Skip til hoved indholdet
    Hjem Beskæftigelse og handicap Taleinstitut Organisation Vidensudvikling og samarbejde

Vidensudvikling og samarbejde

På Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland er det en del af vores DNA at arbejde med udvikling af viden og kompetencer.

Vores kompetenceudvikling sikrer, at vi arbejder ud fra den nyeste viden om målgrupper, metoder og tilgange. Samtidig bidrager vi til udvikling af ny viden inden for vores fagområder ud fra vores egen praksis.  

Fagmiljø og kompetenceudvikling 

Vi arbejder på tværs af vores specialer ud fra Hvidbogen om Rehabiliterings (2022) definition af rehabiliteringsbegrebet:

"Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation".

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland har en bred specialiseringsprofil med en medarbejdergruppe, der er tværfagligt sammensat for at matche målgruppernes sammensatte og komplekse behov. Vi har fokus på løbende efter- og videreuddannelse for at sikre et højt fagligt niveau og en indsats til det enkelte menneske, der er baseret på aktuelt bedste viden.  

Vores medarbejdere modtager løbende intern og ekstern supervision. I vores hjerneskadeteam har vi eksempelvis en fast aftale med Aalborg Universitetshospital om løbende lægefaglig supervision forestået af neurokirurg og cheflæge Carsten Bjarkam. 

Uddannelse af specialister er en del af vores opgave på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Vi indgår systematisk i videreuddannelsen af specialister i neuropsykologi i Nordjylland i et samarbejde med de neurologiske afdelinger på hospitalerne.

Vi samarbejder også med psykologiuddannelsen på Aalborg Universitet om specialeprogrammet Rehabiliteringspsykologi samt neuropsykologi. Her tager vi fast imod praktikanter, ligesom vi er praktiksted for audiologopædistuderende fra Syddansk Universitet. Vi er løbende i dialog med forskellige studieretninger og studerende om mulige samarbejder, eksempelvis i forhold til specialeskrivning.  

Hjerneskadecenter Nordjylland deltog i 2021 i Socialstyrelsens evaluering af deres model til indplacering af tilbud på hhv. let, moderat og højt specialiseret niveau. Hjerneskadecenter Nordjylland blev med udgangspunkt i Socialstyrelsens otte parametre vurderet til en indplacering på højt specialiseret niveau.  Du kan læse mere om evalueringen her.   

Vidensudvikling og forskningsprojekter 

Som højt specialiseret tilbud har vi fokus på at bidrage til udvikling af ny viden inden for vores fagområder ud fra vores egen praksis.  

Det gør vi blandt andet gennem samarbejdet med Aalborg Universitet, hvor vi har et uddannelses- og forskningssamarbejde med Klinik for Handicap og Rehabiliteringspsykologi (KHARE), Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet. Herunder har vi et studentersamarbejde, hvor de studerendes undervisningslokaler og klinik er fysisk og fagligt integreret på Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland. Lektor og forskningsgruppeleder Chalotte Glintborg samt lektor Tia Hansen har desuden deres kontor i klinikken.  

Senest har vi udgivet artiklen Evaluering af tværfaglig intervention til personer med længerevarende følger efter hjernerystelse – Aalborg Kommunes “Tidlig Indsats”, som er publiceret i tidsskriftet Psyke & Logos. Artiklen er udarbejdet af psykologer fra vores Hjernerystelsesenhed i samarbejde med lektor Chalotte Glintborg.  

Artiklen bygger på data fra de første 7 hold af deltagere på vores 8-ugers forløb Tidlig Indsats til hjernerystelsesramte. Evalueringen viser, at deltagerne efter forløbet oplevede en nedgang i oplevede hjernerystelsessymptomer og træthed. Evalueringen viser også, at nogle har behov for yderligere støtte.

Evalueringen bidrager til vidensfeltet på hjernerystelsesområdet ved at vise, at en tidlig, tværfaglig og relativt omkostningslet indsats kan medvirke til, at færre udvikler langvarige følger efter hjernerystelse. Du kan læse mere om artiklen hos Dansk Center for Hjernerystelse.

Kontakt

Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland

Borgmester Jørgensens Vej 2B 9000 Aalborg

Ring til os

99 82 54 40

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.