Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Botilbud Skydebanevej

Botilbuddet Skydebanevej

Målgruppe

 • 18-85 år
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Omsorgssvigt
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd
 • Depression
 • Kriminalitet, ikke-personfarlig
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænkende adfærd
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Alkoholmisbrug
 • Indadreagerende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Angst

Målgruppe

 • 18-85 år
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Omsorgssvigt
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd
 • Depression
 • Kriminalitet, ikke-personfarlig
 • Stofmisbrug
 • Seksuelt krænkende adfærd
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Alkoholmisbrug
 • Indadreagerende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Angst

Beskrivelse

Målgruppen i vores tilbud er voksne mennesker med en psykisk funktionsnedsættelse. Dette kommer til udtryk på mange forskellige måder, alt efter hvilke symptomer der hos den enkelte borger er fremtrædende. Dette kan eksempelvis være sociale problemer, tilknytningsforstyrrelser, selvskade, angst problematikker af forskellig art, psykotiske forestillinger. Nogen kan have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge, opfylde grundlæggende behov for mestring i eget liv.

Beskrivelse

Målgruppen i vores tilbud er voksne mennesker med en psykisk funktionsnedsættelse. Dette kommer til udtryk på mange forskellige måder, alt efter hvilke symptomer der hos den enkelte borger er fremtrædende. Dette kan eksempelvis være sociale problemer, tilknytningsforstyrrelser, selvskade, angst problematikker af forskellig art, psykotiske forestillinger. Nogen kan have svært ved at begå sig i sociale sammenhænge, opfylde grundlæggende behov for mestring i eget liv.

Antal pladser

18 pladser

Antal pladser

18 pladser

Takster

Fra 1.185 kroner til 1.824 kroner.

Takster

Fra 1.185 kroner til 1.824 kroner.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 2

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 2

Hvis du vil vide mere

 • Anerkendende tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Miljøterapeutisk tilgang
 • Rehabiliteringstilgang
 • Narrativ tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Recovery-understøttende tilgang

Socialpsykiatriske tilgange og metoder

Retning: Vi sætter mennesket først, og sammen styrker vi den enkeltes potentiale og trivsel. Vi samarbejder med den enkelte, netværk og pårørende om at realisere den enkeltes håb og drømme. Det gør vi ved at assistere borgeren i at virkeliggøre sine delmål, indsatsmål og indsatsformål gennem meningsfulde fællesskaber.
Struktur: Vi skaber et trygt, stabilt og udviklende miljø ved fx at assistere den enkelte med at vedligeholde struktur, overholde aftaler og være sammen med andre. Det gør vi også for det enkelte oplever at føle sig set, hørt og taget alvorligt. Indhold: Vi arbejder med at gøre det uhåndgribelige håndgribeligt. Det gør vi ved at forstå, at bag alle handlinger ligger bestemte tanker og følelser. Ved at arbejde med sammenhængen mellem følelser, tanker og handlinger kan den enkelte fremme sin evne til at regulere sig selv og blive mere forudsigelig for sig selv og andre.

På Skydebanevej gennemgår den enkelte en målrettet og individuel udvikling af personlige og sociale kompetencer.

Der arbejdes rehabiliterende med at støtte den enkelte i at komme sig helt eller delvist over en sindslidelse.
Botilbuddet Skydebanevej fungerer som et hjem, der kan rumme og imødekomme beboernes skiftende behov, så den enkelte beboer får en tilfredsstillende og meningsfuld hverdag.

Der er personale til stede hele døgnet.

Bygningen er i to plan og består af 18 individuelle to-værelses lejligheder på ca. 47 m2.
Alle lejligheder er rummelige og indeholder stue, køkken, soveværelse, bad og en lille terrasse ved lejlighederne i stueplan.

Enkelte lejligheder på første sal har fransk altan.

I botilbuddet er der fælles arealer, som indeholder én stor og to mindre opholdsstuer, et stort køkken, vaskeri og en lukket atriumgård.

Kontakt

Skydebanevej

Skydebanevej 24A 9000 Aalborg

Ring til os

99 31 34 97

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.