Skip til hoved indholdet
    Hjem Beskæftigelse og handicap Botilbud Attruphøj

Botilbuddet Attruphøj

Målgruppe

  • 18-85 år
  • erhvervet hjerneskade

Målgruppe

  • 18-85 år
  • erhvervet hjerneskade

Beskrivelse

Attruphøj er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, som har behov for at bo i et botilbud med døgndækning. Erhvervet hjerneskade defineres som en akut skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. Derudover retter tilbuddet sig til borgere progredierende neurologiske lidelser som Parkinson og Sclerose, der ligeledes forårsager skader på hjernens væv.

Der er tale om en gruppe med forskellige behov. Den enkeltes funktionsnedsættelser og ressourcer kan variere meget, alt afhængig af skadens omfang, hvornår i livet skaden opstår samt øvrige individuelle faktorer.

Mennesker med en erhvervet hjerneskade er derfor en uensartet gruppe, hvis funktionsnedsættelser og ressourcer varierer meget. De samme individuelle konsekvenser gør sig gældende for gruppen med progredierende neurologiske lidelser. Der kan være tale om både fysiske og mentale funktionsevnenedsættelser. Det være sig bevægelsesmæssige problemer på grund af lammelse af den ene kropshalvdel, mentale funktionsnedsættelser så som nedsat koncentration, manglende overblik og initiativ, træthed og hukommelsesproblemer. En hjerneskade kan også medføre forandringer i personligheden, hvor der ses vanskeligheder ved at vurdere egen formåen, muligheder og ressourcer. Ligeledes kan der forekomme vanskeligheder med hensigtsmæssig adfærd i sociale sammenhænge.

Beskrivelse

Attruphøj er et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, som har behov for at bo i et botilbud med døgndækning. Erhvervet hjerneskade defineres som en akut skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker. Derudover retter tilbuddet sig til borgere progredierende neurologiske lidelser som Parkinson og Sclerose, der ligeledes forårsager skader på hjernens væv.

Der er tale om en gruppe med forskellige behov. Den enkeltes funktionsnedsættelser og ressourcer kan variere meget, alt afhængig af skadens omfang, hvornår i livet skaden opstår samt øvrige individuelle faktorer.

Mennesker med en erhvervet hjerneskade er derfor en uensartet gruppe, hvis funktionsnedsættelser og ressourcer varierer meget. De samme individuelle konsekvenser gør sig gældende for gruppen med progredierende neurologiske lidelser. Der kan være tale om både fysiske og mentale funktionsevnenedsættelser. Det være sig bevægelsesmæssige problemer på grund af lammelse af den ene kropshalvdel, mentale funktionsnedsættelser så som nedsat koncentration, manglende overblik og initiativ, træthed og hukommelsesproblemer. En hjerneskade kan også medføre forandringer i personligheden, hvor der ses vanskeligheder ved at vurdere egen formåen, muligheder og ressourcer. Ligeledes kan der forekomme vanskeligheder med hensigtsmæssig adfærd i sociale sammenhænge.

Antal pladser

28

Antal pladser

28

Takster

Fra 3.572 kroner til 5.101 kroner.

Se gældende takster på tilbudsportalen.dk

Takster

Fra 3.572 kroner til 5.101 kroner.

Se gældende takster på tilbudsportalen.dk

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 styk 2

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, Almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 styk 2

Hvis du vil vide mere

Neurofaglig tilgang

Formålet med indsatsen er at fremme borgerens mulighed for at mestre eget liv. Indsatsen tilrettelægges som en målrettet og helhedsorienteret samarbejdsproces. Der er fokus på generhvervelse af tidligere funktioner, vedligeholdelse indlærte funktioner, samt støtte til at udvikle og anvende individuelle kompenserende strategier og hjælpemidler.

Vi ønsker at give den enkelte beboer et trygt og forudsigeligt hjemmemiljø, hvor beboeren føler sig værdsat og betydningsfuld. Indflydelse og medbestemmelse er en selvfølge, og private grænser respekteres. Pædagogiske strategier og faglig viden danner grundlaget for beboernes udvikling og vedligeholdelse af personlige færdigheder, som giver mulighed for størst mulig selvstændighed i eget liv.

Hver enkelt beboer bliver guidet, så han/hun kan vedligeholde og om muligt forbedre sin fysiske, psykiske, sociale og intellektuelle evner.
Vi lægger vægt på, at beboerne deltager i de daglige opgaver alt efter mestringsevne.

Botilbuddet består af tre huse og en administration. Derudover er der to garager, et værksted/cykelskur samt en lille kirke fra det oprindelige byggeri fra 1958.

Hver beboer har egen lejlighed med tilhørende badeværelse og en lille terrasse. I hvert hus er der et stort fællesrum med køkken.

Der er desuden fælles træningslokale, vaskeri og et mødelokale, som beboerne er velkomne til at bruge til besøg eller festlige lejligheder. Derudover har vi lavet mange små "rum" lige uden for døren, hvor beboernes sanser kan stimuleres.

Attruphøj råder over en personbil og en liftbus. Vi har ligeledes tre sofacykler med hjælpemotor, som vi bruger til ture ud i det blå.

Attruphøj 15 A

Attruphøj 15 A består af 10 boliger for borgere, som har meget svære skader, og som kendetegnes ved problemskabende adfærd. Boligerne er specielt indrettet til personer med udadreagerende adfærd.


Attrupvej 15 B

Denne gruppe består af syv boliger for borgere med meget svær hjerneskade, som oftest vil have behov for omfattende fysisk pleje, samt borgere med et stort behov for ro og skærmning.


Attrupvej 15 C

Denne gruppe består af 11 boliger for borgere med svære kognitive vanskeligheder.

Kontakt

Botilbuddet Attruphøj

Attrupvej 15 9310 Vodskov

Ring til os

99 31 71 92

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.