Skip til hoved indholdet
    Hjem Børn og unge Overgreb og seksualiseret adfærd Børnehus Nord

Børnehus Nord

Målgruppe

Målgruppen til Børnehus Nord er børn og unge i alderen 0-18 år, som har været udsat for seksuelle overgreb og/eller psykisk eller fysisk vold - eller hvor der er mistanke herom. Overgrebet kan være aktuelt eller begået tilbage i tiden. Der skal være tale om overgreb, hvor der er behov for indsats fra flere instanser (kommune, politi og/eller sundhedsvæsen), og hvor der er truffet afgørelse om børnefaglig undersøgelse efter barnets lov § 20.

Målgruppe

Målgruppen til Børnehus Nord er børn og unge i alderen 0-18 år, som har været udsat for seksuelle overgreb og/eller psykisk eller fysisk vold - eller hvor der er mistanke herom. Overgrebet kan være aktuelt eller begået tilbage i tiden. Der skal være tale om overgreb, hvor der er behov for indsats fra flere instanser (kommune, politi og/eller sundhedsvæsen), og hvor der er truffet afgørelse om børnefaglig undersøgelse efter barnets lov § 20.

Beskrivelse

Børnehus Nord bistår kommunerne i Region Nordjylland med udredning i sager om overgreb mod børn og unge. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om overgreb mod et barn eller en ung, og hvis politi eller sundhedsvæsen er involveret. Børnehus Nord tilbyder også konsultativ bistand til kommunale myndighedsrådgivere. Det kan være i sager, hvor der er en vag mistanke om overgreb, eller hvor der er tvivl om, hvorvidt sagen er i børnehusets målgruppe. Når en sag skal i Børnehus Nord, sender myndighedsrådgiveren et opstartsskema til børnehuset.

Børnehus Nord kan tilbyde:

  • Krisestøtte til barnet eller den unge og deres nærmeste omsorgspersoner (1-2 samtaler ved behov)
  • Udredning af eventuel støttebehov til den børnefaglige undersøgelse
  • Konsultativ bistand til rådgivere i konkrete sager, hvor der er viden eller mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb.

Sundhedsfaglige og eventuel retsmedicinske undersøgelser af barnet eller den unge vil foregå henholdsvis på Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen og på Retsmedicinsk Institut i Århus (CBO).

Politiets videoafhøring af børn til og med 14 år foregår i Børnehus Nords rammer.

Formålet er at sikre en koordineret tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor det enkelte barn ved så vidt muligt at samle hjælpen ét sted, så barnet eller den unge undgår at skulle gentage hændelserne til flere myndigheder.

Beskrivelse

Børnehus Nord bistår kommunerne i Region Nordjylland med udredning i sager om overgreb mod børn og unge. Børnehuset skal benyttes som led i kommunens børnefaglige undersøgelse, hvis der er viden eller mistanke om overgreb mod et barn eller en ung, og hvis politi eller sundhedsvæsen er involveret. Børnehus Nord tilbyder også konsultativ bistand til kommunale myndighedsrådgivere. Det kan være i sager, hvor der er en vag mistanke om overgreb, eller hvor der er tvivl om, hvorvidt sagen er i børnehusets målgruppe. Når en sag skal i Børnehus Nord, sender myndighedsrådgiveren et opstartsskema til børnehuset.

Børnehus Nord kan tilbyde:

  • Krisestøtte til barnet eller den unge og deres nærmeste omsorgspersoner (1-2 samtaler ved behov)
  • Udredning af eventuel støttebehov til den børnefaglige undersøgelse
  • Konsultativ bistand til rådgivere i konkrete sager, hvor der er viden eller mistanke om seksuelle eller voldelige overgreb.

Sundhedsfaglige og eventuel retsmedicinske undersøgelser af barnet eller den unge vil foregå henholdsvis på Aalborg Universitetshospital, Børneafdelingen og på Retsmedicinsk Institut i Århus (CBO).

Politiets videoafhøring af børn til og med 14 år foregår i Børnehus Nords rammer.

Formålet er at sikre en koordineret tværfaglig indsats af høj kvalitet overfor det enkelte barn ved så vidt muligt at samle hjælpen ét sted, så barnet eller den unge undgår at skulle gentage hændelserne til flere myndigheder.

Takster

14.589 kroner per børnehussag.

Takster

14.589 kroner per børnehussag.

Paragraf

Barnets lov §§ 124 - 125 og 126.

Paragraf

Barnets lov §§ 124 - 125 og 126.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Børnehus Nord

Bisgårdsvej 14 9200 Aalborg SV

Ring til os

99 82 33 99

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.