Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Botilbud Gennem Bakkerne

Botilbuddet Gennem Bakkerne

Målgruppe

 • 18-85 år
 • Autismespektrum
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd
 • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
 • Udadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning

Målgruppe

 • 18-85 år
 • Autismespektrum
 • Opmærksomhedsforstyrrelse
 • Selvskadende adfærd
 • Udviklingsforstyrrelse af tale og sprog
 • Udadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning

Beskrivelse

Tilbuddet er oprettet til borgere med særlige behov, herunder fysisk og psykisk skærmning. Borgerne kan ikke indgå i sammenhænge med andre borgere, og bor derfor i egen bolig uden adgang til fælles boligarealer. Dog er der mulighed for, at lave aktiviteter i hus beliggende på samme matrikel, hvor der er spabad, musikrum, aktivitets-rum, fitness, snoezelrum med mere.

I nogle tilfælde kan tilbuddets målgruppe også have misbrugsproblemstillinger sideordnet til deres øvrige diagnoser.

Beskrivelse

Tilbuddet er oprettet til borgere med særlige behov, herunder fysisk og psykisk skærmning. Borgerne kan ikke indgå i sammenhænge med andre borgere, og bor derfor i egen bolig uden adgang til fælles boligarealer. Dog er der mulighed for, at lave aktiviteter i hus beliggende på samme matrikel, hvor der er spabad, musikrum, aktivitets-rum, fitness, snoezelrum med mere.

I nogle tilfælde kan tilbuddets målgruppe også have misbrugsproblemstillinger sideordnet til deres øvrige diagnoser.

Antal pladser

12

Antal pladser

12

Takster

Fra 3.184 kroner til 4.812 kroner.

Takster

Fra 3.184 kroner til 4.812 kroner.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 styk 2.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 styk 2.

Hvis du vil vide mere

 • Ressourceorienteret tilgang
 • Kognitiv tilgang
 • Anerkendende tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang
 • Empowerment-tilgang
 • Narrativ tilgang
 • Relationspædagogisk tilgang
 • Gentle Teaching
 • Strukturpædagogisk tilgang
 • Sanseorienteret tilgang

Seksualvejleder

Vi læner os op af WHO's definition på seksualitet: "Seksualitet er en naturlig del af menneskets udvikling gennem alle livets faser, og inddrager både fysiske, psykologiske og sociale komponenter. Seksuel sundhed indebærer en positiv tilgang til menneskelig seksualitet, og er derfor en essentiel del af den reproduktive sundhed. Den omfatter integration af et individs kropslige, følelsesmæssige, intellektuelle og sociale aspekter på en måde, som positivt beriger og forstærker personlighed, kommunikation, kærlighed og almenmenneskelige relationer". I Specialgrupperne har vi egen seksualvejleder, som under hensyn til de udfordringer, borgerne har, rådgiver og vejleder den enkelte borger. Seksualvejlederen kan også vejlede de medarbejdere, der har den daglige omgang med borgerne, hvis det giver bedre mening, og støtte om udfærdigelse af handleplaner på det seksuelle område. Seksualitet er et mangeartet begreb, og for netop denne målgruppe kan det, at skabe nærhed i relationen, være en udfordring. Seksualvejlederen vejleder ud fra de behov, den enkelte borger giver udtryk for, men også om problemskabende adfærd, der kan være udløst af seksuelle frustrationer.

TEACCH inspireret tilgang

Vi arbejder helhedsorienteret med neuropædagogik som primær faglig indgangsvinkel koblet med en TEACCH inspireret tilgang. Der arbejdes ud fra neuropædagogiske og neuropsykologiske principper. Der er procesbeskrivelser omkring den enkelte borger til sikring af ensrettet tilgang. Der er fokus på den anerkendende relation, da mennesket er et relationelt væsen med behov for at høre til, hvilket er essentielt i forhold til identitetsdannelsen. Igennem den anerkendende tilgang bevarer medarbejderne respekten og ydmygheden for borgerens autonomi, hvor igennem borgerens udviklingsmuligheder øges.

VAMiS

Samarbejde med VAMiS (Videnscenter for Afhjælpning af Misbrugsproblemer blandt Særlige målgrupper), som er Aalborg Kommunes tilbud til mennesker med misbrug, i det omfang der er behov herfor.

Sundhedskoordinator

Sundhedskoordinatoren er Specialgruppernes fagperson omkring sundhed i den brede forstand (fysisk, psykisk og socialt). Koordinatoren har fag-faglig forankring, og arbejder inden for den faglige ramme omkring autisme eller ADHD. Sundhedskoordinatoren tilbyder råd og vejledning omkring alle former for sundhed, kost og motion. Temaer og oplæg omkring sundhed for personalet ? Temaer og oplæg omkring sundhed for beboerne. Råd og vejledning (faglig sparring) til personalet i enkeltsager omkring sundhed

I tilbuddet arbejder vi målrettet med en individuel udvikling af borgernes individuelle kompetencer.
Vi skaber rammerne for optimal trivsel i egen bolig.
Skærmede rammer, struktur og forudsigelighed for den enkelte borger, skaber ro i hverdagen og gøre den meningsfuld.

Gennem Bakkerne er 12 separate boliger, der alle har indgang fra egen have med terrasse.
Boligerne er to-værelseslejligheder med køkken, eget bad og toilet, med udsigt til naturskønt område.
Boligerne er lydisolerede, og indrettet for at skærme for de mange indtryk, der kan skabe angst og uro.
Borgerne har ingen fælleslokaler i byggeriet, men anvender et tilknyttet aktivitetshus med sauna, musikrum, aktivitetsrum, festlokale med mere.
Udendørsarealer er indrettet med små sansehaver, frugttræer, gynger, trampoliner, cykelsti med mere.

Specialgrupperne har egen bus.

Kontakt

Botilbuddet Gennem Bakkerne

Gennem Bakkerne 23 B 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 70 28

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.