Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Negativ social kontrol

Akut bekymring for negativ social kontrol

Der findes klare arbejdsgange, hvis du er bekymret for, at en ung er udsat for æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

For myndighedsrådgiver (under 18 år)

Du skal som myndighedsrådgiver drøfte din bekymring med din nærmeste leder. Du kan ved bekymring eventuelt få generel faglig sparring (ikke på sagsniveau) hos Etnisk Ung, telefon 70 27 76 66 eller VISO, telefon 72 41 40 00.

Myndighedsrådgiver har handlepligten.

I samarbejde med leder vurderes det, hvorvidt der er behov for sparring i forhold til det videre sagsforløb ved Nana telefon 25 20 28 46 eller Fiolla telefon 25 20 28 49.

Sparringen kan gå på, hvorvidt bekymringen kræver akut handling. Nana og Fiolla kan give faglig sparring og kvalificering i forhold til vurdering samt sparring i forhold til, om der er behov for juridisk bistand.

Myndighedsrådgiver har handlepligten.

Hvis I fortsat er bekymrede, skal der afholdes børnesamtale - alene med barnet/den unge efter SEL § 50 stykke 3. Det skal vurderes, hvorvidt der skal foretages en børnefaglig undersøgelse efter SEL § 50.

I skal vurdere, om der skal handles akut. I skal vurdere, om der skal laves en sikkerhedsplan. Vurder hvilke samarbejdspartnere, der skal involveres og informeres.

Opmærksomhedspunkter:

 • Drøft ikke din bekymring med barnets/den unges familie eller venner. Familiens kendskab til myndighedernes involvering kan eskalere konflikten.
 • Send ikke brev/sms/mail til barnets/den unges hjem.
 • Vær opmærksom på eventuelle andre børn i familien.


Det kan være nødvendigt at lave en sikkerhedsplan med fokus på:

 • Hvad gør den unge, hvis tingene pludselig spidser til?
 • Hvem kan den unge kontakte, hvordan og på alle tider af døgnet?
 • Hvem reagerer og hvordan, hvis den unge for eksempel ikke vender tilbage på aftalte tidspunkter?
 • Etnisk Ung har lavet en sikkerhedsliste målrettet unge, hvilket med fordel kan bruges som opmærksomhedspunkter for kommunen.
  Sikkerhedsliste til dig, der er truet

Myndighedsrådgiver har handlepligten.

Hvis der er behov for akut handling, skal du kontakte:

Merete Lykke Aagaard, telefon 99 31 27 22.

Merete er ansvarlig for, at der foretages sikkerhedsvurdering og sikrer kontakt til politi. Hvis sikkerhedsvurderingen viser behov for sikkert ophold, kan der iværksættes akutte foreløbige foranstaltninger efter SEL § 52, stykke 2.

Desuden skal handleplan efter SEL § 140 fremgå.

Udenfor åbningstid kontaktes:

 • Politi på 114
 • Den Sociale Døgnvagt, telefon 96 30 14 48

Myndighedsrådgiver har handlepligten og sikrer opfølgning

For myndighedsrådgiver (over 18 år)

Du skal som myndighedsrådgiver drøfte din bekymring med din nærmeste leder eller faglig koordinator.
Du kan ved bekymring eventuelt få generel faglig sparring (ikke på sagsniveau) hos Etnisk Ung, telefon 70 27 76 66 eller VISO telefon 72 42 40 00.

Myndighedsrådgiver har handlepligten

I samarbejde med leder vurderes det, hvorvidt der er behov for sparring i forhold til det videre sagsforløb ved sikkerhedskonsulent Nana telefon 25 20 28 46 eller Fiolla telefon 25 20 28 49.

Sparringen kan gå på, hvorvidt bekymringen kræver akut handling. Nana, eller Fiolla kan give faglig sparring og kvalificering i forhold til vurdering samt sparring ift. om der er behov for juridisk bistand.

Myndighedsrådgiver har handlepligten

Hvis I fortsat er bekymrede, skal I vurdere, om der skal handles akut. I skal vurdere, om der skal laves en sikkerhedsplan. Vurder, hvilke samarbejdspartnere, der skal involveres og informeres.

