invitere til et Dialogmøde, kan du kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning og få sparring (alle hverdage undtaget onsdage kl 12.30-13.30). Ring til 99 82 29 96
 • Hvis der skal tværfaglige samarbejdspartnere med, kan det eventuelt være relevant at forberede dig sammen med forældrene på de spørgsmål, som fremgår af skemaet ’Dialogmødets samtalestruktur’.

Du udfylder og sender senest 7 dage før dialogmødet skemaet ’Dialogmøde dagsorden’ til:

 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende dagsorden til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.
 • Forældre

Mødeleder fra Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning afklarer forud for dialogmødet, hvem der er facilitator. Valget af facilitator vil typisk være ud fra hvem, der har kompetence og erfaring hertil. Specifikt kendskab til familien er ikke en nødvendighed.


Under dialogmødet

Du er sammen med mødeleder ansvarlig for velkomst, præsentation af både deltagere og rammen for mødet, tidsstyrer, eventuel timeout ved behov, afrunding og referat.

 • Velkomst bør tage maksimalt 5 minutter af dialogmødet.

Facilitator guider igennem skemaet ’Dialogmødets samtalestruktur og referat’, ved tavle eller papirskema på bordet, stiller spørgsmål og har blik for at få alle deltagere i spil samt skriver ned på tavlen undervejs i dialogmødet.

Det er facilitators ansvar at komme omkring både, hvad der fungerer, og hvad der kalder på ekstra opmærksomhed eller bekymring. Alle professionelle, der deltager i dialogmødet, har ansvar for at overholde tiden.

 • Dette bør tage maksimalt cirka 40 minutter.

Under samtalestrukturens 'Mål' (Hvad skal ske? Hvem gør hvad? Hvornår og hvordan?) aftaler I konkret plan, afsætter dato for eventuelt nyt dialogmøde, samt afklarer hvem der gør hvad.

 • Afsæt cirka 15 minutter til aftaler og handleplan.
   

Efter dialogmødet

Du aftaler med mødeleder, hvem af jer, der tager et billede af tavlen og laver referat af processens del om ’Hvad skal ske’ i skemaet ’Dialogmøde samtalestruktur og referat’.


Referat sendes til:

 • Børnepasser der videreformidler til forældrene
 • Tværprofessionelle samarbejdspartnere

Som privat børnepasser har du, sammen med forældrene, ansvar for at udføre den fælles plan for, hvad der skal ske for, at barnet kommer tilbage i trivsel.

Som privat børnepasser har du ansvar for at følge op med forældrene og eventuelle tværfaglige samarbejdspartnere samt tage initiativ til en ny plan, hvis barnet ikke kommer tilbage i trivsel.

Jeg anvender ikke opsporingsmodellen (samarbejdsmøde)

Hvis du ikke anvender Opsporingsmodellen, vil vores samarbejde tage afsæt i et samarbejdsmøde.

Hvad består samarbejdsmødet af

Samarbejdsmøde etableres, hvis du er bekymret for et barns trivsel og udvikling. Et samarbejdsmøde skal understøtte, at perspektiver på barnets trivsel kommer i spil og styrker et nuanceret afsæt for sammen at forbedre barnets trivsel.

Rammen for samarbejdsmødet

Det er dig som privat børnepasser, der sammen med en mødeleder fra Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, er ansvarlige for at afholde samarbejdsmødet. Det foregår i et lokale hos Aalborg Kommune. Tidsrammen er på cirka 1 time. Deltagerne på samarbejdsmøde er altid forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere.

Jeg anvender ikke opsporingsmodellen (samarbejdsmøde)

Hvis du ikke anvender Opsporingsmodellen, vil vores samarbejde tage afsæt i et samarbejdsmøde.

Hvad består samarbejdsmødet af

Samarbejdsmøde etableres, hvis du er bekymret for et barns trivsel og udvikling. Et samarbejdsmøde skal understøtte, at perspektiver på barnets trivsel kommer i spil og styrker et nuanceret afsæt for sammen at forbedre barnets trivsel.

Rammen for samarbejdsmødet

Det er dig som privat børnepasser, der sammen med en mødeleder fra Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, er ansvarlige for at afholde samarbejdsmødet. Det foregår i et lokale hos Aalborg Kommune. Tidsrammen er på cirka 1 time. Deltagerne på samarbejdsmøde er altid forældre og eventuelt tværfaglige samarbejdspartnere.

Før, under og efter samarbejdsmødet

Opgaver før samarbejdsmødet

Du har en dialog med forældrene, hvor du:

 • Orienterer om baggrunden for samarbejdsmødet samt beskriver indhold, ramme og formål med mødet.
 • Drøfter med forældrene, hvem der eventuelt er relevant at invitere med til mødet fra Fagcenter Børn og Unge eller PPR.

For at invitere relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere med til mødet, skal du skrive til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Hvis du er i tvivl om, hvilken eller hvilke tværfaglige samarbejdspartnere det vil være relevant at invitere til et samarbejdsmøde, kan du kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning og få sparring (alle hverdage undtaget onsdage kl 12.30-13.30). Ring til 99 82 29 96.

Du sender dagsorden til mødet til:

 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende dagsorden til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.
 • Forældre

Under mødet

Du er sammen med mødeleder ansvarlig for velkomst, præsentation af både deltagere og rammen for mødet, tidsstyrer, eventuel timeout ved behov, afrunding og referat.

