Skip til hoved indholdet
  Hjem Børn og unge Beredskabsplaner Actioncards ved bekymring for negativ social kontrol

Actioncards ved bekymring for negativ social kontrol

Der findes klare arbejdsgange, hvis du er bekymret for, at en person er udsat for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol.

Under 18 år - fagperson

Er du fagperson og bekymret for om et barn eller ung er udsat for æresrelaterede konflikter eller negativ social kontrol, skal du drøfte din bekymring med din nærmeste leder.

Er I fortsat bekymrede, skal I kontakte:

 • SSP-konsulent Job og Velfærd på telefon 2520 0318

 • SSP-konsulent Børn og Unge på telefon 9352 0065

Sikkerhedskonsulenterne i Region Nord på telefon 2520 2846 eller 2520 2849.


SSP-konsulenterne og sikkerhedskonsulenterne kan give faglig sparring på dine bekymringer og være med til at vurdere, om der er behov for akut handling. Fagpersonen har handlepligt.

Hvis der efter dialog med SSP-konsulent eller sikkerhedskonsulent fortsat er bekymring for barnet eller den unge, skal Familiegruppen underrettes i henhold til barnets lov § 133. Barnets lov § 133 handler om offentlig ansattes skærpet underretningspligt. Underretning må ikke gennemgås med forældrene til barnet/den unge. Det fremgår af barnets lov § 137 stykke 2, at det er muligt at tale med barnet eller den unge uden forældrenes samtykke.

Kommunen skal indenfor 24 timer vurdere, om barnet eller den unges sundhed og udvikling er i fare og om behov for at iværksætte indsatser her og nu. Og senest indenfor 6 hverdage bekræfter og orienterer om, hvad underretningen har givet anledning til, medmindre særlige forhold gør sig gældende.

 • Tal ikke med barnets/den unges familie eller venner omkring din bekymring (familiens kendskab til myndighedernes involvering kan eskalere konflikten).

 • Send ikke brev/sms/mail til barnet/den unge, da han/hun kan være overvåget af familien

 • Vær opmærksom på eventuelle andre børn/unge i familien.

 • Vurder om der er behov for at lave en sikkerhedsplan, så barnet/den unge ved, hvad han/hun kan gøre, og hvem de kan henvende sig til, hvis tingene spidser til.

 • Vurder hvilke samarbejdspartnere, der skal involveres og/eller informeres.

Fagpersonen har handlepligt.

Hvis der er behov for akut handling, herunder hvis et barn eller ung er umiddelbart truet af genopdragelsesrejse eller æresrelateret vold/overgreb, skal du som fagperson kontakte Nordjyllands Politi:

Ved situation, hvor der ikke akut er behov for politiets udrykning

Politi kontaktes på 114

Ved livstruende situation, hvor der er akut behov for politiets udrykning

Politi kontaktes på 112

Nordjyllands Politi er ansvarlig for, at der foretages en risikovurdering i forhold til barnet eller den unges situation. Fagpersonen har handlepligten, indtil sagen er overgivet til politiet.

Under 18 år - myndighed

Som myndighedsrådgiver skal du screene underretning eller henvendelse efter barnets lov § 18. Er du, som myndighedsrådgiver, bekymret for, at et barn/en ung er udsat for negativ social kontrol og/eller æresrelaterede konflikter, skal du drøfte din bekymring med din nærmeste leder.

Er I fortsat bekymrede, skal I kontakte:

 • SSP-konsulent Job og Velfærd på telefon 25 20 03 18
 • • Sikkerhedskonsulenterne i Region Nordjylland på telefon 25 20 28 46 eller 25 20 28 49

SSP-konsulenten og sikkerhedskonsulenterne har særlig viden om området og kan give faglig sparring på bekymringer og være med til foretage en risikovurdering i henhold til barnets lov § 18 stykke 3, herunder om der er behov for akut handling.


Hvis der er en bekymring, skal barnet eller den unge inddrages, og der skal tales med barnet eller den unge. Forældremyndighedsindehaverne skal ikke orienteres om børnesamtalen af hensyn til barnets eller den unges sikkerhed. Se mere om inddragelse og børnesamtale i barnets lov § 5 stykke. 3.

Du skal herefter, sammen med din leder, vurdere, om barnet/den unge er umiddelbart truet, og om der i så fald skal handles akut, eller/og om der er behov for at udarbejde en børnefaglig undersøgelse efter barnets lov § 20.

 • Tal ikke med barnets/den unges familie eller venner omkring din bekymring (familiens kendskab til myndighedernes involvering kan eskalere konflikten).

 • Send ikke brev/sms/mail til barnet/den unge, da han/hun kan være overvåget af familien.

 • Vær opmærksom på eventuelle andre børn/unge i familien.

 • Vurder om der er behov for at lave en sikkerhedsplan, så barnet/den unge ved, hvad han/hun kan gøre, og hvem de kan henvende sig til, hvis tingene spidser til.

 • Vurder hvilke samarbejdspartnere der skal involveres og/eller informeres.

Hvis der er behov for akut handling (anbringelse), skal Juridisk Kontor kontaktes på telefon 99 31 27 22.

Juridisk Kontor er i disse tilfælde ansvarlig for, at der foretages risikovurdering og sikrer kontakt til politiet.

