Skip til hoved indholdet
    Hjem Beskæftigelse og handicap Botilbud Gammel Kongevej 56A

Botilbuddet Gammel Kongevej 56A

Målgruppe

  • 18 - 85 år
  • Hjerneskade, erhvervet

Målgruppe

  • 18 - 85 år
  • Hjerneskade, erhvervet

Beskrivelse

Voksne med erhvervet hjerneskade defineres som borgere, der har pådraget sig en skade på hjernen, på grund af sygdom eller ulykkestilfælde.

Der er tale om en gruppe med forskellige behov. Den enkeltes funktionsnedsættelse og ressourcer kan variere meget, alt afhængig af skadens omfang, hvornår i livet skaden opstår og andre individuelle faktorer.

Voksne med en erhvervet hjerneskade er derfor en uensartet gruppe, hvis funktionsnedsættelser og ressourcer varierer meget.

Tilbuddet er tilrettelagt som en rehabiliterende indsats som tager højde for både fysiske, psykiske og kognitive funktionsevnenedsættelser. Det kan for eksempel være sig bevægelsesmæssige problemer på grund af lammelser, kognitive funktionsnedsættelser så som nedsat koncentration, manglende overblik, nedsat initiativ, træthed, hukommelsesproblemer og tale-sprog vanskeligheder. En hjerneskade kan også medføre forandringer i personligheden, hvor der ses vanskeligheder ved at vurdere egen formåen, muligheder og ressourcer. Ligeledes kan der forekomme vanskeligheder med hensigtsmæssig adfærd i sociale sammenhænge.

Beskrivelse

Voksne med erhvervet hjerneskade defineres som borgere, der har pådraget sig en skade på hjernen, på grund af sygdom eller ulykkestilfælde.

Der er tale om en gruppe med forskellige behov. Den enkeltes funktionsnedsættelse og ressourcer kan variere meget, alt afhængig af skadens omfang, hvornår i livet skaden opstår og andre individuelle faktorer.

Voksne med en erhvervet hjerneskade er derfor en uensartet gruppe, hvis funktionsnedsættelser og ressourcer varierer meget.

Tilbuddet er tilrettelagt som en rehabiliterende indsats som tager højde for både fysiske, psykiske og kognitive funktionsevnenedsættelser. Det kan for eksempel være sig bevægelsesmæssige problemer på grund af lammelser, kognitive funktionsnedsættelser så som nedsat koncentration, manglende overblik, nedsat initiativ, træthed, hukommelsesproblemer og tale-sprog vanskeligheder. En hjerneskade kan også medføre forandringer i personligheden, hvor der ses vanskeligheder ved at vurdere egen formåen, muligheder og ressourcer. Ligeledes kan der forekomme vanskeligheder med hensigtsmæssig adfærd i sociale sammenhænge.

Antal pladser

13 pladser

Antal pladser

13 pladser

Takster

Fra 1.257 kroner til 2.187 kroner.

Takster

Fra 1.257 kroner til 2.187 kroner.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 2.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 2.

Hvis du vil vide mere

Neurofaglig tilgang: Formålet med indsatsen er at fremme borgerens mulighed for at mestre eget liv. Indsatsen tilrettelægges som en målrettet og helhedsorienteret samarbejdsproces. Der er fokus på generhvervelse af tidligere funktioner, vedligeholdelse indlærte funktioner, samt støtte til at udvikle og anvende individuelle kompenserende strategier og hjælpemidler.

Målsætningen på Gammel Kongevej er at den enkelte borger oplever tilværelsen som meningsfuld, begribelig og håndterbar. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes ressourcer, ønsker og behov.

Vi tilstræber, at den enkelte borger vedligeholder og udvikler kognitive, sociale, fysiske og psykiske færdigheder bedst muligt. Det tilstræbes, at den enkelte borger kommer til at mestre deres nuværende liv på en sådan måde at den enkelte oplever et liv med størst mulig grad af selvstændighed og livskvalitet.

Dagligdags gøremål, såsom madlavning, tøjvask, indkøb, rengøring med videre varetages af borgeren selv, dog med vejledning og støtte efter en konkret individuel vurdering. 

Vi har tilbud om deltagelse i fælles måltider i fællesrummet, mod egenbetaling. Hvis borgeren ønsker det, kan der efter en konkret individuel vurdering tilbydes deltagelse i diverse fritidsaktiviteter, mod egenbetaling.

Tilbuddet er delt i to: stuen og 1. sal, Gammel Kongevej, stuen består af 10 toværelses boliger og Gammel Kongevej 1. sal består af 13 toværelses boliger.

Stuen

10 toværelses boliger med en homogen sammensat gruppe af borgere med en svær erhvervet hjerneskade, hvor hjerneskaden er indtruffet efter det fyldte 20. år. Borgerne har behov for pleje og omsorgsbetonet pædagogisk støtte i alle døgnets timer.

1.sal

13 toværelses boliger til borgere med moderat erhvervet hjerneskade efter det fyldte 20. år. Der er ikke døgndækning, men mulighed for tilkald.

Kontakt

Botilbuddet Gammel Kongevej 56A

Gammel Kongevej 56A 9400 Nørresundby

Ring til os

22 83 75 37

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.