Efter mødet

Du aftaler med mødeleder, hvem af jer, der sørger for at lave referat fra mødet, som sendes til:

 • Forældre
 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende referat til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Før, under og efter samarbejdsmødet

Opgaver før samarbejdsmødet

Du har en dialog med forældrene, hvor du:

 • Orienterer om baggrunden for samarbejdsmødet samt beskriver indhold, ramme og formål med mødet.
 • Drøfter med forældrene, hvem der eventuelt er relevant at invitere med til mødet fra Fagcenter Børn og Unge eller PPR.

For at invitere relevante tværprofessionelle samarbejdspartnere med til mødet, skal du skrive til Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Hvis du er i tvivl om, hvilken eller hvilke tværfaglige samarbejdspartnere det vil være relevant at invitere til et samarbejdsmøde, kan du kontakte Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning og få sparring (alle hverdage undtaget onsdage kl 12.30-13.30). Ring til 99 82 29 96.

Du sender dagsorden til mødet til:

 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende dagsorden til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.
 • Forældre

Under mødet

Du er sammen med mødeleder ansvarlig for velkomst, præsentation af både deltagere og rammen for mødet, tidsstyrer, eventuel timeout ved behov, afrunding og referat.

Efter mødet

Du aftaler med mødeleder, hvem af jer, der sørger for at lave referat fra mødet, som sendes til:

 • Forældre
 • Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning, som vil videresende referat til tværprofessionelle samarbejdspartnere. Se info i kontaktboksen nedenfor.

Hvis du vil vide mere

Har der efter forebyggende indsatser og dialogmøder/samarbejdsmøder ikke har været den ønskede effekt, er det muligt at ansøge om en mere indgribende indsats hos Børneterapeutisk Team.

En ansøgning til sådan en indsats, sker på initiativ fra børnepasser/pasningsordning eller forældre og eventuelt i samarbejde med en medarbejder fra Fagcenter Børn og Unge.

Information om ansøgningen

Efter du har udfyldt den første side i skema med data omkring barnet, vil du få mulighed for at afkrydse, hvilken type indsats eller tilbud du ansøger. Skemaet skal udfyldes af både dagtilbud og forældre, hvor forældre dermed også giver deres samtykke.

Det udfyldte skema sendes fra forældrenes e-Boks direkte til Fagcenter Børn og Unge. Ansøgningen behandles på interne fordelingsmøder i Fagcenter Børn og Unge.

Ansøg om indsatser i Fagcenter Børn og Unge

Tværfaglige samarbejdspartneres kompetencer og forebyggende indsatser til private børnepassere 

Tværfaglig samarbejdspartner i Børn og Unge Indsats
Familiens Hus Tilbud for børnefamilier eller gravide der oplever usikkerhed omkring familieforhold, ensomhed eller økonomi. Der er mulighed for at stille spørgsmål vedrørende barnets trivsel, opdragelse eller adfærd. Der tilbydes op til fire samtaler anonymt, og herudover en række forskellige forløb blandt andet i samarbejde med PPR, daginstitutioner, skoler. Der er også mulighed for samtaler i forbindelse med, at et barn (0-18 år) har fået konstateret fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse

Børneterapeutisk team (§: Sundhedslov og servicelov)

Indsatser rettet mod barnet; råd og vejledning, undersøgelse samt eventuelt forløb. Samt genoptræningsplaner

Psykologteam Indsatser kan være råd og vejledning i hjemmet, råd, vejledning, sparring og supervision i pasningstilbuddet, psykologisk undersøgelse med henblik på pædagogisk-psykologisk vurdering (i sager der skal visiteres til specialforanstaltninger eller henvises til psykiatrien) og adgang til gruppe for kvinder med efterfødselsreaktioner.
Socialrådgiverteam Indsatser kan være råd og vejledning i hjemmet samt råd og vejledning i pasningstilbuddet eller i samarbejde med den almene småbørnssundhedspleje.
Sundhedsplejersketeam  Indsatser kan være råd og vejledning i hjemmet samt råd og vejledning i pasningstilbuddet.
Logopæd (talepædagog) En logopæd indgår i komplekse sproglige problemstillinger i samarbejde med forældre og Børnepasser om barnets sproglige vanskeligheder. Der laves udredning og handleplan.

Som privat børnepasser kan du altid kontakte vores tilsynsførende pædagoger og få sparring, råd og vejledning i hverdagen.

Vores tilsynsførende pædagoger har telefontid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag klokken 12.30-13.30.

Vi kan hjælpe med at:

 • Vejlede omkring problematikker i hverdagen.
 • Understøtte din praksis.
 • Forebygge generelle og konkrete problematikker om trivsel eller udvikling i børnegruppen.
 • Vejledning vedrørende booking og deltagelse af tværfaglige samarbejdspartnere under dialogmøder.

Ring til os på telefon 99 82 29 96.

Har du behov for en særlig pædagogisk indsats på et barn eksempelvis dispensationsansøgning, ressourceplads eller specialgruppe, skal du søge via Visitation til dagtilbud.

Læs om Visitation til dagtilbud, og hvordan du ansøger

Kontakt

Afsnit for Tilsyn og Privat Pasning

Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby

Ring til os

99 82 29 99

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.