Viser risikovurderingen behov for støttende indsats eller et sikkert ophold, kan der iværksættes en akut og foreløbig indsats efter barnets lov §§ 32 stykke 4 og 46 stykke 3 sideløbende med gennemførelse af en børnefaglig undersøgelse. Barnets plan efter barnets lov § 91 eller ungeplan efter barnets lov § 108 skal udarbejdes senest 3 måneder efter en støttende indsats eller når en frivillig anbringelse er iværksat. Ved anbringelser uden samtykke skal planen foreligge inden der træffes afgørelse.

Uden for kommunens åbningstid kontaktes Nordjyllands Politi.

Ved situation, hvor der ikke akut er behov for politiets udrykning

Politi kontaktes på 114

Ved livstruende situation, hvor der er akut behov for politiets udrykning

Politi kontaktes på 112


 

Over 18 år - fagperson

Er du, som fagperson, bekymret for, om en borger er udsat for æresrelateret konflikt eller negativ social kontrol, skal du drøfte din bekymring med din nærmeste leder.

r I fortsat bekymret, skal I kontakte:

 • SSP-konsulent Job og Velfærd på telefon 25 20 03 18

 • Sikkerhedskonsulenterne i Region Nordjylland på telefon 25 20 28 46 eller 25 20 28 49

SSP-konsulenten og sikkerhedskonsulenterne har særlig viden om området og kan give faglig sparring på dine bekymringer og være med til at vurdere, om der er behov for akut handling. Fagpersonen har handlepligt.

Hvis der fortsat er en bekymring, skal det vurderes, om borgeren er umiddelbart truet og om der i så fald skal handles akut. Er der ikke tale om en akut situation, skal du som fagperson vurdere og eventuel i samråd med en sikkerhedskonsulent, om der skal laves en risikovurdering og sikkerhedsplan for borgeren, og om der er samarbejdspartnere, der skal involveres og/eller informeres om situationen.

 • Tal ikke med borgerens familie eller venner omkring din bekymring (familiens kendskab til myndighedernes involvering kan eskalere konflikten)

 • Send ikke brev/sms/mail til borgeren, da han/hun kan være overvåget af familien

 • Vær opmærksom på eventuelle børn/unge i familien

 • Vurder om der er behov for at lave en sikkerhedsplan, så borgeren ved, hvad han/hun kan gøre, og hvem de kan henvende sig til, hvis tingene spidser til

 • Vurder hvilke samarbejdspartnere der skal involveres og/eller informeres.

Fagpersonen har handlepligten.

Hvis der er behov for akut handling, herunder hvis borgeren er umiddelbart truet af et ufrivilligt udlandsophold eller æresrelateret vold/overgreb, skal du kontakte Nordjyllands Politi.

Ved situation, hvor der ikke akut er behov for politiets udrykning

Politi kontaktes på 114

Ved livstruende situation, hvor der er akut behov for politiets udrykning

Politi kontaktes på 112


Nordjyllands Politi er ansvarlig for, at der foretages en risikovurdering i forhold til borgers situation.

Fagpersonen har handlepligten, indtil sagen er overgivet til politiet

Over 18 år - myndighed

Er du, som myndighedsrådgiver, bekymret for, at en borger er udsat for negativ social kontrol og/eller æresrelaterede konflikter, skal du drøfte din bekymring med din nærmeste leder.

Er I fortsat bekymret, skal I kontakte:

 • SSP-konsulent Job og Velfærd på telefon 25 20 03 18
 • Sikkerhedskonsulenterne i Region Nordjylland på telefon 25 20 28 46 eller 25 20 28 49

SSP-konsulenten og sikkerhedskonsulenterne har særlig viden om området og kan give faglig sparring på dine bekymringer og være med til at vurdere, om der er behov for akut handling.

Hvis der fortsat er en bekymring, skal det vurderes, om borgeren er umiddelbart truet og om der i så fald skal handles akut.

Er der ikke tale om en akut situation, skal det vurderes, om der skal laves en sikkerhedsplan for borgeren, og om der er samarbejdspartnere, der skal involveres og/eller informeres om situationen.

 • Tal ikke med borgerens familie eller venner omkring din bekymring (familiens kendskab til

 • myndighedernes involvering kan eskalere konflikten).

 • Send ikke brev/sms/mail til borgeren, da han/hun kan være overvåget af familien.

 • Vær opmærksom på eventuelle børn/unge i familien.

 • Vurder om der er behov for at lave en sikkerhedsplan og handleplan, så borgeren ved, hvad han/hun kan gøre, og hvem de kan henvende sig til, hvis tingene spidser til.

Vurder hvilke samarbejdspartnere der skal involveres og/eller informeres.

Hvis der er behov for akut handling, herunder hvis en borger er umiddelbart truet af et ufrivilligt udlandsophold eller æresrelateret vold/overgreb, skal du kontakte politiet.

Ved situation, hvor der ikke akut er behov for politiets udrykning

Politi kontaktes på 114

ed livstruende situation, hvor der er akut behov for politiets udrykning

Politi kontaktes på 112

Nordjyllands Politi er ansvarlig for, at der foretages en risikovurdering ift. borgerens situation.

Myndighedsrådgiver har handlepligten og sikrer opfølgning.

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.