Skip til hoved indholdet
  Hjem Beskæftigelse og handicap Botilbud Astrupparken

Botilbuddet Astrupparken

Målgruppe

 • 18 - 130 år
 • Udviklingshæmning
 • Hjerneskade, medfødt

Målgruppe

 • 18 - 130 år
 • Udviklingshæmning
 • Hjerneskade, medfødt

Beskrivelse

Målgruppen er personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt multipel funktionsnedsættelse. Denne målgruppe kan samtidig have mobilitetsnedsættelse og kommunikationsnedsættelse. Tilbuddet henvender sig til voksne med henblik på varigt ophold, både med botilbudspladser og pladser med mulighed for beskæftigelse i dagtimerne. Tilbuddet tilbyder døgndækning med vågen nattevagt. Tilbuddet modtager ikke mennesker med psykiatriske diagnoser eller udad reagerende adfærd.

Beskrivelse

Målgruppen er personer med varigt nedsat fysisk og psykisk funktionsevne samt multipel funktionsnedsættelse. Denne målgruppe kan samtidig have mobilitetsnedsættelse og kommunikationsnedsættelse. Tilbuddet henvender sig til voksne med henblik på varigt ophold, både med botilbudspladser og pladser med mulighed for beskæftigelse i dagtimerne. Tilbuddet tilbyder døgndækning med vågen nattevagt. Tilbuddet modtager ikke mennesker med psykiatriske diagnoser eller udad reagerende adfærd.

Antal pladser

30 pladser.

Antal pladser

30 pladser.

Takster

Fra 1.671 kroner til 3.939 kroner.

Takster

Fra 1.671 kroner til 3.939 kroner.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 2.

Paragraf

Botilbudslignende tilbud, almen ældrebolig/handicapvenlig bolig, ABL § 105 stykke 2.

Hvis du vil vide mere

 • Narrativ tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang
 • Sanseorienteret tilgang
 • Ressourceorienteret tilgang
 • Anerkendende tilgang

Den pædagogiske støtte til borgeren, målrettes den enkeltes behov og ønsker. Der vil være personale tilstede i hvert hus, som støtter, guider og hjælper med alle hverdagsopgaver. 

I Astrupparken har vi fokus på, at alle borgere inddrages aktivt i eget liv og dermed inddrages i daglige gøremål ud fra den enkeltes formåen. 

Vi arbejder med Livskraft. Det betyder, at vi arbejder med borgernes drømme som drivkraft. Det være sig de små som de større drømme. Vi vægter ligeledes at støtte venskaber på tværs i tilbuddet.
Den individuelle hjælp er en aftale mellem borger og pædagog og/eller vurderes ud fra et pædagogisk fagligt perspektiv. Astrupparken tilbyder ledsagelse til lægeordineret aktiviteter og til sundhedsfaglige undersøgelser, hvor regionen vurderer at det måtte kræve pædagogisk ledsagelse, som det står i regionsaftalen. 


Alle borgere tilbydes som udgangspunkt en årlig ferie af 3-5 dages varighed, som tilrettelægges med udgangspunkt i borgeres ønsker og behov. Der kan dog være særlige omstændigheder som gør, at enkelte borgere ikke tilbydes ferie. Dette kan for eksempel skyldes deres somatiske udfordringer eller andet. Astrupparken har egen bus tilknyttet, hvorfor der er også er mulighed for ture ud af huset. 

Astrupparken har ugentlige aktiviteter som; ungdomsklub, aftenskole, madklub, diskotek og lignende. 

Intern dagtilbud

Der er 12 pladser i Astrupparkens interne dagtilbud. Det interne dagtilbud er målrettet borgere, der af forskellige årsager ikke profiterer af et eksternt dagtilbud. 
I Astrupparkens interne dagtilbud er der fokus på sanseintegration og sansestimulerende aktiviteter. Dagtilbuddets aktiviteter tilpasses borgergruppens interesser og formåen. 
Det interne dagtilbud har eget orangeri, udendørs faciliteter og sanserum. 

Der er tilknyttet en bus til dagtilbuddet.

Botilbuddet Astrupparken er beliggende i Aalborg Øst. Der er gode sti systemer omkring Astrupparken, som gør det nemt, at bevæge sig rundt i lokal området. 

Astrupparken er beliggende i et alment bolig område, med tæt afstand til offentlig transport, forskellige indkøbsmuligheder, bibliotek med mere.

Botilbuddet er opdelt i 6 enheder, alle med fælles gangforbindelse. Byggeriet er i et plan. Hver enhed er indrettet med 6 lejligheder med tilknyttet fællesareal og fælles køkken. Hver lejlighed er på 45 kvadratmeter med eget badeværelse og tekøkken. Til hver lejlighed er der en lille terrasse. I hver enhed er der udgang til en fælles have.

Til boligerne tilhører en andel af en fællessal, som drives og betales af borgerne.

Kontakt

Botilbuddet Astrupparken

Rebildparken 61 9220 Aalborg Øst

Ring til os

99 31 71 71

Telefontider

Aalborg Kommune

Boulevarden 13
9000 Aalborg

CVR-nummer: 29189420

Kontakt

Ring eller skriv til os

Vil du kontakte en lokal afdeling,
finder du kontaktoplysningerne
på de enkelte sider.