Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Botilbud Brinken

Døgntilbuddet Brinken

Målgruppe

 • 18-65 år
 • Selvskadende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Målgruppe

 • 18-65 år
 • Selvskadende adfærd
 • Udadreagerende adfærd
 • Udviklingshæmning
 • Anden intellektuel/kognitiv forstyrrelse

Beskrivelse

Behandlingscentret Brinken er et socialpædagogisk behandlingstilbud for borgere med lettere udviklingshæmning kombineret med psykiatriske lidelser og/eller svære følelsesmæssige problemstillinger, der i en perioden af deres liv, har brug for en særlig tilrettelagt indsats for at skabe stabilitet og udvikle nye handlekompetencer.

Målgruppen er ligeledes borgere idømt en foranstaltning.

Målgruppen på afdeling Brinken er domfældte borgere med udviklingshæmning, som efter lempelse af dom skal resocialiseres, hvor der, på baggrund af risiko for recidiv, er behov for massiv støtte.

Borgere med lettere udviklingshæmning i kombination med sindslidelser og/eller svære psykosociale/følelsesmæssige problemstillinger, som efter behandlingsforløb, ikke vurderes egnet til at kunne klare en selvstændig tilværelse uden massivt støttebehov.

Beskrivelse

Behandlingscentret Brinken er et socialpædagogisk behandlingstilbud for borgere med lettere udviklingshæmning kombineret med psykiatriske lidelser og/eller svære følelsesmæssige problemstillinger, der i en perioden af deres liv, har brug for en særlig tilrettelagt indsats for at skabe stabilitet og udvikle nye handlekompetencer.

Målgruppen er ligeledes borgere idømt en foranstaltning.

Målgruppen på afdeling Brinken er domfældte borgere med udviklingshæmning, som efter lempelse af dom skal resocialiseres, hvor der, på baggrund af risiko for recidiv, er behov for massiv støtte.

Borgere med lettere udviklingshæmning i kombination med sindslidelser og/eller svære psykosociale/følelsesmæssige problemstillinger, som efter behandlingsforløb, ikke vurderes egnet til at kunne klare en selvstændig tilværelse uden massivt støttebehov.

Antal pladser

5 pladser.

Antal pladser

5 pladser.

Takster

Fra 1.389 kroner til 2.320 kroner.

Takster

Fra 1.389 kroner til 2.320 kroner.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 1.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 1.

Hvis du vil vide mere

 • Anerkendende tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Miljøterapeutisk tilgang

I samarbejde med den enkelte borger tilrettelægges en pædagogisk indsats, hvor borgeren får mulighed for at tilegne sig nye eller genfinde færdigheder til at klare sig mere selvstændigt.

Alle, der bor på behandlingscentret, deltager alle hverdage fra klokken 8.30-14.30 i dagbehandlingen. Dagbehandlingen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og ønsker og kan bestå af aktiviteter i vores store værksted, hvor vi har træ-, glas-, svejse-, IT- og syværksted samt motionsrum og madhold. Der er desuden mulighed for at komme i ekstern praktik eller på et naturhold. Det vigtige er, at borgeren lærer en masse og får et positivt indhold i tilværelsen. Undervejs bliver borgerne bevidste om, hvad de er gode til og kan klare selv, og hvad de skal have støtte til.

Mange beboere har brug for at slappe af om aftenen og i weekender, men for dem, der har lyst og overskud, tager vi gerne på for eksempel en fisketur eller en tur ud til vores selvbyggede fritidshus ved Limfjorden.

Vi gør meget ud af at markere højtider som fødselsdage og jul, men ellers finder vi værdi i den almindelige dagligdag. I ferieperioder arrangeres dagsudflugter, hvor beboerne er med til at bestemme, hvor turen går hen. Vi har blandt andet været på ture til basaren i Aarhus og på Hjerl Hede.

Brinken har 5 lejligheder beliggende i Vodskov.

Kontakt

Døgntilbuddet Brinken

Storemosevej 22 9310 Vodskov

Ring til os

31 99 08 65

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.