Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Botilbud Vester Hassing

Botilbuddet Vester Hassing

Målgruppe

 • 18 - 85 år
 • Hørenedsættelse
 • Multipel funktionsnedsættelse
 • Demens
 • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
 • Synsnedsættelse
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Hjerneskade, erhvervet
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Udviklingshæmning
 • Autismespektrum
 • Kommunikationsnedsættelse
 • Udadreagerende adfærd
 • Angst
 • Indadreagerende adfærd

Målgruppe

 • 18 - 85 år
 • Hørenedsættelse
 • Multipel funktionsnedsættelse
 • Demens
 • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
 • Synsnedsættelse
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Udviklingsforstyrrelse af sansemotoriske færdigheder
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Hjerneskade, erhvervet
 • Udviklingsforstyrrelse af skolefærdigheder
 • Udviklingshæmning
 • Autismespektrum
 • Kommunikationsnedsættelse
 • Udadreagerende adfærd
 • Angst
 • Indadreagerende adfærd

Beskrivelse

Borgerne i tilbuddet er alle voksne der har en medfødt hjerneskade der har medført såvel fysisk som psykisk funktionsnedsættelse. Videre har en gruppe af borgerne en autisme spektrum forstyrrelser.

En medfødt hjerneskade defineres som en medfødt permanent skade på hjernen. Årsagen til en medfødt hjerneskade kan skyldes misdannelser i hjernen i fostertilstanden, sygdomme eller iltmangel under fødslen.

Der er tale om en borgergruppe med forskellige behov, idet den enkeltes funktionsnedsættelser og ressourcer kan variere meget, alt efter skadens omfang og øvrige individuelle faktorer.

Det kan for eksempel være bevægelsesmæssige fysiske motoriske problemer, så som spasticitet, bevægelsesforstyrrelser, muskelslaphed, ataksi og rigiditet. Der kan også være tale kognitive funktionsnedsættelser, herunder tale-sprog vanskeligheder samt sensoriske og indlæringsmæssige vanskeligheder.

I tilslutning hertil kan der forekomme udviklingsforstyrrelser, da en medfødt hjerneskade kan begrænse den enkeltes muligheder for normal udvikling.

Der kan ligeledes ses vanskeligheder med at vurdere egen formåen, muligheder og ressourcer samt uhensigtsmæssig adfærd i sociale sammenhænge.

Beskrivelse

Borgerne i tilbuddet er alle voksne der har en medfødt hjerneskade der har medført såvel fysisk som psykisk funktionsnedsættelse. Videre har en gruppe af borgerne en autisme spektrum forstyrrelser.

En medfødt hjerneskade defineres som en medfødt permanent skade på hjernen. Årsagen til en medfødt hjerneskade kan skyldes misdannelser i hjernen i fostertilstanden, sygdomme eller iltmangel under fødslen.

Der er tale om en borgergruppe med forskellige behov, idet den enkeltes funktionsnedsættelser og ressourcer kan variere meget, alt efter skadens omfang og øvrige individuelle faktorer.

Det kan for eksempel være bevægelsesmæssige fysiske motoriske problemer, så som spasticitet, bevægelsesforstyrrelser, muskelslaphed, ataksi og rigiditet. Der kan også være tale kognitive funktionsnedsættelser, herunder tale-sprog vanskeligheder samt sensoriske og indlæringsmæssige vanskeligheder.

I tilslutning hertil kan der forekomme udviklingsforstyrrelser, da en medfødt hjerneskade kan begrænse den enkeltes muligheder for normal udvikling.

Der kan ligeledes ses vanskeligheder med at vurdere egen formåen, muligheder og ressourcer samt uhensigtsmæssig adfærd i sociale sammenhænge.

Antal pladser

30

Antal pladser

30

Takster

Fra 1.874 kroner til 3.386 kroner

Takster

Fra 1.874 kroner til 3.386 kroner

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stykke 2.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105, stykke 2.

Hvis du vil vide mere

 • Relationspædagogisk tilgang
 • Sanseorienteret tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Narrativ tilgang
 • Kommunikationspædagogisk tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang
 • Livskraft

Den støtte, som gives i Vester Hassing udmåles individuelt og aftales i samarbejde mellem borger, bevilgende myndighed og botilbuddet. Vi arbejder sammen med borgeren om at udvikle dennes selvstændighed og selvbestemmelse i eget liv.

Vores kerneopgave er, at vi sætter mennesket først – gennem handlekraft, partnerskaber, forenkling og dialog.

Vi arbejder med Livskraft, hvor vi tager udgangspunkt i det enkelte menneske og dets drømme og håb. Vi skaber lærerige rammer tilpasset det enkelte menneske. For os er det vigtigt, at alle mennesker indgår i betydningsfulde relationer, samt at alle oplever at være betydningsfuld i eget og andres liv.

Vi tilbyder deltagelse i forskellige aktiviteter – både i og udenfor botilbuddet.

Vi tilbyder deltagelse i en årlig ferietur op til 7 døgn – tilpasset til den enkeltes ønsker og behov.

Vi har vågen nattevagt.

Botilbuddet er i et plan og opdelt i 5 grupper med 6 lejligheder i hver. Til hver gruppe er der fælles køkken og opholdsstue.

Hver lejlighed er på 43 m2 med eget badeværelse og tekøkken. Til hver lejlighed er der en lille terrasse og desuden en fælles terrasse til hver gruppe. Botilbuddet har et wellnessrum samt et aktivitetsrum.

Kontakt

Botilbuddet Vester Hassing

Nåleøjet 70 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 71 52

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.