Opmærksomhedspunkter:

 • Drøft ikke din bekymring med borgerens familie eller venner. Familiens kendskab til myndighedernes involvering kan eskalere konflikten.
 • Send ikke breve/sms/mail til borgeren, da vedkommende kan være overvåget af familien.
 • Send gerne almindelige breve til borgeren, hvor I indkalder til almindelige samtaler. Dette kan være en måde at komme i kontakt med borgeren og tale med denne alene.
 • Undgå så vidt muligt at afholde samtalen i borgerens hjem
 • Vær opmærksom på eventuelle børn i familien.

Det kan være nødvendigt at lave en sikkerhedsplan med fokus på:

 • Hvad gør den unge, hvis tingene pludselig spidser til?
 • Hvem kan den unge kontakte, hvordan og på alle tider af døgnet?
 • Hvem reagerer og hvordan, hvis den unge fx ikke vender tilbage på aftalte tidspunkter?
 • Etnisk Ung har lavet en sikkerhedsliste målrettet unge, hvilket med fordel kan bruges som opmærksomhedspunkter for kommunen
  Sikkerhedsliste til dig, der er truet

Myndighedsrådgiver har handlepligten

Hvis der er behov for akut handling, skal du kontakte:
Merete Lykke Aagaard telefon 99 31 27 22

Merete er ansvarlig for, at der foretages sikkerhedsvurdering og sikrer kontakt til politi. Hvis sikkerhedsvurderingen viser behov for ophold på en særlig sikker institution kontaktes:

 • Krisecenter på telefon 70 20 30 82

 • RED Safehouse på telefon 45 11 78 00

Myndighedsrådgiver har handlepligten og sikrer opfølgning.

For fagpersoner

Du skal som fagperson er bekymret for, at en borger er udsat for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol, skal du drøfte din bekymring med din nærmeste leder.

I kan eventuelt. få faglig sparring (ikke på sagsniveau) hos Etnisk Ung, telefon 70 27 76 66 eller VISO, telefon 72 41 40 00.

Fagperson har handlepligten.

I samarbejde med leder vurderes det, hvorvidt der er behov for sparring i forhold til det videre sagsforløb.

Sparringen kan gå på, hvorvidt bekymringen kræver akut handling. Nana eller Anne kan give fagspecifik sparring og kvalificering i forhold til vurdering samt sparring i forhold til, om der er behov for juridisk bistand.

I kan kontakte:

Nana telefon 25 20 28 46

Anne telefon 25 20 28 49

Fagperson har handlepligten.

Hvis I fortsat er bekymrede, skal I vurdere, om der skal handles akut. I skal vurdere, om der skal laves en sikkerhedsplan.

Vurder hvilke samarbejdspartnere, der skal involveres og informeres.

Under 18 år: Er I bekymrede for den unges udvikling og trivsel, skal I vurdere, om der skal laven en underretning jævnfør SEL § 153 (skærpet underretningspligt)

Opmærksomhedspunkter:

 • Drøft ikke din bekymring med borgerens familie eller venner. Familiens kendskab til myndighedernes involvering kan eskalere konflikten
 • Send ikke brev/sms/mail til borgeren, da vedkommende kan være overvåget af familien
 • Vær opmærksom på eventuelle børn i familien Det kan være nødvendigt at lave en sikkerhedsplan med fokus på
 • Hvad gør den unge, hvis tingene pludselig spidser til?
 • Hvem kan den unge kontakte, hvordan og på alle tider af døgnet?
 • Hvem reagerer og hvordan, hvis den unge for eksempel ikke vender tilbage på aftalte tidspunkter?

Etnisk Ung har lavet en sikkerhedsliste målrettet unge, hvilket med fordel kan bruges som opmærksomhedspunkter også for kommunen.

Fagperson har handlepligten.

Hvis der er behov for akut handling, skal du kontakte:

Merete Lykke Aagaard, telefon 99 31 27 22.

Merete er ansvarlig for, at der foretages sikkerhedsvurdering og sikrer kontakt til politi.

Udenfor åbningstid kontaktes:

 • Politi på 114
 • Under 18 år: Den Sociale Døgnvagt på telefon 96 30 14 48

Hvis der er lavet underretning (under 18 år) i forhold til sagen har myndighedsrådgiver handlepligten og sikrer derfor opfølgning.

Fagperson har handlepligten indtil sagen er overgivet til politi eller anden myndighed.

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.