Skip til hoved indholdet
    Hjem Beskæftigelse og handicap VoksenBøgen Bostøtte

Bostøtte i VoksenBøgen

I vores bostøttetilbud er empowerment og en recoveryorienteret tilgang det vigtigste fokus.

Målgruppe

Borgerne, vi yder bostøtte til er typisk lettere kognitivt udfordret, tidligt følelsesmæssigt skadet, psykisk belastet og misbrugende.

Der kan være tale om borgere med varierende behov for støtte til at kunne blive boende i egen bolig.  

Det kan også være borgere, der fraflytter et botilbud, afventer at flytte i botilbud, løslades fra fængselsophold, udskrives fra indlæggelse i psykiatrien eller lignende. 

Vores særlige viden om borgere med dobbeltdiagnoser og kombinationsproblematikker giver os et solidt afsæt i forhold til at opnå god kontakt og etablere en bostøtteindsats med fokus på borgerens mestring af eget liv.

 

 

Hvis du vil vide mere

Vi tilbyder bostøtte i hele Region Nordjylland i døgnets 24 timer alle årets dage.

Bostøtten foregår typisk i borgerens eget hjem, men vi yder også gerne støtte i det offentlige rum, når det giver mening og er en del af den bestilte opgave. 

Det er fast procedure, at vi matcher bostøtte opgaverne med VoksenBøgens samlede medarbejdergruppe.

På den måde får vi de mest hensigtsmæssige personalekompetencer i spil i forhold til bevillingens indsatsmål og eventuelle kompleksititeter.

Vi tilstræber desuden at tilbyde borgeren kontakt med så få medarbejdere som muligt med det formål at bidrage til relationsdannelse, tryghed i samarbejdet og successikring.

Prisen forhandles altid individuelt.

Der kan påregnes yderligere omkostninger i forbindelse med kørsel, massiv døgndækning eller særlige aktiviteter. Dette forhandles altid individuelt.

Kontakt

VoksenBøgen

Bodil Hjorths Vej 7 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 60 50

Skriv til os

Åbningstider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.