Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Botilbud Løvdal

Botilbuddet Løvdal

Målgruppe

 • 18 - 85 år
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Selvskadende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning
 • Indadreagerende adfærd
 • Anden fysisk funktionsnedsættelse
 • Kommunikationsnedsættelse

Målgruppe

 • 18 - 85 år
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Selvskadende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning
 • Indadreagerende adfærd
 • Anden fysisk funktionsnedsættelse
 • Kommunikationsnedsættelse

Beskrivelse

Mennesker med betydeligt nedsat psykisk- og eventuel fysisk funktionsevne, som kan have en udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, og som har behov for at være i et særligt tilrettelagt pædagogisk udviklingsmiljø.

Beskrivelse

Mennesker med betydeligt nedsat psykisk- og eventuel fysisk funktionsevne, som kan have en udadreagerende og/eller selvskadende adfærd, og som har behov for at være i et særligt tilrettelagt pædagogisk udviklingsmiljø.

Antal pladser

30 pladser fordelt på 4 huse.

Antal pladser

30 pladser fordelt på 4 huse.

Takster

Fra 2.715 kroner til 4.308 kroner.

Takster

Fra 2.715 kroner til 4.308 kroner.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 2.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 2.

Hvis du vil vide mere

 • Relationspædagogisk tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang
 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Low Arousal (metode, der håndterer problemskabende adfærd på en ikke-konfronterende måde).

Vi arbejder med mennesket i centrum med udgangspunkt i den enkeltes drømme, behov og ønsker. Blandt andet gennem stimulering af sanser og nedsættelse af stressniveauet ud fra Low Arousel. Vi støtter, giver omsorg og udvikler menneskets uafhængige liv ud fra viden om, at en struktureret dagsrytme med faste rutiner, er med til at give en tryg hverdag.

Løvdal er et helhedstilbud, hvorfor et eventuelt ønske om samtidigt eksternt dagtilbud skal behandles af handlekommune.

Netværk, værge, rådgiver og pårørende inddrages i det omfang, det er muligt. Da vi netop ser pårørende som en stor ressource i det enkelte menneskes liv. På Løvdal har vi blandt andet pårørenderåd og derud over afholder vi beboermøder i de enkelte huse.

Ud over et botilbud spækket med anerkende og dedikerede medarbejdere med en høj faglig ballast tilbyder Løvdal blandt andet også:

 • Sanserum og snoozelrum.
 • Lækre naturomgivelser med rig mulighed for at stimulere sanserne igennem naturen.
 • Tilbud om Årlig fælles social ferietur for alle beboere
 • Fælles sociale arrangementer
 • Tryghed i eget hjem
 • Motiverende samtaler

På Løvdal har vi løbende pædagogstuderende, som hele tiden er med til at udvikle vores daglige praksis. Lige som vi arbejder ud fra vores pædagogiske referenceramme, som blandt andet præsenteres gennem vores intern uddannelse kaldet ”fælles fagligt ståsted”.

Løvdal er placeret i det skønne Hammer bakker, tæt på indkøbsmuligheder, offentlig transport og naturen i baghaven.

Her er 30 lejligheder, som udlejes efter almenboligloven og bostøtte ydes efter §85.
Løvdal er et hjem for 30 borgere og består af lejligheder på cirka 45 m2 med eget tekøkken, badeværelse, værelse og egen terrasse.
Der er fællesstue, køkken og vaskeri for hver 3-4 lejligheder. Der er mulighed for at være med i en fælles madordning, og spise i fælleskøkken, men der er også mulighed for, at den enkelte beboer kan trække sig til egen lejlighed, og have denne som udgangspunkt for egen tilværelse.

Vi har vores eget sanserum, hvor beboerne kan få forskellige afslappende sanseoplevelser, som nedsætter stressniveauet og giver øget velvære. Ligesom vi har aktivitetsrum, hvor man kan trække sig til for at være kreativ eller læse bøger.

Vi har egne busser, som bruges til alt fra lægebesøg til ture ud af huset.

Kontakt

Botilbuddet Løvdal

Bodil Hjorths Vej 12 A-D 9310 Vodskov

Ring til os

99 82 77 04

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.