Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap VoksenBøgen Værksteder

Pædagogiske værksteder

Udvikl erhvervsrettede færdigheder på VoksenBøgens værksteder. Inspirerende linjefag og unikke fagområder åbner døren til personlig succes.

Vi lægger vægt på at skabe læring gennem praksis, og vi tilbyder teoretisk undervisning i det omfang, borgeren ønsker. 

Vi tilrettelægger ikke aktiviteter og undervisning så der kan opnås et eksamensniveau. Derfor er der ikke tale om, at borgerne kan gå til afgangsgivende eksamen efter folkeskoleniveau.

Et væld af værksteder 
Uanset hvilket tilbud borgeren er i, har vi mange forskellige arbejdspladser og værksteder. De er alle bygget op efter samme model som små virksomheder. Værkstederne sælger varer og leverer serviceydelser til rigtig mange kunder.

Ens for alle værksteder er, at vi har fokus på struktur, planlægning og opfølgning på borgernes mål og delmål i samarbejde med sagsbehandler og den enkelte borger.

Hvis du vil vide mere

Onsdag er der Aktiv Dag i Dagbeskæftigelsen. Her er der ture ud af huset med fokus på sociale aktiviteter og kulturelle oplevelser.
VoksenBøgens Dagbeskæftigelse har én ugentligt aktivitetsdag. Aktiv Dag indeholder mange forskellige muligheder for aktiviteter, hvor vi har fokus på samarbejde, fysisk aktivitet og sociale oplevelser.

Varierede aktiviteter og oplevelser

Aktiviteterne kan være kulturelle eller historiske oplevelser, virksomhedsbesøg, ture til skov og strand med mad tilberedt over bål. Svømning, skøjtning, mountainbike eller ridning er også en del af vores aktive dage.

På madværkstedet er der mulighed for at afprøve forskellige køkkenfærdigheder og udvikle holdninger til mad, madoplevelser og madglæde.
Borgerne lærer at forberede og tilberede retter ved at indgå i den daglige kantinedrift.

Dagligdagen består af:

 • Planlægning af ugens madplan
 • Indkøb
 • Madlavning
 • Fællesspisning
 • Læring om hygiejne
 • Kost og ernæring.

En stor del af aktiviteterne i madværkstedet er baseret på praktisk sidemandsoplæring. Oplæringen tager udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger og kompetencer.

Sundhed og udvikling i fokus

I Dagbeskæftigelsen prioriterer vi at drive vores eget køkken og kantine med fremstilling af friske og sunde måltider. Vi inddrager borgerne i alle arbejdsgange og processer af denne drift.

På madværkstedet tager vi også på virksomhedsbesøg, hvor vi alle får indsigt i og viden om struktur og arbejdsforhold på en arbejdsplads.

Metal- og mekaniklinjen er for dem, der har interesse eller kompetencer inden for disse fag.
På metal og mekanik lærer borgerne at arbejde med metal i alle afskygninger. Det kan for eksempel være svejsning og reparation af motorer eller vedligeholdelse af metalkonstruktioner og maskiner.

Vi deler også viden om forarbejdning af metal og værktøjslære. Borgerne har mulighed for at lære at skære, svejse og montere dele til færdige løsninger. 

Hos os er der fart på faget

Vi fokuserer på at målrette den enkeltes interesser, kompetencer og ressourcer mod erhvervslivet inden for metal og mekanik. 

Som en del af mekanikværkstedet er der mulighed for at lære en masse om motorlære, biler og scootere og lære at finde fejl og vedligeholde de mange dele. 

Værkstedet styrker:

 • Motorik
 • Koncentration
 • Materialeforståelse
 • Arbejdsmiljø


- og vigtigst af alt har vi fokus på det sociale aspekt på en arbejdsplads.

På VoksenBøgen tilbyder vi musik som et valgfag, der giver mulighed for at udforske og fordybe sig i musikkens verden.

Det daglige arbejde i musikværkstedet består af praktiske opgaver og træning i forskellige dele inden for musikken som sang, instrumentspil, tekst og komposition.

Der undervises i:

 • Sang og instrumentspil
 • Komposition og tekstarbejde
 • Teori og hørelære
 • Lydteknik
 • Udtryk dig i musikkens verden

Det musiske udtryk skabes i et socialt rum, hvor borgeren arbejder med at beskrive og håndtere følelser, afprøve sig selv - særligt gennem egne sangtekster og musik, hvor der gives et personligt udtryk.

Vi indspiller sange, optager musikvideoer og skaber rum for at optræde med musikken.

Gennem musikken styrkes:

 • Sproglige kompetencer
 • Sociale kompetencer
 • Kreative kompetencer


Vi tilbyder også undervisning i guitar, bas, klaver og sang og oplæring i at bruge den software, der laves musikproduktioner i.

