Skip til hoved indholdet
    Hjem Beskæftigelse og handicap Taleinstitut Voksne Erhvervet hjerneskade

Voksne med erhvervet hjerneskade

Vi tilbyder helhedsorienterede rehabiliteringsforløb for voksne med erhvervet hjerneskade med fokus på funktionsevne og livskvalitet.

Hjerneskade kan opstå efter en blodprop eller blødning i hjernen, traume til hovedet (for eksempel ved trafikulykker), iltmangel (for eksempel ved hjertestop eller drukneulykker) og sygdom (for eksempel hjernetumor eller meningitis). En erhvervet hjerneskade kan have forskellige sværhedsgrader og komme til udtryk på forskellige måder afhængigt af skadens placering og omfang.  

Målgruppe

Målgruppen for Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsatser til voksne med erhvervet hjerneskade er voksne, der oplever følger som eksempelvis: 

  • Kognitive følger, herunder hukommelse, opmærksomhed og eksekutive funktioner
  • Sproglige funktionsnedsættelser
  • Påvirkede følelsesfunktioner
  • Ovenstående eventuelt i kombination med fysiske funktionsnedsættelser og/eller andre problemstillinger 

Det er det samlede billede af den pågældende persons funktionsevne og ikke selve hjerneskade, der afgør kompleksiteten. Således kan voksne med én eller flere andre funktionsnedsættelse, flere diagnoser (komorbiditet), svære problemstillinger relateret til sociale forhold med mere også indgå i målgruppen, hvis det primære rehabiliteringsbehov kan relateres til følgerne af den erhvervede hjerneskade, og hvis den pågældendes behov kan imødekommes ved ambulante rehabiliteringsindsatser. 

Den pågældende kan være udskrevet med eller uden en genoptræningsplan fra sygehuset, og det er ikke afgørende, hvor gammel hjerneskaden er, da rehabiliteringsbehov indimellem først bliver tydelige senere i forløbet. 

Typisk vil der for den pågældende være behov for indsatser på tværs af sundheds-, social-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet. Indsatserne på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland tilrettelægges som helhedsorienterede forløb med inddragelse af relevante aktører.  

Formål

Formålet med vores indsatser er at forbedre den enkeltes muligheder for deltagelse i hverdagslivets aktiviteter – på arbejdsmarkedet, i familien, fritiden og samfundsaktiviteter bredt. I samarbejde med borgeren og eventuelt pårørende tilrettelægges rehabiliteringsforløb, hvor de påvirkede funktionsområder optrænes, og der indarbejdes kompenserende strategier. Samtidig støttes den pågældende i den psykiske proces, der er forbundet med at ny-orientere sig i et liv efter en erhvervet hjerneskade. Indsatserne kan foregå på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland eller i den pågældendes eget hjem. 

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjyllands indsatser er tilrettelagt i overensstemmelse med de nationale retningslinjer på området. 

Læs mere om nationale retningslinjer for voksne med erhvervet hjerneskade på socialstyrelsen.dk

 

Anne Hofman

+4524895819

ahof-jv@aalborg.dk

Kontakt

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2B 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 54 40

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Hvis du søger viden eller har 
spørgsmål til konkrete emner,
finder du kontaktinformationer 
på de enkelte sider.