Samarbejdet fungerer som inspiration for og som springbræt til det ordinære arbejdsmarked. Dette målrettes borgerens plan, drømme og håb.
VoksenBøgen og aktører i lokalsamfundet samarbejder om, at borgernes ressourcer styrkes. Borgerne styrker desuden deres kendskab til det samfund og det arbejdsliv, de skal ud i efter Dagbeskæftigelsen.

Inklusion fremmer trivsel

Vi ønsker at fremme inklusion gennem samarbejde og partnerskaber med lokalsamfundet til gavn for borgernes læring og trivsel.

Samarbejdet medvirker til at:

 • Udvikle sociale relationer og netværk
 • Føle sig set som en bidragende ressource
 • Føle sig betydningsfuld
 • Få adgang til at være en endnu større del af samfundet


Siden 2018 har VoksenBøgen etableret forskellige samarbejdsaftaler med lokale aktører. Vi er blandt andet ansat i den lokale REMA 1000, hvor vi to gange ugentligt kører varer ud til kunder.

Skovholdets primære arbejdsområde er skoven i Hammer Bakker. Hovedbeskæftigelsen er skovpleje, vedligeholdelse af grønne områder, oparbejdning af tømmer og vildtpleje.
Vores skovhold er et tilbud til de borgere, der profiterer af en beskæftigelse, hvor dagligdagen ligner en almindelig arbejdsplads. Borgerne er i stand til at udvise en vis form for selvstændighed og forståelse for arbejdsopgaver, blandt andet håndtering af maskiner.

Maskinarbejde i grønne omgivelser

Vores hovedbeskæftigelse er skovpleje, vedligeholdelse af grønne områder, oparbejdning af tømmer på vores eget savværk og vildtpleje i vinterhalvåret. Derudover er der mulighed for at betjene store maskiner og køretøjer, for eksempel traktorer og ATV'er.

På skovholdet har vi fokus på:

 • Sociale kompetencer
 • Kommunikation
 • Medbestemmelse
 • Aktivitet og opgaver
 • Produktion
 • Selvstændighed


Lejlighedsvis tager vi eksterne opgaver med relation til skovarbejde.

Træværkstedet er for dem, der har interesse eller kompetencer inden for træ og byggeri.

Aktiviteterne tager udgangspunkt i træværkstedet, hvor vi arbejder med værktøjet, værktøjets anvendelsesmuligheder og større værkstedsmaskiner. 

Godt håndværk og godt fællesskab

Vi har fokus på at arbejde med opgaver, hvor vi styrker evnen til at samarbejde. 

Der kan forekomme produktionsopgaver, hvor borgerne lærer teknikker til forarbejdning af forskellige materialer og får en fornemmelse af, hvad man kan benytte dem til.

Værkstedet har også en servicefunktion, hvor borgerne er med til at vedligeholde og passe både bygninger og områder inden for VoksenBøgens rammer.

Vi er også ansvarlig for udlejning og opsætning af VoksenBøgens teltudlejning, hvor der i sommerhalvåret kan forekomme specialopgaver af denne slags.

På VoksenBøgen er der mulighed for, at få dansk, engelsk, matematik, IT, samfund, kultur og kommunikation på skoleskemaet.
Hos os tager undervisning og skole udgangspunkt i praktiske opgaver. Vi lægger vægt på en kreativ læring i bred forstand med fokus på den enkeltes forudsætninger og interesser.

Kom godt i gang

Vores undervisning og skole tager udgangspunkt i praktiske udfordringer som at benytte MitID, E-boks, læse teoriundervisning, skrive og læse mails eller breve.

Borgeren laver i samarbejde med os en undervisningsplan ud fra egne ønsker og forudsætninger.

Hos os er aktiviteter og undervisning er ikke tilrettelagt sådan, at der kan opnås et eksamensniveau. Derfor kan borgerne ikke gå til afgangsgivende eksamen efter folkeskoleniveau.

Under et forløb på VoksenBøgen har borgeren også mulighed for at komme i praktik i en virksomhed.
I samarbejde med borgeren finder vi en praktikplads, der matcher den enkeltes ønsker, behov og forudsætninger. 

Fokus på individuelle ressourcer 

Vi tror på, at en praktik kan danne grundlag for afklaring af fremadrettet beskæftigelse og uddannelse.

Gennem praktikken opnår borgeren:

 • Arbejdserfaring til at opnå relevante kvalifikationer
 • Udvikling af personlige kompetencer
 • Erfaring med at arbejde og samarbejde
 • Indsigt i struktur og arbejdsforholdene på en arbejdsplads


Vi støtter og vejleder undervejs og laver opfølgninger før, under og efter praktikforløbet.

VoksenBøgen samarbejder med et netværk i det lokale erhvervsliv inden for en bred vifte af erhvervsgrupper. 

Kontakt

VoksenBøgen

Bodil Hjorths Vej 7 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 60 50

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.